Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AGRESE A KREATIVITA - jedna ze základních lidských emocí Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AGRESE A KREATIVITA - jedna ze základních lidských emocí Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena."— Transkript prezentace:

1 AGRESE A KREATIVITA - jedna ze základních lidských emocí Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

2 “Hněv je podstatnou složkou zdravého způsobu života. Je bezpodmínečně potřebný pro naše přežití. Jde však o konstruktivní, a ne destruktivní užití. Naše neschopnost tvořivého využití energie hněvu je největším ohrožením současné společnosti” Neil Clark Warren 2 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

3 Agresivita a zlost - je tedy jednou z pětice základních lidských emocí konstruktivní řešení krizové situace je tvořivé řešení situace destruktivní řešení krizové situace je bořivé řešení situace 3 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

4 Emoce hněvu Emoce hněvu se může změnit v emoci nenávisti. Emoce hněvu a zlosti se obvykle objeví tam, kde se něco děje jinak, než očekáváme. Rozlišujme samotnou emoci hněvu a způsob jejího vyjádření - manifestaci, tedy chování a jednání pod vlivem této emoce. Situace - jedeme autem po silnici a pospícháme - najednou se objeví přes cestu padlý strom... 4 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

5 “Lidé, kteří se hněvají a jsou plni zlosti, mají k dispozici značnou sílu (energii), kterou by mohli využít k řešení situace. Když jsou dobře trénovaní, využijí ji konstruktivně. Avšak ti, kteří jsou zaměřeni nepřátelsky a jsou naplnění nenávistí, nejsou zainteresováni na tvořivém, konstruktivním řešení situace.” Neil Clark Warren 5 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

6 Emoce hněvu odhaduje se, že u normálního člověka při “normálním” provozu dochází denně zhruba k 8-10 zážitkům emoce hněvu a zlosti agrese je přirozenou obranou na projevovanou agresivitu od okolí - od agresivních jedinců určitý druh lidí má agresivní povahu s cílem popíchnout, píchnout a zranit, až fyzicky nebo slovně 6 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

7 Energie agrese energie AGRESE může buď “lámat skály” nebo rozbíjet vše, co jí přichází do cesty zážitek hněvu a zlosti je zcela normálním a přirozeným jevem - daným naší přirozeností. Způsob vyjadřování hněvu a zlosti je však pod vlivem naší vůle. 7 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

8 Představy o agresi Falešná představa: zlost a agrese je opakem lásky - není pravda. Je to nenávist, která je opakem lásky. Klasický příklad je z Bible. Ve Starém Zákoně je 455x zmíněn hněv a zlost a z toho v 375 případech je to Bůh, který se zlobí. Vzdor tomu se v Bibli píše, že “Bůh je láska a má nás rád“…. 8 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

9 Představy o agresi Falešná představa: není nikdy dobré se rozhněvat nebo rozzlobit. Hněv a zlost musí nutně vést k určité formě násilí… existují i konstruktivnější způsoby projevení hněvu a zlosti. Falešná představa: nejlepším způsobem, jak se chovat k hněvu a zlosti, je ignorovat je… 9 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

10 Představy o agresi Falešná představa: lidé, kteří jsou kultivovaní a kteří se dovedou ovládat a dobře se společensky chovat, se nikdy nehněvají ani nezlobí… Falešná představa: když se rozhněváte nebo zlobíte na někoho, koho máte rádi, tak to naruší váš dobrý vztah k němu. 10 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

11 Jak vzniká emoce zlosti? Pokud situaci, ve které se nacházíme, interpretujeme jako nepříznivou a poškozující, pak dochází k rozladění, hněvu, zlosti, vzteku… Záleží však na interpretaci, která může být u každého jiná. 11 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

12 V kterých situacích se objevuje hněv a zlost? projevy neúcty od okolí neuspokojení potřeb neuspokojená potřeba svobody útok na osobní přesvědčení můžeme se nakonec hněvat na sebe, že jsme neudělali něco, co jsme udělat měli - úloha autority v dospívání 12 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

13 Představy o agresi Falešná představa: za všechno, co jsme v životě zkazili či zavinili, si nezasloužíme nic dobrého - lepší podobu života Falešná představa: za vše, co se nám zlého děje, mohou druzí lidé 13 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

14 Oprávněný a neoprávněný hněv Oprávněný, někdy též definitivní hněv… je stoprocentně oprávněným a správným hněvem, na který je třeba rozhodně odpovědět a jednat Neoprávněný hněv je překroucením oprávněného hněvu… je zaměřen tomu, kdo se “postavil do cesty”, avšak nečiní tak z nepřátelské motivace … jeho záměrem nebylo nikterak uškodit 14 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

15 Hněv Můžeme se domnívat, že většina našeho rozčilení zaměřeného na neživé předměty je nepravým, neoprávněným hněvem. 15 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

16 Zlobení se, je pro některé lidi jako droga… 16 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

17 Hněv a zlost v manželství 17 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

18 Hněv a zlost na pracovišti 18 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

19 Učme děti tvořivě zvládat hněv a konflikty 19 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

20 Učme děti tvořivě zvládat hněv a konflikty jednejte v krizových situacích s dítětem jako s úctyhodným člověkem nesnažit se příliš uvažovat a rozhodovat za své dítě nepřehánění svojí autority nezaplétání se do zbytečných maličkostí 20 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

21 Přístup detoxikační medicíny: Vnitřní pěticípá hvězda představuje vnitřní myšlenkový a emocionální svět člověka 21 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena RADOST PŘEMÝŠLIVOST STAROST AGRESE ZLOST STRACH ÚZKOST SMUTEK DEPRESE

22 Přístup detoxikační medicíny: první předpoklad dosažení emocionální harmonie je zvládnutí svého myšlenkového světa bez vnějších vlivů, tedy schopnost být sám se sebou vynořují se ovšem staré křivdy a emocionální ublížení, které s sebou nutně přinášejí emocionální náboj Joalis NoDegen, Joalis Emoce tyto preparáty vedou k přerámování emocionálních postojů k dávno starým, často pouze podvědomím navnímaným emocím 22 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

23 Agrese vnější a aktuálně prožívaná - je to agrese, která přichází od lidí okolo nás, lidí na pracovišti blízkých. 23 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

24 Agrese vnější a aktuálně prožívaná myšlenkové pochody vedoucí k ventilacím agrese (ač slovní či fyzické) začínají v okamžiku vlastní neschopnosti, nesouhlasu s cizím názorem nebo s cizí kritikou... ač z důvodu, že protivník je příliš silný nebo si dobře uvědomujeme, jeho schopnosti poškodit člověka jiným způsobem....nahromaděná agrese je potom ventilována náhradním způsobem, tedy zcela v jiných situacích na jedince, kteří jsou slabší (ať psychicky nebo fyzicky), než je agresor 24 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

25 Hanební parchanti Quentin Tarantino 25 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

26 Na co v živočišné říši slouží emoce agrese? na vymezení fyzického životního prostoru na vymezení virtuálního myšlenkového světa na vymezení vztahu, kdo bude poroučet a kdo bude poslouchat 26 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

27 Agrese má za úkol “zatlačit protivníka do kouta” a emocionálně mu způsobit pocit nejsem dost dobrý nejsem dost přitažlivý pro okolí nejsem dost dokonalý a silný musím se neustále zlepšovat, abych si zasloužil pozornost od druhých lidí a ti mne pochválili…. Přijetí těchto východisek vede obvykle ke smutkům, v horším případě k depresím. V nejhorším případě k sebepoškozování, a to může vést k autoimunitním reakcím 27 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

28 Vnímání agrese další možnost reakce na agresi je vrácená agrese, například schopnost pohádat se a jít do konfliktu. Pokud je ovšem jedinec příliš vznětlivý na každý podnět, pak již toto samo o sobě vytváří psychosomatický základ alergiím 28 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

29 Vnímání agrese nejoptimálnějším řešením, z hlediska “duelu” s protivníkem, je ventilace vzniklého napětí vtipem nebo vhodným bonmotem. Kdo má tuto přirozenou schopnost, je v životě mnohem šťastnější, nebere všechno příliš vážně. Je přirozeně, neurážlivě a vlídně vtipný. cílem je “odzbrojit” protivníka vlastními silami ve smyslu orientálních bojových umění 29 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

30 Hořící keř nebo ohnivý keř se objevuje v biblické knize Exodus ve vyprávění o události na hoře Oreb (Ex 2,23-4,18), při níž se podle tohoto vyprávění Mojžíšovi zjevil v hořícím keři Bůh a sdělil mu své pravé jméno, JHVH, podle překladu Septuaginty „Jsem který jsem“. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si : „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“ Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostřed keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpověděl: „Tu jsem.“ Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“ 30 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

31 Jak se tedy dosahuje vtipu? Zřetelná představa hořícího dřeva v okamžik hledání odpovědi na agresi … Jako důsledek přichází spontánní a paradoxní myšlenka, která má být manifestována - vyřčena nebo mimoverbálně provedena. Myšlenka je to jedinečná, tedy vhodná pro tuto a jen tuto situaci. Univerzální je pouze archetypální obraz. 31 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

32 Jaké jsou druhy manifestace agrese: fyzická agrese kritika ať oprávněná nebo neoprávněná přehlížení, pohrdání, opovržení, nevšímání si, ve smyslu “nestojíš mi za pohled” voyeurismus, šmírování, nazírání do cizí pošty 32 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

33 Agrese prezentace chování obecně neslušného nebo nezdvořilého - obnažování se na veřejnosti, tak aby to ostatní viděli, vystavování dráždivých obrazů a fotografií provokace všeho druhu zvukovým projevem agrese je křik, agresor zvyšuje hlas za účelem překřičet protivníka. 33 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

34 Mateřský orgán JÁTRA Zásobní orgán ŽLUČNÍK Dceřiné orgány: – LANGERHANSOVY OSTRŮVKY – MAZOVÁ ŽLÁZA – NADLEDVINKY – NEHTOVÉ LŮŽKO – OKO – NERVOVÉ GANGLIE – PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM – PENIS – POCHVA – ŠLACHOVÉ POCHVY – VARLATA 34 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

35 Vhodné preparáty Joalis Joalis LiverHelp Joalis LiverDren Joalis AkneDren Joalis OkulaDren Joalis TesteDren Joalis Antichemik Joalis Antidrog Joalis Conectid Joalis Antimetal Joalis NeuroDren 35 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

36 Změnit můžeme sebe sama, nikdy druhého člověka...zdravá forma využití energie z emoce hněvu a zlosti vede k tomu, abychom udělali něco, čím by se odstranila příčina našeho rozladění (hněvu a zlosti)… 36 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

37 Úloha odpuštění Není možno zapomenout - není možno vymazat z paměti, co jsme jednou v životě prožili… Odpuštění má stejný slovní základ jako opuštění (myšlenkové) odpustit neznamená vstoupit do stejných emocionálních vztahů, než byl spáchán agresivní čin důležité je vyvarovat se myšlenek na konání pomsty a revanší - tyto skutky jsou připravovány ve vlastním mozku - škodí vlastnímu organismu. k odpuštění je totiž třeba síly sebeovládání. Odpustit neznamená setřít odpovědnost za spáchaný čin. 37 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

38 Cvičení vizualizace - meditace “rudého jablka” umístěného ve čtvrté čakře (na hrudi) 38 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

39 Odpuštění “Když jsme někým nespravedlivě poškozeni - zraněni, ODPOUŠTÍME mu, když překonáváme svůj zlostný postoj k němu, a to ne tím, že bychom nějak popřeli svoje právo na zlost (odplatu), ale tím, že se snažíme nabídnout viníkovi “dar” benevolence, tedy přát mu vše dobré, nikoliv se jím příliš zabývat, tedy OPUSTIT ho ve svých myšlenkách. Když to děláme (odpouštíme mu), jsme si při tom vědomi toho, že viník na takový benevolentní dar nemá nárok.” 39 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

40 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Vladimír Jelínek 40 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "AGRESE A KREATIVITA - jedna ze základních lidských emocí Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena."

Podobné prezentace


Reklamy Google