Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika finančních účtů Členění finančních účtů 1)Aktivní účty 211 pokladna 213 ceniny 221 bankovní účet 251 majetkové cenné papíry k obchodování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika finančních účtů Členění finančních účtů 1)Aktivní účty 211 pokladna 213 ceniny 221 bankovní účet 251 majetkové cenné papíry k obchodování."— Transkript prezentace:

1

2 Charakteristika finančních účtů Členění finančních účtů 1)Aktivní účty 211 pokladna 213 ceniny 221 bankovní účet 251 majetkové cenné papíry k obchodování - akcie 252 vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 253 dluhové cenné papíry k obchodování 255 vlastní dluhopisy 256 dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti - dluhopisy

3 2)Pasivní účty 231 krátkodobé bankovní úvěry 232 eskontní úvěry – úvěry poskytnuté bankou za eskontované směnky 249 ostatní krátkodobé finanční výpomoci – krátkodobé půjčky od jiných subjektů, než od bank 3)261 peníze na cestě – překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů a bankovních výpisů 1) Peněžní prostředky a ceniny se oceňují vždy v nominální hodnotě 2) Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou Oceňování krátkodobého finančního majetku

4 Pokladna Účtování příjmů a výdajů v pokladně 311 211 321 331 01.,02. 111 úhrada fa odběratelem platba fa dodavatelům výplata mezd nákup HDM,NDM nákup materiálu

5 Inventarizační rozdíly 668 211 568 přebytek schodek Účet peníze na cestě - 261 221 261 211 výpis z BÚ PPD-příjem peněz výpis z BÚ VPD – výdej peněz a) Výběr peněz z banky do pokladny b) Převod peněz z pokladny do banky

6 Zálohy poskytnuté zaměstnancům 211 335 512 vyplacená zálohavyúčtování služ.cesty doplatek vrácení přeplatku

7 Valutová pokladna 1) Přepočet valutové pokladny ke dni účetní závěrky – dle kurzu ČNB k 31.12. 663 211/2 563 kurzový zisk kurzová ztráta 2) Nákup valut do pokladny výběrem z bankovního účtu – vznik kurzového rozdílu z důvodu rozdílu kurzu u obchodní banky a kurzu u ČNB 221 261 211/2 563 platba z BÚpříjem do val. pokladny kurzový rozdíl 3) Výplata valut na zahraniční služební cesty – pro vyúčtování služební cesty se použije kurz platný v den určení výše zálohy a)Doplatek – musí být uhrazen v české měně b)Přeplatek – může být jak v české, tak v zahraniční měně

8 Ceniny 211 213 518 538 527 528 335 nákup cenin výdej známek, tel. karet výdej kolků zákonný rámec stravného-do55% stravné nad zák. rámec doplatek zaměstnanců

9 Bankovní účty Druhy: Běžné účty – průběžné financování činnosti účetní jednotky Kontokorentní úvěr – možnost záporného zůstatku - kontokorentní úvěr Devizové účty – peněžní prostředky v cizí měně Termínované vklady – výpovědní lhůta do l roku

10 311 221 321 úhrada fa 331 ostatní závazky 562 568 platba faktur výplata mezd daně, pojištění úroky z úvěru poplatky bance Účtování na bankovním účtu

11 Úvěrové účty Druhy úvěrů: a)Krátkodobé úvěry – účet 231 ( splatnost do 1 roku) b)Dlouhodobé úvěry – účet 461 ( splatnost nad 1 rok) 231,461 261 221 321 výpis z bankovního úvěru výpis z BÚ – připsání na účet úhrada fa dodavatelům

12 Cenné papíry 1. Majetkové cenné papíry k obchodování ( účet 251) – např. akcie 211,379 259 251 561 Tržby z prodeje 211,378 661 pořízení CP poplatek obchodníkovi s CP zařazení CP v PC úbytek CP v PC tržby z prodeje v prodejní ceně 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ( účet 253) – např. dluhopisy, které účetní jednotka nakupuje s úmyslem dalšího obchodování, nedrží se do doby splatnosti Účtování je stejné jako v bodě 1, pouze místo účtu 251 je účet 253

13 3) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ( účet 256): dluhopis s pevnou úrokovou sazbou dluhopis diskontovaný – úrok je rozdíl mezi jmenovitou a emisní hodnotou 211,221 256/1 256/2 666 nákup dluhopisů úrokový výnos výplata dluhopisů výplata úroku


Stáhnout ppt "Charakteristika finančních účtů Členění finančních účtů 1)Aktivní účty 211 pokladna 213 ceniny 221 bankovní účet 251 majetkové cenné papíry k obchodování."

Podobné prezentace


Reklamy Google