Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ 16. 10. 2014 Mgr. Lucie Pospíšilová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ 16. 10. 2014 Mgr. Lucie Pospíšilová."— Transkript prezentace:

1 Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ 16. 10. 2014 Mgr. Lucie Pospíšilová

2 Popis projektu Název: –Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ Registrační číslo projektu: –CZ.1.07/1.1.34/02.0052 Datum zahájení – 1. 9. 2012 Datum ukončení – 28. 2. 2014 www.pmfj.cz

3 Cílová skupina Cílová skupina - žáci středních škol, kteří získali: –základní jazykové vědomosti a určitou znalost pravidel, jejich respektování, způsoby vnímání, myšlení s ohledem na práci v cizojazyčném prostředí. Spolupracující školy: – Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Ústí nad Labem – Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem

4 Cíl projektu Cílem projektu: –seznámení žáků se základními prvky jazyků a s kulturními odlišnostmi, které se vážou na pracovní prostředí, –není detailní výuka konkrétního jazyka, ale seznámení se základní slovní zásobou a gramatikou, která je potřebná pro orientaci v pracovním prostředí, –představení a seznámení žáků s multikulturní rozmanitostí a pracovními zvyklostmi lidí v jiných zemích.

5 Cíl projektu Cílem bylo seznámit žáky středních škol Ústeckého kraje s následujícími méně frekventovanými jazyky: – francouzský jazyk, – ruský jazyk, – čínský jazyk. Žáci si tyto jazyky osvojí do úrovně A1.

6 Úroveň A1 SERJ Na úrovni A1 žák: rozumí větám a slovům týkajícím se jeho osoby a okolí, je schopen vést velmi jednoduchou a prostou konverzaci, dokáže vyjádřit základní myšlenky o své osobě, umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jeho osobu.

7 Forma výuky Žáci si zvolený jazyk osvojí formou „blended learningu“, která kombinuje: použití výukového softwaru, tradiční výuku s tištěnými výukovými materiály (pracovními listy), E-learning.

8 Výstupy projektu Výukový software Pracovní listy E-learning E-učebnice

9 Výukový software Start výukového softwaru 3 části: Gramatika – 10 gramatických oblastí Slovní zásoba – cca 250 slov Modelové situace – 10 situací

10 Pracovní listy Jsou nedílnou součástí výukového softwaru v elektronické podobě.elektronické podobě Obsahují cvičení na slovní zásobu, fráze a gramatické jevy probrané za pomoci softwaru. Žáci je obdrželi v tištěné podobě a využili při projektových dnech.

11 Pracovní listy – typy cvičení Doplňování slov do mezer v textu Přiřazování slovíček k obrázkům Přiřazování frází a jejich překladu Výběr z možností Oprava chyb Překladová cvičení Křížovky a osmisměrky

12 E-learningový portál Start e-learningového portálu Slouží žákům k samostudiu. Lektoři/učitelé mají možnost vkládat do něj vlastní materiál. Pro procvičování prostudovaných částí výukového softwaru. E-learningový portál je také prostředkem pro závěrečné vyhodnocení vědomostních soutěží žáků.

13 E-learning – typy cvičení Výběr z možností Přiřazování slov k obrázkům Pravda x nepravda Použití slov ve větě Oprava chyb Překlad

14 Elektronická učebnice Seznamuje žáky s problematikou práce v cizojazyčném prostředí. Seznamuje Přibližuje kulturní specifika dané země (hodnoty, tradice, historii, zvyky, právo, mezinárodní identifikaci). Popisuje pravidla verbální a neverbální komunikace. Je přístupná na webu projektu, žáci ji obdrželi na digitálním nosiči Flash.

15 Závěr Největší zájem o výuku čínského jazyka. Elektronická učebnice velmi dobře hodnocena kolegy společenskovědních předmětů – podpora výuky průřezových témat. Výukové materiály jsou vytvořeny v online i offline verzi. Velký důraz byl kladen na dobrovolnou účast žáků v projektu.

16 Závěr Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ 16. 10. 2014 Mgr. Lucie Pospíšilová."

Podobné prezentace


Reklamy Google