Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost domácích porodů. Kde je bezpečné místo porodu? V 70.letech 20.století dokončen proces přesunu porodů do nemocničních zařízení ve vyspělých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost domácích porodů. Kde je bezpečné místo porodu? V 70.letech 20.století dokončen proces přesunu porodů do nemocničních zařízení ve vyspělých."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost domácích porodů

2 Kde je bezpečné místo porodu? V 70.letech 20.století dokončen proces přesunu porodů do nemocničních zařízení ve vyspělých zemích světa Motivace byla racionální – snížení fatálních komplikací, zlepšení perinatologických výsledků Domácí porody v zemích s nedostupnou ústavní péčí existují jako nutnost

3 Domácí porody v průmyslově vyspělých zemích Nový společenský jev, co do podílu na všech porodech však okrajový Podíl na všech porodech 2%) Specifická situace v Nizozemí 30% (1) USA 1999-2009 nárůst o 20% na 0,72% (2) 1. McLachlan H, Forster D. The safety of home birth: is the evidence good enough?. CMAJ: 2009, 181(6-7): 359-360. 2. McDorman M et. al. "Births: Final Data for 2009". CDC National Vital Statistics Report. http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db84.htm

4 Bezpečnost domácích porodů ve výsledcích studií Domácí porody a nemocniční porody vedené porodními asistentkami mají srovnatelnou neonatální mortalitu u rodiček s nízkým rizikem (3) Domácí porody vedené porodními asistentkami nevedou ke zvýšení perinatální mortality a těžké perinatální morbidity u rodiček s nízkým rizikem (4) 3. van der Kooy J, Poeran J, de Graaf JP et al.Planned home compared with planned hospital births in the Netherlands: intrapartum and early neonatal death in low-risk pregnancies.Obstet Gynecol. 2011;118(5):1037- 46. 4. de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC et al.Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. BJOG. 2009 Aug;116(9):1177-84.

5 Bezpečnost domácích porodů ve výsledcích studií Domácí porody vedené porodní asistentkou mají srovnatelné riziko perinatální mortality s menším počtem porodnických intervencí ve srovnání s plánovanými nemocničními porody (5,6,7) 5.Janssen PA, Saxell L, Page LA et al.Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician. CMAJ. 2009 Sep 15;181(6-7):377-83. Epub 2009 Aug 31. 6.Johnson KC, Daviss BA. Outcomes of planned home births with certified professional midwives: large prospective study in North America. BMJ. 2005 Jun 18;330(7505):1416. 7.Lindgren HE, Radestad IJ, Christensson K, et al. Outcome of planned home births compared to hospital births in Sweden between 1992 and 2004. A populationbased register study. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:751-9.

6 Rizika domácích porodů doložená studiemi Bezpečnost domácích porodů je vázána na přísný výběr rodiček s nízkým rizikem komplikací Observační studie 6 314 315 porodů v letech 1994-2003, Anglie, Walles Celková perinatální úmrtnost 0,79/1000, u domácích porodů 0,96/1000, plánovaný domácí porod 0,28-0,48, neplánovaný 1,42-4,65, komplikované domácí porody vyžadující překlad 3,35-6,05 (8) 8.Mori R, Dougherty M, Whittle M. An estimation of intrapartum-related perinatal mortality rates for booked home births in England and Wales between 1994 and 2003. BJOG. 2008 Apr;115(5):554-9.

7 Rizika domácích porodů doložená studiemi Nutnost překladu rodičky při domácím porodu je i při výběru nerizikových žen 10% (9) 9.Lindgren H, Rådestad I, Hildingsson I. Transfer in planned home births in Sweden--effects on the experience of birth: a nationwide population-based study. Sexual & Reproductive Healthcare. 2011;2(3):101-105.

8 Rizika domácích porodů doložená studiemi Rodička s nízkým rizikem Multipara s jednočetnou graviditou Prospektivní kohortová studie 64538 žen, 16840 domácí porod, 11282 samostatná jednotka v nemocnici vedená asistentkami, 19706 porodnická jednotka v nemocnici vedená lékařem Hodnocena perinatální úmrtnost a závažná perinatální morbidita Multipary 5,3/1000 vs primipary 9,3/1000 (p<0,05) (10) 10. Birthplace in England Collaborative Group. Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ. 2011 23;343:d7400.

9 Rizika domácích porodů doložená studiemi Domácí porody jsou zatíženy proti porodům v nemocnici nižší hodnotou skore dle Apgarové v 5. a 7. minutě (2.51% vs 1.23%) a vyšším rizikem neonatálních křečí (0,08% vs 0,03%) (10) Domácí porody jsou spojeny s vyšším rizikem novorozenecké mortality OR 1,98 pro všechny novorozence a OR 2,87 pro novorozence s vyloučením vrozených vad (CI 95%) (11) 10. Birthplace in England Collaborative Group. Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ. 2011 Nov 23;343:d7400. doi: 10.1136/bmj.d7400. 11. Wax JR, Lucas FL, Lamont M, Pinette MG, Cartin A, Blackstone J. Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2010 Sep;203(3):243.e1-8. Dostupné na: http://www.ajog.org/article/S0002-9378(10)00671-X/fulltext

10 Metodologické limitiy studií Výběrové zkreslení  Dostupné práce jsou observační kohortové studie  Srovnávají skupiny vzniklé cíleným výběrem  Srovnávané skupiny mají odlišnou strukturu Absence randomizovaných studií  Randomizace by eliminovala omezení výběrové bias  V dané problematice prakticky nemožná Velikost analyzovaného souboru a výběr kontrolní skupiny  Hodnotící pritéria (perinatální úmrtnost) se vyskytují obecně s velmi nízkou četností  Zkoumaný soubor musí být pro získání validních výsledků velký (řádově stovky tisíc jedinců) (12) 12. Gyte G, Dodwell M, Newburn M et al.Estimating intrapartum-related perinatal mortality rates for booked home births: when the 'best' available data are not good enough. BJOG: 2009; 116(7): 933-942.

11 Postoje odborných společností ve světě Americká gynekologicko-porodnická společnost (ACOG) a australská a novozélandská gynekologicko-porodnická společnost (ANZOG) … negativní postoj (13) Britská gynekologicko-porodnická společnost (RCOG) a britská společnost porodních asistentek (RCM) … pozitivní postoj u rodiček s nízkým rizikem Kanadská společnost gynekologů a porodníků (SOGC)n … nutnost dalšího výzkumu (14) 13. ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 476: Planned home birth. Obstet Gynecol. 2011;117:425-8. 14. McLachlan H, Forster D. The safety of home birth: is the evidence good enough?. CMAJ: 2009, 181(6-7): 359-360.

12 Postoj ACOG ACOG považuje za nejbezpečnější podmínky pro porod nemocniční porodnické centrum. Respektuje však svobodnou volbu ženy zvolit si místo porodu. Ženy, které uvažují o domácím porodu by měly být informovány, že domácí porod je spojen s 2-3 násobným rizikem neonatálního úmrtí ve srovnání s porodem v nemocničním porodnickém centru. Dále je nutné ženy informovat, že pro domácí porod jsou vhodné pouze ženy s absencí rizik porodnických komplikací, u porodu musí být přítomna kvalifikovaná a certifikovaná porodní asistentka, nebo lékař a je dostupný rychlý transport do nemocnice v případě vzniklých komplikací (13) Doporučení ACOG se opírá o metaanalýzu studií (Wax JR 2010) (11) 11. Wax JR, Lucas FL, Lamont M, Pinette MG, Cartin A, Blackstone J. Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2010 Sep;203(3):243.e1-8. Dostupné na: http://www.ajog.org/article/S0002-9378(10)00671-X/fulltext 13. ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 476: Planned home birth. Obstet Gynecol. 2011 Feb;117(2 Pt 1):425-8.

13 Situace v ČR Absence výzkumu Absence dat (počet domácích porodů, perinatologické výsledky, audit komplikací) Absence odborného, organizačně provozního a legálního vymezení problematiky domácích porodů Absence adekvátní informovanosti společnosti o problematice

14 Závěry Studie bezpečnosti domácích a nemocničních porodů mají nekonzistentní výsledky Studie bezpečnosti domácích a nemocničních porodů jsou zatíženy metodologickými limity Důkazy tvrzení, že domácí porod je stejně bezpečný jako porod nemocniční, jsou nedostatečné Přijatelnost domácího porodu je dána předpokladem  vyloučení individuálních rizik komplikací  přítomností kvalifikované osoby  dostupností urgentního transferu do nemocnice V České republice nejsou v současné době dostupné informace mapující oblast domácích porodů V České republice není v současné době vytvořen odborný, organizační a legální rámec pro vedení domácích porodů

15 …děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bezpečnost domácích porodů. Kde je bezpečné místo porodu? V 70.letech 20.století dokončen proces přesunu porodů do nemocničních zařízení ve vyspělých."

Podobné prezentace


Reklamy Google