Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín 1."— Transkript prezentace:

1 Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín www.fai.utb.cz 1

2 PROFIL FAKULTY PROFIL FAKULTY  Vzdělávací činnost  Bc. studium  Mgr. studium  Ph.D. studium  Vědeckovýzkumné aktivity  Informační technologie  Bezpečnostní technologie  Automatické řízení

3 www.fai.utb.cz HISTORIE FAKULTY 1986 – 1992 Katedra automatizovaných systémů řízení technologických procesů 1992 – 1999 Katedra automatizace a řídicí techniky 1999 – 2001 Ústav automatizace a řídicí techniky 2001 – 2004 Institut informačních technologií (2 ústavy,1 kabinet) 2004 – 2005 Institut řízení procesů a aplikované informatiky (4 ústavy) 2006 Fakulta aplikované informatiky

4 www.fai.utb.cz STRUKTURA FAKULTY STRUKTURA FAKULTY  Ústav matematiky  Ústav elektroniky a měření  Ústav informatiky a umělé inteligence  Ústav počítačových a komunikačních systémů  Ústav automatizace a řídicí techniky  Ústav řízení procesů  Ústav bezpečnostního inženýrství  Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech  Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie

5 www.fai.utb.cz STRUKTURA FAKULTY STRUKTURA FAKULTY

6 www.fai.utb.cz PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ k datu 1.1.2008 k datu 1.1.2009 k datu 1.1.2010 k datu 1.1.2011 k datu 1.1.2012 k datu 1.1.2013 Počet zaměstnanců (celkem) 101107115 126125

7 www.fai.utb.cz PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Kategorie zaměstnance k datu 1.1.2008 k datu 1.1.2009 k datu 1.1.2010 k datu 1.1.2011 k datu 1.1.2012 k datu 1.1.2013 Akademičtí pracovníci 616772757778 Vědečtí pracovníci 269886 Tech.- hospodářští pracovníci 312826363024

8 www.fai.utb.cz PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Kategorie zaměstnance k datu 1.1.2008 k datu 1.1.2009 k datu 1.1.2010 k datu 1.1.2011 k datu 1.1.2012 k datu 1.1.2013 Profesoři 777888 Docenti 1116 14 Odborní asistenti 2830333843 Asistenti 1314131187 Lektoři 856655 Vědečtí pracovníci 698879 Počet studentů na 1 pedagoga 30,126,626,223,620,4N/A

9 www.fai.utb.cz ROZPOČET FAKULTY r. 2008-2012 v mil. Kč 20082009201020112012 Celkový příspěvek MŠMT na SP fakulty 88,896,681,984,371,8 Odvod do univerzitního rozpočtu 24,824,722,321,520,4 Čistý příspěvek poskytovaný MŠMT 64,171,961,462,851,4 Příjmy z ostatních zdrojů 3327,425,182,786,8

10 www.fai.utb.cz PEDAGOGICKÉ ZAMĚŘENÍ FAKULTY  Bakalářské studium3leté  Magisterské studium2leté  Doktorandské studium4leté  Kreditový systém ECTS  Boloňská deklarace

11 www.fai.utb.cz SCHÉMA STUDIJNÍCH OBORŮ (Bc. Ing.)

12 www.fai.utb.cz Chemické a procesní inženýrství (ČJ) Inženýrská informatika 3 roky (ČJ, AJ) Inženýrská informatika 4 roky (ČJ, AJ) Technická kybernetika Inženýrská informatika Automatické řízení a informatika SCHÉMA STUDIJNÍCH OBORŮ (Ph.D.) SCHÉMA STUDIJNÍCH OBORŮ (Ph.D.) Studijní programyStudijní obory

13 www.fai.utb.cz POČTY STUDENTŮ POČTY STUDENTŮ k datu 31.10.2008 k datu 31.10.2009 k datu 31.10.2010 k datu 31.10.2011 k datu 31.10.2012 Bakalářské stud. programy 119710891112972883 Magisterské stud. programy 528554648664579 Doktorské stud. programy 114143127132112 Celkem 18391786188717681574

14 www.fai.utb.cz Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 UTB celkem: 32 731

15 www.fai.utb.cz Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 (34 377) (32 731)

16 www.fai.utb.cz Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012 Hodnocení tvůrčích činností za rok 2012

17 www.fai.utb.cz Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 Jméno spoluřešiteleReg.č. / řešeníProjekt Suma Kolomazník Karel E!4829 2009 - 2012 Lipidiesel 432 482,- EUR 209 tis. Kč Jméno spoluřešiteleReg.č. / řešeníProjekt Suma Jašek Roman 502092-LLP-1-2009-SK- ERASMUS-EMHE 2010 - 2013 Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering 399 613,- EUR 46 tis. Kč Leonardo da Vinci EUREKA - EUROSTARS Mezinárodní projekty

18 www.fai.utb.cz Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 Projekty financované MŠMT ČR OP VaVpI – prioritní osa 2 Jméno řešiteleReg. č. / řešeníNázev projektu Suma v Kč Vašek Vladimír CZ.1.05/2.1.00/03.008 9 2011 - 2014 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií - CEBIA-Tech 174 474 tis. 63 200 tis. OP VK Jméno Reg.č. Projekt Suma v Kč Adámek Milan (spoluřešitel) CZ.1.07/2.4.00/12. 0024 2009 - 2012 Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje 26 715 tis. 557 tis. Janáčová Dagmar (spoluřešitel) CZ.1.07/2.2.00/15. 0463 2010 - 2013 Modernizace výukových materiálů a didaktických metod 17 689 tis. 269 tis. Vašek Vladimír CZ.1.07/2.3.00/20. 0035 2012 - 2014 Rozvoj personálního zabezpečení vědecko- výzkumných činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 9 800 tis. 10 tis.

19 www.fai.utb.cz Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 FRVŠ Jméno spoluřeši tele Reg. č. / řešeníNázev projektu Suma v Kč Neumann Petr A a 2012 Modernizace a rozšíření laboratoří informačních systémů a počítačových sítí 1 640 tis. Lukáš Luděk A a 2012 Laboratoř pokročilých biometrických systémů 1 750 tis. Fialka Miroslav 6F d 2012 Inovace předmětu Matematika II o funkcích více proměnných webovou prezentací s grafikou i animacemi a využitím pro univerzity s inženýrskými obory 64 tis. Projekty financované Ministerstvem vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR Jméno řešiteleReg.č. / řešeníProjekt Suma v CZK Lukáš Luděk VG20112014067 2011 - 2014 Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury 8 557 tis. 2 835 tis.

20 www.fai.utb.cz Projekty řešené v roce 2012 Projekty řešené v roce 2012 Interní grantová agentura - účelově určená podpora na specifický vysokoškolský výzkum

21 www.fai.utb.cz VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

22 www.fai.utb.cz VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK Služby technického charakteru  pronájem kancelářských prostor, technických a společných místností za zvýhodněných podmínek  možnosti využití výpočetního a datového centra (serverovny) Služby odborného charakteru  expertní služby podnikatelské inkubace a transferu technologií  spolupráce při přípravě projektů a grantů  řešení společných projektů a grantů  smluvní výzkum Služby VTP - ICT

23 www.fai.utb.cz VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK Příprava projektu (2007 - 9)  projektová příprava a projektově-inženýrské činnosti  studie proveditelnosti a udržitelnosti, budování týmu Investiční akce (2010 - 12)  výběrová řízení na zhotovitele stavby  realizace objektu VTP, příprava vnitřních prostor pro vývoj nových technologií Zahájení činnosti VTP (2012 - )  obsazování ploch klienty VTP, podpora inkubace a transferu technologií, realizace strategie udržitelnosti  zahájení prvních společných inovačních projektů Etapizace projektu

24 www.fai.utb.cz VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK Plocha parku  čistá užitková plocha 3 617,47 m2  celková užitková plocha 5 006,39 m2 Kanceláře a laboratoře  počet kanceláří20  počet laboratoří36  počet seminárních místností 6  počet parkovacích míst50 Firmy sídlící ve VTP – ICT (k 1. 1. 2013)  podnikatelský inkubátor 4  ostatní firmy 8 Struktura parku

25 www.fai.utb.cz VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VĚDECKOTECHNICKÝ PARK

26 Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín www.fai.utb.cz Děkuji za pozornost. 26


Stáhnout ppt "Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google