Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám. 350, Kladno Předmět Literární výchova Tematický okruh Kultura, umění a literatura starověku Téma Starý zákon Ročník 1. Jméno autora Mgr. Simona Růžková Datum tvorby 10. 10. 2012 Anotace Žáci se seznámí se základními údaji o Starém zákoně a jeho částech.

2 STARÝ ZÁKON

3 Hebrejská literatura rozvíjí se od 15. st. př. n. l. tvoří most mezi orientálními literaturami a evropskou literaturou – literatury Blízkého východu po vyvrácení starověkých říší upadly v zapomnění, významně však ovlivnily literaturu hebrejskou a ta pak tuto tradici zprostředkovala Evropě

4 Starý zákon původně sbírka posvátných židovských knih, které později přejalo i křesťanství obsáhlý soubor žánrově velmi různorodých textů: mýty, legendy, bajky, podobenství, milostné a duchovní písně, přísloví, právní předpisy ad. texty vznikaly od 12. st. př. n. l., sepsány až v 1. st. př. n. l. psán hebrejsky a v malé míře aramejsky Židé dělí 24 knih tohoto souboru do tří oddílů

5 1.Pět knih Mojžíšových řecky Pentateuch hebrejsky Tóra vznik v 10. - 5. st. př. n. l. Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium

6 Genesis (Stvoření) o stvoření světa a prvních lidí a o vyhnání z ráje o jejich synech Ábelovi a Kainovi o potopě světa a Noemově arše o stavbě Babylónské věže a zmatení jazyků o Abrahámovi, který přivedl Židy do dnešní Palestiny o osudech Abrahámových potomků, kteří se usadili v Egyptě a upadli tam do nevolnictví

7 Exodus = Odchod o životě proroka Mojžíše, který vyvedl Židy z egyptského zajetí přechod Rudého moře suchou nohou putování přes poušť Mojžíšův výstup na horu Sinaj, kde od Hospodina obdržel desatero božích přikázání

8 2.Proroků historie Izraelců v „zemi zaslíbené“ panování králů Davida a Šalamouna skutky a výroky proroků Knihy soudců Knihy královské Knihy Samuelovy Kniha Jozue Letopisy Prorocké knihy (Izajáš, Ezechiel, Jeremiáš aj.)

9 3.Spisy Žalmy = 150 hymnických skladeb, každá začíná nářkem, pokračuje důvěrou v Boha a končí jásotem nad vyslyšením, asi polovina z nich se připisuje králi Davidovi Kniha Jób = příběh muže, kterého ani nejkrutější utrpení neodvrátilo od víry, psána formou dialogu

10 3.Spisy 3 knihy připisované Šalamounovi Přísloví = výklad židovské morálky a víry Kazatel = o pomíjivosti světa a nutnosti bohabojného života Píseň písní = soubor erotických básní (milostná a svatební lyrika), později ji Židé vykládali jako zachycení vzájemného vztahu Boha a Izraele, křesťané v ní spatřují alegorii vztahu Krista k církvi

11 Kanonické knihy = knihy uznané jako měřítka víry a vodítka pro životní praxi = knihy společné judaismu a všem křesťanským církvím v římskokatolických a pravoslavných biblích je Starý zákon rozšířen ještě o další knihy (katolíci je označují jako deuterokanonické, pravoslavní jako nekanonické a protestanti jako apokryfy)

12 Překlady Starého zákona Septuaginta = první překlad do řečtiny, vznikl na přelomu 2. a 3. st. n. l. Vulgata = latinský překlad celé Bible (včetně Nového zákona), přeložil ji v letech 386-405 sv. Jeroným

13 ZDROJE: SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80- 7200-332-1 BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury 1. Brno: Atlantis 1998, ISBN 80-7108-161-2 SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro I. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-154-0. vlastní archiv autorky

14 OBRÁZKY: SONCIN, Geršon Ben Moše. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW:. BRUEGEL, Pieter. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW:. REMBRANT. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW:.

15 OBRÁZKY: SCHNORR, Julius Von Carolsfeld. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW:. DORÉ, Gustave. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW:. BUONINSEGNA, Duccio Di. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW:.

16 OBRÁZKY: TEODORIK, Mistr. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW:.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám."

Podobné prezentace


Reklamy Google