Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plán sociálních služeb města Žatce na roky 2008-2013 Mgr. Petr Antoni Dne 29.5.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plán sociálních služeb města Žatce na roky 2008-2013 Mgr. Petr Antoni Dne 29.5.2008."— Transkript prezentace:

1

2 Komunitní plán sociálních služeb města Žatce na roky 2008-2013 Mgr. Petr Antoni Dne 29.5.2008

3 Schvalovací proces Záměr schválit Komunitní plán doporučila Rada města usnesením č. 402/08 dne 5.5.2008 Návazně Komunitní plán sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 112/08 na jednání dne 15.5.2008 Od schválení záměru v ZM ke schválení KP uběhl přesně jeden rok a 12 dní (3.5.2007)

4 Připomínkovací řízení Bylo doručeno celkem 44 připomínek Zapracováno bylo 36 Příklad : -KP neobsahuje pouze sociální služby (obsahuje také služby z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a volného času) -Drtivá většina připomínek se vztahovala k detailům v popisu opatření (pro kolik klientů, kolik akcí chceme mít ročně, zdroje financování, atd.)

5 Co nám ukázal? Síť sociálních služeb v Žatci je na velice dobré úrovni Jako problémové okruhy byly přesto vytipovány: obava z nedostatku financí dostupnost vhodných prostor pro poskytování služeb informace

6 Navrhované nové služby, zařízení: -Klub pro „náctileté“ -Nízkoprahový klub (dle zk. o soc. sl.) -Mateřské centrum -Nová hřiště (pískoviště, sportovní plácky) -Domov se zvláštním režimem (dle zk. o soc. sl.) -Denní stacionář (zdr. postižení, senioři) -Tísňové volání -Univerzita třetího věku, vzdělávání pro seniory -Podporované bydlení (dle zk. o soc. sl.) -Nové chráněné dílny -Společné bydlení pečujících osob a osob závislých na péči fyzických osob

7 -Vytvoření odborné připomínkovací skupiny z řad zdr. postižených a jejich organizací -Vznik hospice (podpora hospicové péče) -Azylový dům pro muže -Zřízení samostatné funkce Manažera prevence kriminality -Občanská poradna -Vznik centra pro neziskový sektor -Vyčlenění samostatného dotačního titulu z rozpočtu města -Pořádání „Dne sociálních služeb“ -Specifické vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny

8 Další podporované oblasti (příklady)  Volnočasové aktivity pro všechny cílové skupiny  Vzdělávání a podpora umisťování na otevřený pracovní trh  Terénní, ambulantní a pobytové služby pro všechny cílové skupiny  Odborné sociální poradenství  Informace (letáky, web, informace v médiích)

9 Co bude následovat ? Plán má přispět k naplnění těchto základních cílů: Umožnit a podpořit aktivní účast na rozhodování o budoucí podobě sítě sociálních a souvisejících služeb občanům města a poskytovatelům z řad nestátních neziskových, městských, krajských a dalších zainteresovaných institucí. Přizpůsobit a rozšířit poskytování péče tak, aby vyhověla novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám občanům. Umožnit lidem žít doma co nejdéle, nabídnout jim péči a podporu v oblastech, kde si to sami přejí. Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Zajistit integraci co nejširších sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílů zřizovatele služby.

10 Proces „implementace“ -Další schůzky a jednání pracovních skupin -Cílem je: průběžně sledovat naplňování cílů KP, přispívat k realizaci opatření, jednat s potenciálními realizátory -Harmonogram: -První schůzky pracovních skupin – září 2008 -Poté periodicky min. 4x ročně, popř. dle potřeby

11 Revize cílů a opatření KP Pokud se ukáže potřeba doplnit, změnit cíle a opatření KP v době jeho platnosti Příklady Potřeba nového typu soc. služby významná legislativní změna Metoda: Podobným způsobem jako při tvorbě KP – pracovní skupiny – návrhy – řídící skupina – schválení v RM a ZM

12 Co bychom chtěli stihnout v roce 2008 Vydat aktualizovaný adresář sociálních a souvisejících služeb pro občany Žatce, aktualizovat údaje na webu, začít s vydáváním „seriálu o soc. službách v Žatci“ Realizovat „příměstský tábor“ Připravit Dotační pravidla pro sociální oblast na rok 2009 Zprovoznit Denní stacionář v Libočanech (zde také odlehčovací služby) Uvést do provozu azylový dům pro muže (1.1.09) Dětská hřiště (realizátor Město) Podporované bydlení (dva byty Města)

13 Podpora vzniku Nízkoprahového zařízení pro mládež Podpora vzniku programů pro rodiny a občanské poradny

14 Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě Komunitního plánu

15 Děkuji také za pozornost a pojďme ke křtu…


Stáhnout ppt "Komunitní plán sociálních služeb města Žatce na roky 2008-2013 Mgr. Petr Antoni Dne 29.5.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google