Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JJ Mois Année Ošetření platebního rizika v zahraničním obchodě Co Vám nabízí banka? Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JJ Mois Année Ošetření platebního rizika v zahraničním obchodě Co Vám nabízí banka? Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“"— Transkript prezentace:

1 JJ Mois Année Ošetření platebního rizika v zahraničním obchodě Co Vám nabízí banka? Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“

2 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ Úspěšná vývozní operace končí až řádnou úhradou celé Vaší dodávky Nastavení vhodných platebních podmínek ušetří spoustu nepříjemností a finančních zdrojů Nestačí jen vyrobit a dodat, ale i maximálně omezit potenciální obchodní rizika Myslet na ošetření rizik již při přípravě kontraktu Na co by neměl exportér zapomenout?

3 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“  nabídka produktů k ošetření či snížení rizik (platební produkty, zajišťovací produkty, produkty financování)  financování odložené splatnosti (forfaiting) - existují i jiné možnosti než klasický dodavatelský úvěr  předkontraktační poradenství, konzultace ke struktuře obchodu Co Vám může banka nabídnout?

4 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 4 Produkty TF Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso Forfaiting a odkup pohledávek BZ EOU

5 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 5 Dokumentární akreditiv (L/C)  Odběratel má kontrolu za co platí, vytváří tlak na dodavatele, aby dodávka byla uskutečněna v dohodnutou dobu. Může získat výhodnější cenové podmínky a odklad splatnosti díky poskytnutí kvalitního platebního zajištění. Specialisté Trade Finance v KB Vám rádi poradí při formulaci akreditivních podmínek. Skupina SG potvrzuje akreditivy vystavené více než 1 200 bankami ze 131 zemí, a tím zvyšuje jistotu zaplacení pro prodávajícího.  Dodavatel má jistotu zaplacení zboží při splnění akreditivních podmínek, tj.podmínek, které zná předem, a které může splnit, má pohledávku za bankou místo za odběratelem. Speciální typy akreditivů:  Převoditelný  Revolvingový  „Stand-by” akreditiv L/C s odloženou splatností:  dodavatel může nabídnou bance L/C k odkupu a získat peníze před splatností.

6 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 6 Dokumentární akreditiv (L/C) písemný závazek banky odběratele zaplatit dodavateli dohodnutou peněžní částku po splnění všech akreditivních podmínek, tj.předložení stanovených dokumentů a dodržení daných lhůt jeden z nejpoužívanějších a nejlépe propracovaných platebních nástrojů, který nabízí kvalitní zajištění pro obě strany obchodní transakce pro banku je závazné znění akreditivu, nikoliv znění kontraktu mezi odběratelem a dodavatelem Od 1.července 2007 – nová verze Jednotných pravidel a zvyklostí pro dokumentární akreditivy, publikace ICC, revize č.600

7 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 7 Dokumentární inkaso (D/I) Dodavatel:  v případě dispozičního dokladu se odběratel nedostane ke zboží bez zaplacení; Jednoduché zpracování, nízké poplatky:  ideální instument k přechodu od L/C k režimu „větší důvěry” (zejména v případě s možností využití dispozičního dokladu); Odběratel:  rozhoduje se sám zaplatí proti na dokumentům, zaslaným na jeho banku

8 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 8 Dokumentární inkaso (D/I) klasický dokumentární platební nástroj, bez závazkový platební nástroj z hlediska banky jde o zprostředkovatelskou činnost, která je prováděna na základě žádosti dodavatele pro banku je závazné znění inkasního příkazu klienta, nikoliv znění kupní smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem v současné době se inkasa řídí podle Jednotných pravidel pro inkasa vydanými MOK v Paříži v roce 1996 pod číslem 522

9 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 9 Srovnání exportního D/I a L/C – z pohledu dodavatele Exportní L/CExportní D/I Kdo podává žádost (u své banky)? Odběratel (příkaz k otevření L/C) Dodavatel (žádost o obstarání D/I) Kdo je v závazku? Banka odběratele, která otevřela L/C Záleží na odběrateli zda bude souhlasit s inkasem (není v závazku) Kdy dostane dodavatel zaplaceno? Po splnění akreditivní podmínky Záleží na rozhodnutí odběratele

10 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 10 Exportní L/CExportní D/I CENA obvykle každá strana hradí náklady své banky (-) je dražší než D/I obvykle každá strana hradí náklady své banky (+) je levnější RIZIKO (+) 100% krytí platebního rizika (+) pod kontrolou dodavatele Platební riziko banky vystavující L/C (dodavatel má jen úkol předložit dohodnuté dokumenty včas a v souladu s akr.podmínkami) (-) neřeší riziko platební riziko (-) mimo kontrolu dodavatele (+/-) řeší riziko odebrání jen v kombinaci s dispozičním dokladem Záleží na odběrateli zda se rozhodne zaplatit, dodavatel předkládá dokumenty a čeká na rozhodnutí odběratele Srovnání exportního D/I a L/C

11 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 11 Srovnání exportního D/I a L/C – pohled dodavatele Exportní L/CExportní D/I Výhody pro dodavatele Dlužníkem banka Ošetřeno riziko platební i riziko neodebrání zboží Možnost získat financování formou odkupu L/C s odloženou splatností Při využití dispozičního dokladu nebo pokud je AWB vystaven na banku, možno ošetřit platební riziko Nižší poplatky než u L/C Možnost získat financování od banky v případě směnky s bankovním avalem

12 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 12 Srovnání exportního D/I a L/C – pohled odběratele Exportní L/CExportní D/I Výhody pro odběratele Dodavatel musí dodržet dohodnuté termíny a podmínky Může získat lepší cenové podmínky a odklad splatnosti Jistota, že zboží bylo odesláno před jeho zaplacením Vhodnou volbou akreditivních podmínek lze omezit obchodní riziko na minimum (certifikáty) Neváže mu finanční prostředky Pokud doklady neodpovídají zboží, nemusí zaplatit Nižší poplatky

13 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 13 Forfaiting Úplatné postoupení v budoucnu splatné pohledávky, která vznikla v rámci realizovaného obchodního případu Odkup pohledávky je bez postihu na původního majitele (zpravidla dodavatele) Odkup L/C (směnka s avalem banky, BZ) s odloženou splatností je realizován na riziko bankovního subjektu – otevírající banky

14 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 14 zvýšení likvidity přenesení veškerých rizik spojených se splacením pohledávky na forfaitéra (banku) možnost nabídky odloženého platu odběrateli (zvýšení konkurenceschopnosti) bez dopadu na cash flow dodavatele operativní a jednoduchá forma financování provozních potřeb Výhody forfaitingu

15 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 15 Komplexní bezplatné poradenství při realizaci a přípravě exportních aktivit Možnost konzultací se specialistou Trade Finance při hledání optimálního řešení financování a ošetření rizik již při přípravě kontraktu Možnost využít zkušeností KB v oblasti TF – člen skupiny SG – vedoucí banky v oblasti Trade a Export Finance (dlouholetá tradice a know how) Prezentace z oblasti TF Optimální je vždy včasná konzultace – tj. nejlépe již při přípravě obchodu Podpora KB pro exportéry

16 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 16 Obchodní centra + retail - Praha 5, 7, 8 - Petr Mahdal telefon: 222 433 227, mobil: 602 249 523, e-mail: petr_mahdal@kb.cz Obchodní centra + retail - Václ.nám., Příkopy, Praha 4 - Ilona Rosecká telefon: 222 433 378, mobil: 721 339 092, e-mail: ilona_rosecka@kb.cz TCA - Obchodní Divize Čechy I.,II. Milada Kubernátová, telefon: 222 441 554, mobil: 602 655 049, e-mail: milada_kubernatova@kb.cz Obchodní centra + retail Markéta Mrázová telefon: 495 815 612, mobil: 724 563 078, e-mail: marketa_mrazova@kb.cz Obchodní centra + retail Pavel Němčík telefon: 596 161 360, mobil: 724 160 800, e-mail: pavel_nemcik@kb.cz Obchodní centra + retail- Zlín, Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava Ladislav Fuksa telefon: 542 129 144, mobil: 724 112 503, e-mail: ladislav_fuksa@kb.cz Obchodní centra+ retail - Hodonín, Brno-venkov, Uherské Hradiště, Znojmo Petr Dočekal telefon: 542 129 435, mobil: 602 125 827, e-mail: petr_docekal@kb.cz TCA- Obchodní Divize Morava Markéta Krýslová telefon: 222 441 553, mobil: 602 456 096, e-mail: marketa_kryslova@kb.cz Obcodní centra + retail Jana Petrová telefon: 387 741 210, mobil: 602 659 260, e-mail: jana_petrova@kb.cz Obchodní centra + retail Martina Toralová telefon: 485 242 290, mobil: 602 275 406, e-mail: martina_toralova@kb.cz

17 7.3.2007 Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“ 17 Děkuji za pozornost! ILONA ROSECKÁ Trade Finance Specialist - Network Region Prague Komerční banka, a. s. Václavské nám. 42 114 07 Praha 1 tel:+420 222 433 378 fax: +420 222 433 772 gsm: +420 721 339 092 e-mail: ilona_rosecka@kb.cz


Stáhnout ppt "JJ Mois Année Ošetření platebního rizika v zahraničním obchodě Co Vám nabízí banka? Seminář „Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě“"

Podobné prezentace


Reklamy Google