Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte při demonstraci v PowerPointu spirometru PONY FX.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte při demonstraci v PowerPointu spirometru PONY FX."— Transkript prezentace:

1 Vítejte při demonstraci v PowerPointu spirometru PONY FX

2 Powerpoint bude automaticky provádět prezentaci, zatímco vy můžete v klidu sedět a přihlížet Jestliže chcete prezentaci zastavit nebo vrátit zpět nebo vpřed, zde jsou instrukce......

3 Pro návrat zpět stiskněte jedno z tlačítek: Levá šipka( )nebo šipka nahoru( ) Pro posun vpřed stiskněte jedno z tlačítek: Pravá šipka( ) nebo šipka dolů ( )

4 Každý posun uvidíme v časovém limitu kolem 7 sekund. Pak přejdete na další stranu.

5 Kompaktní spirometr s velkým grafickým displejem a vnitřní tiskárnou.

6 Jeho malá velikost a mnoho funkcí v základní desce je ideální pro testování v ordinaci, u lůžka či v terénu. Alphanumerická klávesnice Vnitřní tiskárna Grafy v reálném čase Paměť

7 Testy jsou zobrazeny v reálném čase křivky průtok/objem a čas/objem, tak že můžete podporovat snahu pacienta a ujišťovat se, že testy jsou prováděny správně. Grafy v reálném čase

8 Informace o pacientovi a poznámky lékaře mohou být dopsány do osobní zprávy. Alphanumerická klávesnice

9 Vnitřní tiskárna tvoří kompletní zprávy včetně grafů, měření a interpretací. Vnitřní tiskárna

10 Mohou být uloženy stovky výsledků testů v paměti pro budoucí reference nebo downloading databáze přes počítač. Paměť

11 Začínáme

12 Před užitím je třeba nastavit turbínový flowmetr. Vložte čistou turbinu, jak je na obrázku, dokud handset na konci nesedne.

13 Jestliže není spojení správné, čep handsetu hlásí Turb./Raw zpět do spirometru.

14 Zapněte spirometr, stiskem tlačítka Power/Menu Podržte tlačítko jednu až dvě sekundy.

15 Spirometr bude začínat v horní části obrazovky podobně jako na laptopu a zobrazí se hlavní menu.

16 Hlavní menu (a další menu), mohou být řízena použitím šipek nahoru/dolů a levá/pravá.

17 Eventuelně můžete volit možnosti z menu stlačením odpovídajícího čísla na klávesnici. Například 1 pro pacienty, 2 pro možnosti atd.

18 Jestliže uvádíte vchod užitím šipek nebo alphanumerické klávesnice, potvrďte Vaši volbu stiskem zelené šipky.

19 Testování je kompletní následujícími 3 kroky: 1) Vstup informací o pacientovi 2) Testovací manévr (obvykle FVC) 3) Tisk zprávy nebo její uložení

20 Krok 1 Vstup pacientských informací

21 Přednastavené hodnoty ve spirometru jsou stanoveny na základě věku pacienta, pohlaví, rasy, výšky a některých případech hmotnosti. Testování pacienta začíná zadáním dat pacienta.

22 Pro vstup pacientských dat, zvolte: 1. Pacienti 1. Nový

23 Spirometr automaticky přidělí ID číslo každému pacientovi. Můžete užít existující číslo nebo vymazat užitím šipky zpět, vypsat jiné číslo.

24 Užitím šipky dolů posunete na další políčko. V políčcích, kde má být volba provedena pak e šipky pravá-levá užijte pro výběr. Všimněte si, že výška musí být zadána ve dvou polích (například 5’3” individuální výšky je zadáno jako 5 stop - 3 palce).

25 5 3 Smith William ABC Oil Company 05 15 1945 195 Referred by Dr. Jones NO Když končíte vstup dat pacienta, stiskněte pro potvrzení.

26 Krok2 Prováděcí manévr

27 Vstupem nového pacienta do spirometru se ukáže menu obrazovce. Jméno pacienta bude na spodu obrazovky. Tato menu poskytuje několik testovacích možností.

28 FVC je nejčastějším testovacím manévrem prováděným na spirometru. Při provádění testu FVC pacient maximálně vdechne, pak vydechne rychle, kompletně a prudce, jak jen je to možné. Pro inspirační informaci ( “plnou smyčku”), patient provede kompletní manévr vdechnutím přes sensor kompletně a plnou silou.

29 Počáteční instrukce pro pacienta jsou následující : - Sevřete své rty kolem náustku nebo filtru. Proveďte 2-3 normální vdechy. - Vdechujte kompletně -a naplňte své plíce. - Vydechněte nejprudčeji, jak jen můžete a držte dokud nemůžete vydechnout více! - (pro full loop pokračujte) Vdechujte plně a s co největší silou, jak jen je to možné.

30 Když je pacient hotov, začíná testování: Výběr 1. Test. Stiskněte opět 1 pro 1. FVC Pre

31 Křivka průtok/objem a čas/objem se ukáže na obrazovce.

32 Jak pacient provádí testovací manévry, tyto křivky se vytváří na obrazovce v reálném čase.

33 Na konci testu bude provedena kontrola kvality měření srovnáním s pracovními standardy.

34 (Další zprávy zahrnují “delší výdech”, “vydechout více vzduchu”, “nevyloučení kašle”.) Zobrazí se tyto kontrolní zprávy.

35 Pro potvrzení testu,stisk Jestliže nejste spokojeni a rádi by jste zopakovali manévr, stiskněte pro vyřazení testu Discard.

36 Křivka průtok/objem a paměťové výsledky spirometru se ukáží na obrazovce.

37 ATS doporučuje alespoň 3 pokusy. Pro zopakování testu, stiskněte 1.Start. Pro uložení a ukončení, stiskněte 2.Save & Exit Pro ukončení bez uložení testu, stiskněte 0.Exit w/o Saving.

38 Po druhém pokusu se zobrazí oba testy na obrazovce a “nejlepší test” bude označen. Můžete opakovat manévr tak často, jak požadujete stiskem tlačítka 1.Start

39 Po 3 pokusech může proběhnout studie na obrazovce ihned. Stiskněte 2.Save & Exit pro uložení požadovaného pokusu a pokračování.

40 Můžete promptně vyvolat manévr z uložení.Stiskněte korespondující číslo požadovaného manévru.

41 Krok 3 Ukládání/Tištění výsledků

42 Zvolený test na konci prověřený bude automaticky uložen a může být zpřístupněn a vytištěn kdykoliv. Nyní můžete být připraveni k dalším manévrům, testovat jiného pacienta nebo tisknout zprávu.

43 Pro tisk zprávy, zvolte 2.Print

44 Volba 1.Selected Test pro tisk požadovaného pokusu.

45 Volba 2.Report pro tisk nejlepšího ze všech provedených manévrů (včetně pre & post FVC, SVC & MVV) požadovaného data.

46 Spirometr může být připojen přímo s USB tiskárnou. Když takové spojení provedete,volba “Print” půjde přímo do externí tiskárny, plná strana, zpráva na obvyklém papíru. Podívejte se prosím do manuálu pro informace odpovídající této funkci.

47 Další funkce

48 Pre vs. Post medikační FVC S tudie patientovi odpovědi na bronchoprovokační terapii a možnosti reverzibility nemocí dýchacího traktu.

49 Pro provedení postmedikačního testu, zvolte 1.Test 2.FVC Post BD

50 Všimněte si, že třetí možnost, 3.FVC Post BC, odkazuje na brochodilataci (a neměla by zde být zvolena).

51 Post FVC manévr je identický s běžným FVC manévrem a může být zopakován a uložen stejným způsobem.

52 Uložený pokus bude označen s datem a uložen v pacientových záznamech.

53 Pro studium zvýrazněné křivky a testu je-li požadován volte 2.Print.

54 Stimulující bubliny v zejména pro pediatrii Všechny věkové skupiny shledávají handset snadno uchopitelný a ovladatelný.

55 Mohou se zobrazovat bubliny hlavně v pediatrii podněcující děti k optimálnímu výsledku.

56 “Bublina” je určena dle pacientovi předpokládané FVC. Jak pacient vydechuje, modrý kruh se naplňuje v reálném čase. Pacientovým cílem je naplnit kruh.

57 Ekonomicky výhodný spirometr Použitím s náustků nebo filtrů máte kontrolu nad cenou a kvalitou příslušenství.

58 Díky za čas strávený popisem Jestliže máte nějaké otázky volejte 800100261.


Stáhnout ppt "Vítejte při demonstraci v PowerPointu spirometru PONY FX."

Podobné prezentace


Reklamy Google