Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské a národní normy, terminologie. Úvod Do cca roku 2000 byla většina evropských tunelů vybudována podle specifikací, které neodpovídaly soudobým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské a národní normy, terminologie. Úvod Do cca roku 2000 byla většina evropských tunelů vybudována podle specifikací, které neodpovídaly soudobým."— Transkript prezentace:

1 Evropské a národní normy, terminologie

2 Úvod Do cca roku 2000 byla většina evropských tunelů vybudována podle specifikací, které neodpovídaly soudobým podmínkám: od otevření tunelů se dopravní podmínky změnily zařízení tunelu byla často zastaralá rostoucí podíl mezinárodní přepravy neinformovanost o řešení krizových situací

3 Úvod Důsledek je nárůst závažných nehod a velký počet lidských obětí 39 mrtvých v tunelu Mt. Blanc (24. 3. 1999: Francie/Itálie) 12 mrtvých v tunelu Tauern (27. 5. 1999: Rakousko) 11 mrtvých v tunelu St. Gotthard (24. 10. 2001).

4 Úvod Přímé náklady na likvidaci požáru v tunelech Mt. Blanc a Tauern, zahrnující náklady na opravu dosáhly výše 210 milionů € pod horou Mt. Blanc byly ztráty z objíždění vyčísleny na 300–450 mil. €/rok pouze pro Itálii poškození samotného evropského hospodářství v důsledku snížení mobility nebylo vyčísleno

5 Úvod V kontextu výše uvedeného proto má zásadní význam harmonizace norem v Evropě pro vybavování tunelů i pro jejich provozování. Vznikla směrnice Evropské komise a Rady pro jednotnou bezpečnost v tunelech na transevropské dopravní síti vydané v roce 2004 pod označením 54/2004/ES Zavedení jednotné terminologie

6 Evropské a světové standardy Směrnice 2004/54/ES pro jednotnou bezpečnost v tunelech na transevropské dopravní síti z dubna 2004 je zaměřena na aspekty stavebního a technologického vybavení, provoz a následnou kontrolou bezpečnosti. Přitom se jedná o minimální požadavky a navíc pouze pro tunely delší než 500 m.

7 Evropské a světové standardy Směrnice 2004/54/ES má 29 stran s 19 články a 3 přílohy, např.: Čl. 1 Předmět a oblast působnosti Čl. 3 Bezpečnostní opatření Čl. 4 Správní orgán Čl. 5 Správce tunelu Čl. 6 Bezpečnostní technik Čl. 12 Pravidelné prohlídky Čl. 14 Výjimky pro technické inovace

8 Evropské a světové standardy Příl. I Bezpečnostní opatření dle článku 3 Příl. II Schválení projektu, bezpečnostní dokumentace tunelu, uvedení tunelu do provozu, úpravy a pravidelná cvičení Příl. III Dopravní značení tunelu

9 Evropské a světové standardy Část tabulky definující požadavky na technologii

10 Evropské a světové standardy Standard RVS 9.282 – Rakousko „Projektierungsrichtlinien Betriebs und Sicherheiteinrichtungen, Tunelausrustung“. týká se projektování silničních tunelů a poskytuje směrnice pro navrhování tunelů s různou třídou bezpečnosti. Pro posouzení návrhu tunelu je ve směrnici uveden i jednoduchý algoritmus pro posouzení třídy jeho bezpečnosti z hlediska jeho stavebního i technologického vybavení.

11 Evropské a světové standardy Technické podmínky RABT – Německo „Richtlinien fur die Austatung und Betrieb von Strassentunnels“, popisují opatření pro zajištění bezpečného řízení dopravy, ochrany uživatelů tunelu a opatření k zajištění požární bezpečnosti, dále k podpoře zásahových sil při požárech, nehodách a poruchách

12 Evropské a světové standardy Richtlinie, Lüftung für Straßentunnel - Bundesamt für Straßen, Švýcarsko Směrnice obsahuje části o dimenzování, vyhodnocení, řízení a monitorování větrání. V dodatcích jsou podrobněji rozpracovány dílčí problematiky návrhu

13 Evropské a světové standardy Dokument „Safety in tunnels“ - OECD/PIARC je věnován přepravě nebezpečných nákladů v tunelech. OECD – The Organisation for Economic Co- operation and Development (od 1961) PIARC - The World Road Association (od 1909)

14 Evropské a světové standardy ASTRA Tunnel Task Force (Švýcarsko) V dokumentu jsou hodnoceny tunely z hlediska bezpečnosti podle stavebního a technického vybavení. Opatření k zvýšení bezpečnosti v silničních tunelech jsou členěna na čtyři kategorie: účastník silničního provozu, Infrastruktura, provoz tunelu, automobil.

15 Evropské a světové standardy Standard NFPA 502 (USA) Týká se mostů, dálnic a tunelů. Pro tunely pokrývá oblast technologických zařízení pro řízení dopravy, pro provoz tunelu a pro zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu. Dále jsou řešeny otázky řízení technologie při normálních a mimořádných stavech tunelu.

16 Evropské a světové standardy Eurokódy 1990 - 1998 Pro návrh stavebních konstrukcí, Jednotlivé zěmě mohou vydat národní aplikační dokumenty EN přebírají též některé země mimo EU (např. Singapur)

17 Národní standardy - Předpisová základna v ČR

18 Národní standardy - zákony

19

20 Národní standardy - normy Původní ČSN (některé končí k 04/2010), Eurokódy, evropské normy EN a mezinárodní normy ISO Normy nejsou v ČR obecně závazné, nejsou tedy považovány za právní dokumenty a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování.

21 Národní standardy - normy Povinnost používat normy vzniká: jestliže k tomu dá pokyn zaměstnavatel (pracovně právní povinnost), na základě smluvních vztahů mezi účastníky obchodního vztahu (např. klient a dodavatel) rozhodnutím správního orgánu (např. pro vydání stavebního povolení požaduje stavební úřad dodržovánítechnických norem) právními předpisy, které se odkazují na ČSN (např. ve Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 o technickýchpožadavcích na výstavbu).

22 Národní standardy - normy Zavedení českých verzí EN EN 1990: Zásady navrhování 2004-07 EN 1991: Zatížení konstrukcí 2004-08 EN 1992: Navrhování betonových konstrukcí čj. 2006-07 EN 1993: Navrhování ocelových konstrukcí čj. 2006-08 EN 1994: Navrhování spřažených ocelobet. konstr. 2006-07 EN 1995: Navrhování dřevěných konstrukcí 2006 EN 1996: Navrhování zděných konstrukcí 2006-07 EN 1997: Navrhování geotechnických konstrukcí 2006-08 EN 1998: Navrhování konstrukcí proti zemětřesení 2006-08 EN 1999: Navrhování hlin.kových konstrukcí 2009

23 Národní standardy - normy Vazby mezi EN

24 Národní standardy - normy Norma ČSN 73 7507 „Projektování tunelů na pozemních komunikacích“ ČSN EN 16276 Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací

25 Národní standardy - TP Technické podmínky TP98 „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“ echnické podmínky TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací“

26 Národní standardy - TKP Technické podmínky TP98 „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“ Technické podmínky TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací“ Technické podmínky TP154

27 Národní standardy Pro pozemní komunikace MD http://www.pjpk.cz/http://www.pjpk.cz/

28 Národní standardy Pro železnice http://www.szdc.cz/

29 Národní standardy Metodické pokyny MD

30 Kroky při přípravě a realizaci tunelů Část koncepce

31 Kroky při přípravě a realizaci tunelů Část přípravy investice – zhotovení dokumentace

32 Kroky při přípravě a realizaci tunelů Část realizace zhotovení stavby


Stáhnout ppt "Evropské a národní normy, terminologie. Úvod Do cca roku 2000 byla většina evropských tunelů vybudována podle specifikací, které neodpovídaly soudobým."

Podobné prezentace


Reklamy Google