Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem? RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. Katedra společenských věd Fakulty managementu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem? RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. Katedra společenských věd Fakulty managementu."— Transkript prezentace:

1 Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem? RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. Katedra společenských věd Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (6. – 7.10. 2015, Praha, Kongresové centrum ČVUT Masarykova kolej)

2 Složitá otázka, pro jejíž zodpovězení by zřejmě bylo nutné provést solidní výzkum. Na tomto místě snad lze jen vyslovit několik úvah a hypotéz… Co to je odpad?

3 Živá planeta Země jako hyperorganizmus… Sir James Lovelock (nar. 26.7.1919): Teorie GAIA

4 Živý organizmus: Seberegulující se systém Sebeutváření Homeostáze Nerovnováha a nelinearita Síť Živé struktury jako otevřené systémy Poznávání – životní proces EVOLUCE KULTURNÍ EVOLUCE (?)

5 Globální ekosystém, jehož součástí dosud jsou i přírodní kultury, nezná pojem „odpad“. Vše, co je vyprodukováno, je v rámci toku látek a energie dříve či později využito. ODPAD je vedlejší produkt civilizace, který je v rámci ekosystému nevyužitelný. ŽIVOT SMRT = přirozenost ODPAD – ENTROPIE hmotný x nehmotný

6 Na základě biblických zpráv o stvoření světa uvádí, že lidská bytost je založená na třech základních vztazích, jež jsou mezi sebou úzce propojeny: vztah s Bohem, s bližním a se zemí. Tyto vztahy jsou poničeny a to poničení je hříchem. Zdůrazňuje také, že jestli si má člověk podle Bible „podmanit zemi“, neznamená to absolutní vládu nad stvořením, ale má „OBDĚLÁVAT A STŘEŽIT“. Podle papeže Františka chybí světu adekvátní kultura a ochota změnit životní styl, produkci a konzum. http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=24

7 Člověk předvěký – cromagnonec, přímý předek jeho současné biologické formy. 70 000 – 15 000 let Člověk….

8 Mezolit (8000 – 5000 let př.n.l.) – období (krize?) lovců a sběračů; Neolit – v našem prostoru asi 5000 – 3000 let př.n.l. – období adaptace, nová potravní strategie - vznik zemědělství, start civilizace, začátek psaných dějin. Vznik SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ (jiného než osobního či společného vlastnictví); změna uspořádání společnosti, její rozvrstvení… zhroucení starobylých společenských vztahů. … výroba pro tvorbu zisku … ekonomika … obchod … inovace … marketing … konkurenceschopnost … atd. Po statisících let předchozího rovnoměrného vývoje se druh Homo sapiens náhle nachází ve zvláštní fázi vývoje, jež byla spuštěna po konci doby ledové (neolit) a dosud trvá. NEOLITICKÉ PARADIGMA: HLAVNÍ JE EKONOMIKA (SOCIÁLNÍ A EKOLOGICKÁ HLEDISKA JSOU VEDLEJŠÍ)

9 Vyhnání z ráje… Michelangelo - Vyhnání z ráje, Sixtinská kaple, 1510

10 Pojem byl vymezen Valným shromážděním OSN v roce 1987 na základě definice G. H. Brundtlandové: vývojový proces, který "zajistí naplnění lidských potřeb, aniž by snížil potenciál naplnění potřeb příštích generací, potřeb jiných společností a snížil bohatství přírody". Jiná verze: Udržitelný rozvoj je "takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své potřeby". Hlavní prvky programu:  Důraz na pokrok v zajišťování nejvyšší udržitelné kvality života  Spravedlivost v uspokojování potřeb současných i příštích generací;  Podpora harmonie mezi lidstvem a přírodou;  Zachování schopností seberegenerace biosféry. Trvale udržitelný rozvoj

11 Josef Vavroušek: „Trvale udržitelný způsob života je takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanizmu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu; je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě.“

12 Základní problém současnosti: Nevyváženost důrazu na jednotlivé oblasti udržitelnosti (pilíře ekonomický, sociální a ekologický) - neochota měnit chování, pokud by důsledkem bylo omezení ekonomického růstu. Jednostranný důraz na ekonomický růst je příčinou narůstající neudržitelnosti, jež je v rozporu s touhou po vysoké kvalitě života. VIZ NEOLITICKÉ PARADIGMA….

13 ?

14 Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem? ANO Odpady se stávají nebezpečnou přítěží; poznávání komplexu negativních vlivů – ekologické a sociální hledisko. Mění se hodnotová měřítka a životní styl, rodí se odpor vůči zbytečným obalům a odpadům obecně – sociální hledisko. Odpady lze recyklovat – ekonomické hledisko. Společenská odpovědnost výrobců; marketingová komunikace – ekonomické hledisko. Postoje veřejnosti, např. „prolomení limitů“… sociální aspekt. Role státu a EU – různé nástroje… ALE bude to dlouhý proces, neolitické paradigma trvá – častá jsou kontraproduktivní rozhodnutí (dotace, investice aj.), ekonomický zájem stále převažuje…

15 Je pravděpodobné, že od vzniku civilizace se Homo sapiens teprve učí svůj mozek používat. Nelze vyloučit kvalitativní změnu myšlení, jež může vést i k zásadní změně ekonomického a politického systému, k vyvážení hledisek ekonomických, sociálních a ekologických. To pak už ovšem nebude kapitalizmus

16 Děkuji za pozornost syrovatk@fm.vse.cz


Stáhnout ppt "Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem? RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. Katedra společenských věd Fakulty managementu."

Podobné prezentace


Reklamy Google