Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Kreislová Kristýna Procházková.  5. ř íjna 1919 – 26. č ervence 2006  Slovenský spisovatel, historik a p ř ekladatel  Zakladatel literatury faktu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Kreislová Kristýna Procházková.  5. ř íjna 1919 – 26. č ervence 2006  Slovenský spisovatel, historik a p ř ekladatel  Zakladatel literatury faktu."— Transkript prezentace:

1 Jana Kreislová Kristýna Procházková

2  5. ř íjna 1919 – 26. č ervence 2006  Slovenský spisovatel, historik a p ř ekladatel  Zakladatel literatury faktu v Č eskoslovensku  V ě noval se nejstarším obdobím lidské historie  Další díla: Za sedmi divy sv ě ta (popis starov ě kých památek a p ř íslušných kultur) Na po č átku byl Sumer (d ě jiny Sumer ů ) Ř ecký zázrak (d ě jiny starov ě kého Ř ecka)

3  Sumer Pojmenování po prvním obyvatelstvu U ž od 4. tisíciletí za č ali vznikat první m ě sta  Akkad V roce 2340 p ř. n. l. se semitský ú ř edník zmocnil pozice panovníka a dostal jméno Sargon První centralizovaný stát  Asýrie Staroasyrská ř íše – obchodní kontakty s Malou Asií Novoasyrská ř íše – Aššurbanipal knihovna v Ninive  Babylonie Starobabylonská ř íše – nejvýznamn ě jší panovník Chammurapi Novobabylonská ř íše – nejvýznamn ě jší panovník NabukadnezarII.

4  3. tisíciletí – 7. století p ř. n. l.  7. století p ř. n. l. – akkadský p ř epis 12 hlin ě ných desti č ek Desti č ky ur č ené pro knihovno krále Aššurbanipala  Slo ž ený z úlomk ů z r ů zných jazyk ů  První desti č ky objeveny v roce 1872 č ást mluvící o potop ě  Dochováno 2000 verš ů  P ů vodn ě odhadováno na 3600 – 3800 verš ů  Klínové písmo

5  Vytvo ř eno Sumery  První klínové texty objeveny v roce 1626 Pietrem della Valle v Persepoli  V roce 1802 Georg Grofefend rozluštil 10 písmen

6  Šamaš – babylónský a asyrský b ů h slunce a spravedlnosti (sumersky Utu)  Adad – babylónský a asyrský b ů h bou ř ky a dešt ě  Ea – babylónský a asyrský b ů h vod a moudrosti (sumersky Enki)  Otec Lugalbandy – podle sumerské Listiny král ů t ř etí král I. urucké dynastie po potop ě, druhý Gilgameš ů v p ř edch ů dce, man ž el jeho matky Ninsu  Matka bohyn ě Ninsun – babylónská a asyrská bohyn ě

7  Bohyn ě Ištar – asyrská a babylónská bohyn ě lásky (sumersky Inanna)  Anu – babylónský a asyrský b ů h a vládce nebes, otec bohyn ě Ištar (sumersky An)  Aruru – stvo ř itelka lidí (sumersky Mami)

8  Chumbaba – mytický obr, který zt ě les ň oval všechno zlo na sv ě t ě a ž il v cedrovém lese  h ř ivna – mezopotamská váhová míra, asi našich 30 kg  Šamaš – babylónský a asyrský b ů h slunce a spravedlnosti  Ninsun – babylónská a asyrská bohyn ě, man ž elka uruckého krále Lugalbandy a matka Gilgameše  Enlil – sumerský b ů h a vládce zem ě, syn boha Anu – vládce nebes (Babyló ň ané a Asy ř ané ho p ř evzali a uctívali pod stejným jménem)

9  Ištar – babylonská a asyrská bohyn ě lásky, dcera boha Anu  Anu – babylonský a asyrský b ů h a vládce nebes  Šamaš – babylónský a asyrský b ů h slunce a spravedlnosti

10

11  Nergal – babylónský a asyrský b ů h a vládce podsv ě tí  Ea – babylónský a asyrský b ů h vod a moudrosti  Erra – babylonský a asyrský b ů h moru

12  Utanapištim – syn šuruppackého krále, hrdina babylónsko-asyrské potopy sv ě ta; jeho jméno v p ř ekladu znamená „ten, kdo našel ž ivot“  Dilmun – sumerský ráj, m ě l se nacházet na dnešním ostrov ě Bahrajn v Perském zálivu  Siduri – babylónská a asyrská ni ž ší bohyn ě, kr č má ř ka nebo šenký ř ka boh ů na konci sv ě ta  Uršanabi – Utanapištim ů v p ř evozník p ř es mo ř e smrti

13

14  Ea – babylónský a asyrský b ů h vod a moudrosti  Enlil – sumerský b ů h a vládce zem ě, syn boha Anu – vládce nebes (Babyló ň ané a Asy ř ané ho p ř evzali a uctívali pod stejným jménem)  Dilmun – sumerský ráj, m ě l se nacházet na dnešním ostrov ě Bahrajn v Perském zálivu  Utanapištim – syn šuruppackého krále, hrdina babylónsko-asyrské potopy sv ě ta; jeho jméno v p ř ekladu znamená „ten, kdo našel ž ivot“

15

16 "Nem ůž e najít v ěč ný ž ivot č lov ě k, m ůž e si však zachovat v ěč né jméno. Svým dílem jsi se stal nesmrtelným, hrdino Gilgameši."

17 Jak se jmenovala Gilgamešova matka? A) Ištara B) Aruru C) Ninsun D) Mami Jak Gilgameš zkrotil Enkidua? A) p ř emohl ho v boji B) s pomocí slu ž ebnice z chrámu bohyn ě Ištary C) pomohli mu bohové D) svým p ř átelstvím

18 Jak se jmenovala obluda z cedrového lesa? A) Chababa B) Uršanabi C) Chumbaba D) Alibaba Co se Gilgameš vydal hledat? A) bohatství B) lásku C) krásu D) v ěč ný ž ivot

19 D ě kujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Jana Kreislová Kristýna Procházková.  5. ř íjna 1919 – 26. č ervence 2006  Slovenský spisovatel, historik a p ř ekladatel  Zakladatel literatury faktu."

Podobné prezentace


Reklamy Google