Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EEA Grants Norway Grants Společnost pro ochranu motýlů / SOM Butterflies conservation society 7.3. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EEA Grants Norway Grants Společnost pro ochranu motýlů / SOM Butterflies conservation society 7.3. 2015."— Transkript prezentace:

1 EEA Grants Norway Grants Společnost pro ochranu motýlů / SOM Butterflies conservation society 7.3. 2015

2 Studie na ochranu přástevníků Studie a příprava odborných podkladů pro ochranu přástevníků mařinkového (Watsonarctia casta) a svízelového (Chelis maculosa) 2015–2016 OBLAST PODPORY II „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

3 STUDIE Studie a odborný podklad - cíle: Aktualizace znalostí o výskytu druhů a jejich nárocích na stanoviště Příprava nových záchranných programů a programů péče na místech jejich výskytu. Podklad: Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice, Příloha IV – Druhy vyžadující zvláštní zřetel, bod (i) Nedostatečně známé druhy (MŽP ČR, AOPK ČR 2014: 71, 90, 91). Projekt poskytuje a řeší přípravu odborných podkladů a klíčové otázky pro rozhodování o ZCHD, kterými zde jsou přástevník mařinkový (Watsonarctia casta) a přástevník svízelový (Chelis maculosa) u nichž doposud neproběhlo systematické mapování v oblastech možného výskytu a aktuální rozšíření je nedostatečně známé. Sběr dat v terénu. Vlastní projekt je koncipován jako odborný podklad a studie zahrnující rešerši literatury (včetně regionální), rešerši sbírkového materiálu a datových sad, kartoték minimálně 50 osob (včetně institucí), identifikaci historických lokalit, floristické a ekologické zpracování stanovišť. Studie na ochranu přástevníků

4

5 CASTA

6 MACULOSA

7 Metodika Rešeršní podklad Co nejpřesněji se „trefit“ do ekologie druhu prostřednictvím využívaných biotopů Obsáhnout minimálně 42 polí + navazující (odhadem dalších 30) Ideální stav - „trefit“ celou ekologicko niku druhů 42 + 15 (velké plochy v CZ mimo nálezy) Vytvořit podkladovou vrstvu

8 Click to add text. Mapovací pole Chelis maculosa Watsonarctia castaJméno Monitoring / výskyty historickéPoznámka 534911 Bezděk /Thomas Řehlovice Řehlovice, Teplice 5350 0 1 Pavlíčko Ústí n. Labem Mariánská skála Mapové pole

9 Metodika 1. Rešerše literatury a identifikace historických lokalit 2. Rešerše sbírkového materiálu a dat 3. Floristické a ekologické zpracování stanovišť, dat pro GIS a NDOP AOPK ČR Lokality s výskytem druhu jsou zpracovávány standartním způsobem pro mapování motýlů (např. metodika AOPK, ČSOP pro mapování motýlů v rámci operačních programů jako biodiverzita apod.). K dispozici pro mapování jsou webové stránky www.lepidoptera-som.cz www.lepidoptera-som.cz www.nature.cz, www.lepidoptera.cz. Jde o stanovení základních ekologických charakteristik místa a vazeb, včetně negativního ovlivnění stanoviště, rizika a návrhů na optimalizaci činnosti v místě. Zjištěné lokality jsou zadávány pomocí ND OP AOPK ČR ve standardizovaném formuláři (karta stanoviště s druhy). Místa jednotlivých výskytů a zjištěný rozsah (lokalita) je potom zaznamenána pomocí GIS (bodová, polygonová vrstva).www.nature.czwww.lepidoptera.cz

10 Metodika Mapování se sestává z návštěv 42 mapovacích polí (alespoň s 1 historickou lokalitou) a to ve frekvenci minimálně 2 návštěvy na lokalitu (z toho jedna na detekci pomocí světla v rozmezí V. - VI., podle počasí a oblasti a vyhledávání housenek od VI. - až do V.. Pokud nebude detekce pomocí světla a housenek při jedné návštěvě úspěšná (klimatické podmínky apod.), doplní se minimálně o jednu další. Mapování a monitoring bude probíhat v Doupovských Horách (vojenský újezd a okolí) v 1 mapovacím poli, na Mostecku a okolí Ústí nad Labem v 5 mapovacích polích, dále na vybraných celcích s bývalými výskyty na jižní Moravě (návaznost na NP Podyjí, Moravský Krumlov, Chřiby a Pálavu) ve 13 mapovacích polích a v oblasti Českého Krasu ve spojení s Křivoklátskem na 14 mapovacích polích. Celkem bude mapování a monitoring prováděn ve 32 mapovacích polích což obnáší minimálně 64 návštěv.

11 Metodika Průzkum v potencionálních oblastech výskytu Pro nalezení nových lokalit technicko-datová a mapová příprava. Jednou z osvědčených metod je zúžení prostoru pro vyhledávání lokalit s výskytem pomocí filtrace z biotopového a naturového mapování přírody ČR. Zde je úzká spolupráce s AOPK ČR (vrstvy mapování biotopů, stanovišť Natura 2000, ND OP – např. výskyt živných rostlin apod.). Průzkum v potencionálních oblastech se sestává z návštěv 51 mapovacích polí (alespoň s 1 lokalita na mapovací pole) a to ve frekvenci 2 návštěvy (možnost kombinace detekce na světlo s vyhledáváním housenek). Průzkum bude navazovat na mapování a monitoring a to v následujících oblastech: - Doupovské Hory (převážně vojenský újezd a okolí), 3 mapovací pole - Mostecko a okolí Ústí nad Labem, 5 mapovacích polí - vybrané celky na jižní Moravě (návaznost na NP Podyjí, Moravský Krumlov, Chřiby a Pálavu), 22 mapovacích polí - oblast Českého Krasu a Křivoklátska, 14 mapovacích polí - Boletice (převážně vojenský újezd a okolí), 4 mapovací pole - Brdy a Střední Povltaví (vojenský újezd a okolí přehrad Orlík, Slapy), 3 mapovací pole

12 Další informace Informační semináře V rámci projektu je uspořádán úvodní a závěrečný informační seminář pro členy společnosti, mapovatele a odbornou věřejnost. Termín pro vstupní seminář je stanoven na březen 2015 a pro závěrečný rovněž na březen roku 2016 (Praha) Terénní semináře Jsou uspořádány v květnu až červnu 2015. Místa byla vybrána podle hlavních oblastí mapování a to Středočeský kraj a jižní Morava Prezentace na konferencích Webové stránky V rámci projektu dojde k úpravě webových stránek, včetně jejich anglické verze v období 2015–2016 (www.lepidoptera-som.cz...).www.lepidoptera-som.cz


Stáhnout ppt "EEA Grants Norway Grants Společnost pro ochranu motýlů / SOM Butterflies conservation society 7.3. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google