Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín 1."— Transkript prezentace:

1 Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / Zlín 1

2 PROFIL FAKULTY PROFIL FAKULTY  Vzdělávací činnost  Bc. studium  Mgr. studium  Ph.D. studium  Vědeckovýzkumné aktivity  Informační technologie  Bezpečnostní technologie  Automatické řízení

3 HISTORIE FAKULTY 1986 – 1992 Katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů 1992 – 1999 Katedra automatizace a řídicí techniky 1999 – 2001 Ústav automatizace a řídicí techniky 2001 – 2004 Institut informačních technologií (2 ústavy,1 kabinet) 2004 – 2005 Institut řízení procesů a aplikované informatiky (4 ústavy) 2006 Fakulta aplikované informatiky

4 STRUKTURA FAKULTY STRUKTURA FAKULTY  Ústav matematiky  Ústav elektroniky a měření  Ústav informatiky a umělé inteligence  Ústav počítačových a komunikačních systémů  Ústav automatizace a řídicí techniky  Ústav řízení procesů  Ústav bezpečnostního inženýrství  Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech  Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie

5 STRUKTURA FAKULTY STRUKTURA FAKULTY

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ k datu k datu k datu k datu k datu k datu Počet zaměstnanců (celkem)

7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Kategorie zaměstnance k datu k datu k datu k datu k datu k datu Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci Tech.- hospodářští pracovníci

8 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Kategorie zaměstnance k datu k datu k datu k datu k datu k datu Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci Počet studentů na 1 pedagoga 30,126,626,223,620,4N/A

9 ROZPOČET FAKULTY r v mil. Kč Celkový příspěvek MŠMT na SP fakulty 88,896,681,984,371,8 Odvod do univerzitního rozpočtu 24,824,722,321,520,4 Čistý příspěvek poskytovaný MŠMT 64,171,961,462,851,4 Příjmy z ostatních zdrojů 3327,425,182,786,8

10 PEDAGOGICKÉ ZAMĚŘENÍ FAKULTY  Bakalářské studium3leté  Magisterské studium2leté  Doktorandské studium4leté  Kreditový systém ECTS  Boloňská deklarace

11 SCHÉMA STUDIJNÍCH OBORŮ (Bc. Ing.)

12 Chemické a procesní inženýrství (ČJ) Inženýrská informatika 3 roky (ČJ, AJ) Inženýrská informatika 4 roky (ČJ, AJ) Technická kybernetika Inženýrská informatika Automatické řízení a informatika SCHÉMA STUDIJNÍCH OBORŮ (Ph.D.) SCHÉMA STUDIJNÍCH OBORŮ (Ph.D.) Studijní programyStudijní obory

13 POČTY STUDENTŮ POČTY STUDENTŮ k datu k datu k datu k datu k datu Bakalářské stud. programy Magisterské stud. programy Doktorské stud. programy Celkem

14 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 UTB celkem:

15 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 (34 377) (32 731)

16 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012

17 Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 Jméno spoluřešiteleReg.č. / řešeníProjekt Suma Kolomazník Karel E! Lipidiesel ,- EUR 209 tis. Kč Jméno spoluřešiteleReg.č. / řešeníProjekt Suma Jašek Roman LLP SK- ERASMUS-EMHE Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering ,- EUR 46 tis. Kč Leonardo da Vinci EUREKA - EUROSTARS Mezinárodní projekty

18 Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 Projekty financované MŠMT ČR OP VaVpI – prioritní osa 2 Jméno řešiteleReg. č. / řešeníNázev projektu Suma v Kč Vašek Vladimír CZ.1.05/2.1.00/ Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií - CEBIA-Tech tis tis. OP VK Jméno Reg.č. Projekt Suma v Kč Adámek Milan (spoluřešitel) CZ.1.07/2.4.00/ Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje tis. 557 tis. Janáčová Dagmar (spoluřešitel) CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výukových materiálů a didaktických metod tis. 269 tis. Vašek Vladimír CZ.1.07/2.3.00/ Rozvoj personálního zabezpečení vědecko- výzkumných činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tis. 10 tis.

19 Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 FRVŠ Jméno spoluřeši tele Reg. č. / řešeníNázev projektu Suma v Kč Neumann Petr A a 2012 Modernizace a rozšíření laboratoří informačních systémů a počítačových sítí tis. Lukáš Luděk A a 2012 Laboratoř pokročilých biometrických systémů tis. Fialka Miroslav 6F d 2012 Inovace předmětu Matematika II o funkcích více proměnných webovou prezentací s grafikou i animacemi a využitím pro univerzity s inženýrskými obory 64 tis. Projekty financované Ministerstvem vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR Jméno řešiteleReg.č. / řešeníProjekt Suma v CZK Lukáš Luděk VG Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury tis tis.

20 Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 Interní grantová agentura - účelově určená podpora na specifický vysokoškolský výzkum

21 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

22 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK Služby technického charakteru  pronájem kancelářských prostor, technických a společných místností za zvýhodněných podmínek  možnosti využití výpočetního a datového centra (serverovny) Služby odborného charakteru  expertní služby podnikatelské inkubace a transferu technologií  spolupráce při přípravě projektů a grantů  řešení společných projektů a grantů  smluvní výzkum Služby VTP - ICT

23 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK Příprava projektu ( )  projektová příprava a projektově-inženýrské činnosti  studie proveditelnosti a udržitelnosti, budování týmu Investiční akce ( )  výběrová řízení na zhotovitele stavby  realizace objektu VTP, příprava vnitřních prostor pro vývoj nových technologií Zahájení činnosti VTP ( )  obsazování ploch klienty VTP, podpora inkubace a transferu technologií, realizace strategie udržitelnosti  zahájení prvních společných inovačních projektů Etapizace projektu

24 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK Plocha parku  čistá užitková plocha 3 617,47 m2  celková užitková plocha 5 006,39 m2 Kanceláře a laboratoře  počet kanceláří20  počet laboratoří36  počet seminárních místností 6  počet parkovacích míst50 Firmy sídlící ve VTP – ICT (k )  podnikatelský inkubátor 4  ostatní firmy 8 Struktura parku

25 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK

26 Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / Zlín Děkuji za pozornost. 26


Stáhnout ppt "Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google