Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad SENIOŘI V PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, 6. 11. 2015,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad SENIOŘI V PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, 6. 11. 2015,"— Transkript prezentace:

1 Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | www.plzen.czso.cz Miloslav Chlad SENIOŘI V PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, 6. 11. 2015, KS ČSÚ v Plzni

2 2 ■SENIOŘI – publikace KS ČSÚ v Plzni ■Témata související s kvalitou života seniorů ■Je dlouhověkost úspěch? ■Naděje dožití versus Délka života ve zdraví (Zdravá délka života) ■Žijeme déle a zdravěji? ■Jak se liší život v ČR a ve Švédsku ■Rozdíl mezi penzí a platem ■… ■Co je třeba udělat pro klidné stáří? OSNOVA – prezentace

3 3 ■Demografické charakteristiky populace seniorů ■Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů ■Domácnosti a bydlení seniorů ■Zdravotní péče ■Důchody a sociální služby ■Aktivity seniorů ■Institucionální péče o seniory ■Tabulkové přílohy Publikace – osnova

4 4 Demografické charakteristiky populace seniorů

5 5 Demografie seniorů podle obcí Město Počet seniorů Podíl seniorů Plzeň 33 56819,9 % Klatovy 4 471 20,0 % Domažlice 2 063 18,5 % https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v- plzenskem-kraji

6 6 Index stáří Definice – podíl osob starších 65+ let na 100 obyvatel mladší 15 let. Index stáří v rámci časové řady 2001 až 2014 vzrostl z 92,9 na 123,8. V roce 2014 se oproti roku 2001 zvýšil počet obyvatel III. generace (seniorů) téměř o 31 osob na 100 obyvatel I. generace (dětské složky). Severozápad versus Jihovýchod kraje. Prognóza předpokládá další nárůst.

7 7 Projekce počtu obyvatel Plzeňského kraje ve věku 0–14 a 65 a více let, vývoj indexů stáří a ekonomického zatížení do roku 2050

8 8 Naděje na dožití mužů PRŮMĚR ČR = 15,85 let PLZEŇSKÝ KRAJ = 15,78 let

9 9 Naděje na dožití žen PRŮMĚR ČR = 19,31 let PLZEŇSKÝ KRAJ = 19,01 let

10 10 ■Muži: ■Patrný pokles populace do 10 let ■Nárůst u věkové hranice 45 až 55 let ■Nárůst u 70 let a více ■Ženy: ■Pokles u dívek do 10 let ■Pokles u žen 20 až 40 let ■Naopak nárůst u 45 a více s výjimkou 55 až 70 let Projekce obyvatelstva do roku 2030

11 11 ■Úplné rodiny 26 tisíc domácností, tj. 43,0 % z domácností seniorů celkem 58 tis. členů domácností Domácnosti seniorů ■Jednotlivci 29 tisíc domácností, tj. 47,8 % z domácností seniorů celkem ■Neúplné rodiny 8,2 % ■Prarodiče s vnoučaty 1,0 %

12 12 ■29,6 % Základní vzdělání vč. neukončeného(M 15,1 % / Ž 40,0 %) ■35,8 % Střední bez maturity vč. vyučení(M 44,0 % / Ž 30,0 %) ■20,1 % Úplné střední s maturitou (M 21,9 % / Ž 18,8 %) ■ 4,0 % Nástavbové a vyšší odborné(M 4,7 % / Ž 3,4 %) ■ 7,2 % Vysokoškolské (M 11,3 % / Ž 4,3 %) Vzdělanostní struktura obyvatel kraje ve věku 65 a více let podle pohlaví Zastoupení mužů a žen ve věku 65 a více let v Plzeňském kraji v jednotlivých stupních nejvyššího ukončeného vzdělání podle SLDB 2011

13 13 Míra ekonomické aktivity (MEA) se u věkové skupiny 60 – 64 let zvýšila mezi roky 1993 a 2014 z 15,2 % na 36,3 %, což je nárůst o 21,1 procentních bodů. Podíl věkové skupiny 60+ se na celkové pracovní síle podílel 6,7 %. 4. nejvyšší podíl v mezikrajském porovnání. V roce 2014 podíl zaměstnaných ve věku 60+ na celkovém počtu zaměstnaných dosáhl výše 6,9 %. Podíl ekonomicky neaktivních ve věku 60+ na celkovém počtu ekonomicky neaktivních dosáhl v roce 2014 výše 64,0 %, což byl po Královéhradeckém kraji (64,8 %) druhý nejvyšší podíl. Vzdělanost a ekonomická aktivita

14 14 Ekonomická aktivita seniorů Muži: MEA ČR 7,1 % MEA PLK 7,6 % 4. nejvyšší v ČR Ženy: MEA ČR 3,5 % MEA PLK 3,0 % 8. nejvyšší v ČR

15 15 Důchody Příjemci starobního důchodu (bez souběhu) podle jeho výše v Plzeňském kraji k prosinci 2014 Zdroj: ČSSZ

16 16 Podíl průměrných důchodů k průměrným výdělkům

17 17 Osoby ve starším věku podle úmyslu pracovat a důvodu pracovat Pozn.: nezahrnuje osoby, které v současné době práci nemají a ani si ji nehledají Osoby ve věku 50–69 let podle úmyslu pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu v ČR v roce 2012 Osoby ve věku 50–69 let podle důvodu pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu v ČR v roce 2012 NE 646,8 tis. osob / 58,4 % ANO 461,2 tis. osob / 41,6 % JINÉ 105,5 tis. osob / 22,9 % FINANČNÍ 355,6 tis. osob / 77,1 % Zdroj: AHM 2012 – Přechod do důchodu

18 18 Úmysl pracovat podle územního členění Husté osídlení Střední osídlení Řídké osídlení 56,5 % 36,4 % 35,0 % Úmysl osob ve věku 50–69 let pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu podle hustoty osídlení v ČR v roce 2012 Úmysl osob ve věku 50–69 let pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu podle kraje ČR v roce 2012 v % Zdroj: AHM 2012 – Přechod do důchodu

19 19 Úmysl pracovat podle vzdělání a klasifikace Úmysl osob ve věku 50–69 let pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu podle nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR v roce 2012 Úmysl osob ve věku 50–69 let pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu podle klasifikace Zaměstnání v ČR v roce 2012 32,0 % 32,6 % 42,8 % Střední bez maturity 63,4 % Základní Vysokoškolské Střední s maturitou v % Zaměstnání v NH Zdroj: AHM 2012 – Přechod do důchodu

20 20 Pracující starobní důchodci podle vzdělání a kraje Podíl pracujících starobních důchodců ve věku do 70 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání (průměr let 2010/2012) Podíl pracujících starobních důchodců ve věku do 70 let podle kraje ČR (průměr let 2010/2012) 26,6 % 13,5 % 7,6 % Střední bez maturity 4,1 % Základní Vysokoškolské Střední s maturitou v % Zdroj: VŠPS

21 21 Zemřelí obyvatelé Plzeňského kraje na novotvary a nemoci oběhové soustavy podle věku v roce 2014 Nejčastější příčiny úmrtí ve věku 65+ Muži: 1. Chronická ischemická nemoc srdeční 2. Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 3. Akutní infarkt myokardu Ženy: 1. Chronická ischemická nemoc srdeční 2. Cévní příhoda mozková neurčená jako krvácení nebo infarkt 3. Akutní infarkt myokardu Zdravotní stav seniorů

22 22 ■Je zdravotní péče o seniory zabezpečena v potřebné míře? ■LDN - 2 zařízení, 350 lůžek, 1 826 hospitalizovaných (rok 2013) ■Hospice - 1 zařízení, 28 lůžek, 218 hospitalizovaných (rok 2013) ■Geriatrická péče - 1 oddělení, 54 lůžek, 446 hospitalizovaných (rok 2013) ■Domácí zdravotní péče - 7 034 pacientů celkem, z toho seniorů 5 505 ■Domovy pro seniory - 24 zařízení, 1 815 lůžek ■Domovy se zvláštním režimem - 9 zařízení, 741 lůžek ■Domovy s pečovatelskou službou – 87 zařízení, 2 375 bytů (rok 2010) ■36,2 % z hospitalizovaných pacientů je populace v seniorském věku 65+ Zdravotní péče

23 23 ■Celoživotní vzdělávání (Univerzita třetího věku) ■Zájmová činnost (kluby, knihovna, …) ■Kultura (divadlo, výstavy, …) ■Cestování (nabídka zájezdů, …) ■Moderní technologie a gramotnost jejího užívání ■Aktivity na veřejném dění ■… Aktivity seniorů

24 24 ■Principy při hodnocení „OMEZENÍ KAŽDODENNÍCH AKTIVIT“ (hygiena, oblékání, pohyb po bytě, komunikace s institucemi, gramotnost nejen finanční, ale i právní) ■Prevence – celoživotní péče o své zdraví ■Moderní „zdravověda“ se soustředí na léky, počty výkonů, počty lékařů, sester, lůžek či zařízení zpravidla ve vztahu k počtu obyvatel ■SEBEPOZNÁNÍ ■Boj s civilizačními chorobami jako je stres, shon a zanedbávání prevence ■Nepodceňovat příznaky onemocnění Délka života ve zdraví

25 25 ■Naděje dožití versus Zdravá délka života ■Střední délka života neboli naděje dožití je statistický údaj udávající průměrný, tedy předpokládaný věk, jehož mohou dosáhnout obyvatelé daného věku. ■Zdravá délka života je indikátor, který vyjadřuje průměrný počet zbývajících let života, které osoba v určitém věku prožije v dobrém zdraví. ■Průměr EU28 u žen dosáhla naděje dožití 83,3 let, z toho 61,5 let připadlo na zdravou délku života, tj. 74 %. ■U mužů je střední délka života 77,8 let, z toho 61,4 let připadá na zdravou délku života, což představuje 79 %. ■V ČR činily hodnoty těchto indikátorů v roce 2013: ■U žen střední délka života 81,3 let, zdravá délka života 64,2 let, tj. 79 %. ■U mužů naděje dožití 75,2 let, z toho připadá na zdravou délku života 62,5 let, tj. 83 %. ■Nejlepší hodnoty jsou dosahovány u mužů ve Švédsku a Maltě, kde zdravá délka života dosahuje 90 % života bez nemoci. Žijeme dlouho a zdravěji?

26 26 Je dlouhověkost úspěch? Při zlepšování úmrtnostních poměrů dochází k prodlužování střední délky života, mnohdy však na úkor jeho kvality. Důsledky zvyšování počtu i podílu seniorů ve společnosti se dotýkají všech sfér sociálního i ekonomického života. Z výsledků výzkumů lze říci, že muži sice umírají dříve, avšak ti, co přežijí, jsou zdravější než ženy.

27 27 ■Podíl seniorů v Plzeňském kraji v minulém roce činil 18,4 % z celkové populace v regionu. V roce 2050 dosáhne výše 31,1 %. Nárůst se týká zejména věkových skupin nad 70 let. ■Demografický vývoj v kraji bude klást zvýšené nároky na všechny sféry sociálního a ekonomického života. ■Význam starších osob na trhu práce se bude zvyšovat s jejich absolutním počtem, se zvyšujícím se věkem odchodu do starobního důchodu a s vyšší ochotou pracovat i ve vyšším věku. ■Příjmy domácností seniorů jsou významně ovlivněny pracovní aktivitou jejich členů, což též souvisí s relací mezi výší důchodu a dosaženou mzdou a platem. Závěr

28 Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | www.plzen.czso.cz Děkuji za pozornost Miloslav Chlad Tel.: 377 612 279, e-mail: miloslav.chlad@czso.cz Sofokles: „Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.“


Stáhnout ppt "Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad SENIOŘI V PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, 6. 11. 2015,"

Podobné prezentace


Reklamy Google