Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olomoucký kraj Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olomoucký kraj Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana."— Transkript prezentace:

1 Olomoucký kraj Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana

2 1. Olomoucký kraj poskytl v roce 2010 neziskovým organizacím dotace ve výši cca 14 milionů Kč. Proti roku 2009 je to méně o 72 milionů. 14 milionů v roce 2010 jsou nejmenší krajské dotace neziskovému sektoru v České republice (pouze data z Hradeckého kraje nejsou k dispozici), tj. např. 13x menší než v Jihomoravském kraji a 20x menší než v Jihočeském kraji). DOTAZ : Učiní Olomoucký kraj v tomto volebním období kroky, aby se změnila nelichotivá statistika v této oblasti sociální politiky?

3  Informace uvedené v dotazu pravděpodobně pocházejí z dokumentu ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2009, který vzala vláda na vědomí usnesením č. 14 ze dne 5. ledna 2011 a který je zveřejněn na webových stránkách vlády České republiky.  V tomto dokumentu jsou pro rok 2010 uvedeny pouze předběžné údaje, které však nejsou v souladu se skutečnou výší dotace.

4  Z tohoto dokumentu ale vyplývá, že v minulých letech přispívaly NNO více než Olomoucký kraj pouze 4 kraje + hl. m. Praha. (dle indexu dotace z krajských rozpočtů na 100 000 obyvatel)

5

6

7 Olomoucký kraj vynaložil v roce 2009 o 14 505 664 méně finančních prostředků určených pro nestátní neziskové organizace než v roce 2008 a v roce 2010 o 6 391 229 Kč méně než v roce 2009. Základním faktorem, který sehrává klíčovou roli při rozhodování o tom, kolik veřejných zdrojů lze na financování sociálních služeb (potažmo na dotace NNO) vynaložit, je výkonnost ekonomiky. V posledních letech se kraj se potýká s nepříznivým vývojem příjmové části rozpočtu, v důsledku celosvětové ekonomické krize.

8 2. Přímá finanční podpora Olomouckého kraje sociálním službám, které nejsou poskytovány příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje je, vyjma oblasti protidrogové prevence, nulová. I tato skutečnost je ve většině krajů ČR jiná. Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje na období 2008 – 12 deklaruje v oblasti Sociální péče a rodina jako jeden z programových cílů:  poskytovat dotace poskytovatelům sociálních služeb na základě jejich opodstatněné potřebnosti v závislosti na standardech kvality poskytovaných sociálních služeb bez rozdílu zřizovatele DOTAZ: Zavede Olomoucký kraj v tomto volebním období ve svém rozpočtu kapitolu či dotační titul na spolufinancování sociálních služeb i jiných poskytovatelů, než jen organizací zřizovaných krajem?

9  V letošním roce Olomoucký kraj o zavedení samostatného dotačního titulu na spolufinancování sociálních služeb neuvažuje.  Od roku 2012 by, dle zákona o sociálních službách, mělo financování sociálních služeb přejít zcela do kompetence krajů - Olomoucký kraj nebude přijímat krátkodobá provizorní řešení, ale zaměří se na nastavení financování sociálních služeb po převedení kompetencí na kraj.  Současně není možno souhlasit s tím, že by Olomoucký kraj neplnil výše uvedené programové prohlášení.

10  Olomoucký kraj zastává rovný přístup k poskytovatelům sociálních služeb různých právních forem a zřizovatelů. Příklady podporující tento fakt uvádím v tabulkách níže.  Podporu poskytovatelům sociálních služeb je nutno vnímat v širších souvislostech. Kraj přispívá „svým“ příspěvkovým organizacím (které jsou významnými poskytovateli sociálních služeb v kraji) značnou finanční sumu, tím současně zůstává více finančních prostředků na přerozdělení pro organizace dalších právních forem. Tento systém navíc přináší významné zjednodušení dotačního procesu.

11 V sociálních službách je podstatné zohlednit výši finančních prostředků na poskytování sociálních služeb (dotace MPSV, krajské prostředky, individuální projekty) které jsou určeny na poskytování sociálních služeb v kraji celkem – bez rozdílu poskytovatele. Prostředky z individuálních projektů taktéž zvyšují poměrnou část financí z MPSV určenou k přerozdělení ostatním poskytovatelům sociálních služeb. Prostředky z IP v 96% čerpají NNO.

12

13  Ke konci roku 2009 bylo pro první etapu realizace projektu uzavřeno 58 Smluv mezi Olomouckým krajem a poskytovateli sociálních služeb, kteří mají zaregistrovanou sociální službu sociální prevence podle zákona o sociálních službách a uspěli ve veřejné soutěži.  Celkem se jednalo o 32 organizací.  Smlouvy byly uzavřeny do konce roku 2010 v celkové hodnotě 98 mil. Kč.

14  Pro druhou etapu realizace projektu bylo uzavřeno 74 smluv mezi Olomouckým krajem a poskytovateli sociálních služeb, kteří mají zaregistrovanou sociální službu sociální prevence podle zákona o sociálních službách a uspěli ve veřejné soutěži.  Celkem se jedná o 39 organizací.  Smlouvy byly uzavřeny do 31. 7. 2012 v celkové hodnotě 177 955 172 Kč.

15 Pečovatelská služba v Olomouckém kraji: CelkemPO OKOstatní Kapacita5 47547%53% Dotace z MPSV celkem:55 503 00024 100 00031 403 000 Což je XX % z celkové dotace MPSV 43%57% Dotace na uživatele939610 791

16 „Domovy“ (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory) CelkemPO OKOstatní Kapacita411974%26% Dotace z MPSV celkem:305 560 000193 866 000111 694 000 Což je XX % z celkové dotace MPSV 63%37% Dotace na uživatele99 791105 671

17 Při zohlednění všech zdrojů financování sociálních služeb, které jsou kraji známy (kraj nemusí znát všechny zdroje financování) je Olomoucký kraj mimo hl. m. Prahy krajem s nejvyšší průměrnou dotací na registrovanou sociální službu v republice.

18 Tato částka činila v roce 2010 2 805 000 Kč na jednu registrovanou sociální službu.

19 2 010 Celkem zdroje na službu Jihočeský1 848 037 Jihomoravský1 702 063 Karlovarský2 595 421 Královehradecký2 310 321 Liberecký2 021 831 Moravskoslezský1 641 396 Pardubický1 766 827 Plzeňský1 442 394 Středočeský1 730 908 Ústecký1 386 760 Vysočina2 179 776 Zlínský2 110 726 Olomoucký 2 805 131

20 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Yvona Kubjátová


Stáhnout ppt "Olomoucký kraj Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana."

Podobné prezentace


Reklamy Google