Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) VY_32_INOVACE_11_1_5 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) VY_32_INOVACE_11_1_5 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na."— Transkript prezentace:

1 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) VY_32_INOVACE_11_1_5 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0048

2 Základní právní předpisy Zákoník práce (č. 262 / 2006 Sb.) Nařízení vlády o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy (č. 567 / 2006 Sb.) VY_32_INOVACE_11_1_5

3 Mzda, plat a odměna z dohody Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody. Mzda ◦ peněžité plnění nebo ◦ plnění peněžité hodnoty (naturální mzda – výrobky, výkony, práce a služby) Plat – peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond apod. VY_32_INOVACE_11_1_5

4 Mzda, plat a odměna z dohody Odměna z dohody – peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě: ◦ dohody o provedení práce ◦ dohody o pracovní činnosti Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. VY_32_INOVACE_11_1_5

5 Minimální mzda Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc. VY_32_INOVACE_11_1_5

6 Minimální mzda Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje: ◦ mzda ani plat za práci přesčas, ◦ příplatek za práci ve svátek, ◦ příplatek za noční práci, ◦ příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a ◦ příplatek za práci v sobotu a v neděli. VY_32_INOVACE_11_1_5

7 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy Mzda se: ◦ sjednává ve smlouvě nebo ◦ ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo ◦ ji zaměstnavatel určuje mzdovým výměrem. VY_32_INOVACE_11_1_5

8 Složky mzdy Složky mzdy jsou části, z nichž se celková mzda skládá např.: ◦ Základní (tarifní) mzda ◦ Příplatky ◦ Mimořádné odměny ◦ Náhrada mzdy (za dovolenou, svátek …) VY_32_INOVACE_11_1_5

9 Formy mzdy Formy mzdy jsou: Použité prostředky ◦ peníze ◦ naturálie Způsoby výpočtu mzdy ◦ časová ◦ úkolová ◦ podílová ◦ smíšená VY_32_INOVACE_11_1_5

10 Př. Výpočet - časová mzda Př. Zaměstnanec v daném měsíci odpracoval 168 hodin, jeho mzda je mzdovým předpisem stanovena na 135 Kč za hodinu. Vypočítejte hrubou mzdu zaměstnance. Řešení: HM = 168 hod. x 135 Kč HM = 22 680Kč VY_32_INOVACE_11_1_5

11 Př. Výpočet – úkolová mzda Př. Zaměstnanec vyrobil v daném měsíci 3781 kusů, jeho mzda je mzdovým předpisem stanovena na 5 Kč za kus. Vypočítejte hrubou mzdu zaměstnance. Řešení:HM = 3 781 ks x 5 Kč / kus HM = 18 905 Kč VY_32_INOVACE_11_1_5

12 Př. Výpočet – podílová mzda Př. Zaměstnanec je vyplácen 10 % z prodeje. V daném měsíci prodal zboží za 190 000 Kč. Vypočítejte hrubou mzdu zaměstnance. Řešení:HM = 10 % z 190 000 Kč HM = 19 000 Kč VY_32_INOVACE_11_1_5

13 Př. Výpočet – smíšená mzda Př. Zaměstnancova mzda se skládá ze 2 částí – fixní a variabilní (podle výše prodeje). Fixní mzda je mzdovým předpisem stanovena na 8 000 Kč / měsíc, variabilní mzda činí 5 % z prodeje. V daném měsíci zaměstnanec prodal zboží za 248 000 Kč. Vypočítejte hrubou mzdu zaměstnance. Řešení:HM = 8 000 Kč + 5 % z 248 000 Kč HM = 20 400 Kč VY_32_INOVACE_11_1_5

14 Úkol Zaměstnancova mzda se skládá ze dvou částí – fixní a variabilní (podle množství vyrobených kusů). Fixní mzda je mzdovým předpisem stanovena na 10 000 Kč / měsíc, variabilní mzda činí 0,50 Kč za vyrobený kus. Zaměstnanec vyrobil v daném měsíci 6 278 kusů. Vypočítejte hrubou mzdu zaměstnance. VY_32_INOVACE_11_1_5

15 Řešení HM = 10 000 Kč + 0,50 Kč x 6 278 ks HM = 10 000 Kč + 3 139 Kč HM = 13 139 Kč VY_32_INOVACE_11_1_5

16 Příplatky a mzdová zvýhodnění Práce přesčas – min. 25 % průměrné mzdy Práce ve svátek – min. 100 % průměrné mzdy Práce v noci – min. 10 % průměrné mzdy Práce ve ztíženém pracovním prostředí – min. 10 % základní sazby minimální mzdy Práce v sobotu a neděli – min. 10 % průměrné mzdy VY_32_INOVACE_11_1_5

17 Splatnost a výplata mzdy Mzda je splatná po vykonání práce Mzda je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu Výplata se uskutečňuje v pracovní době na pracovišti Jiné osobě se vyplácí jen na základě plné moci VY_32_INOVACE_11_1_5

18 Srážky ze mzdy Na základě dohody o srážkách ze mzdy se zaměstnancem V případech stanovených zákonem např.: ◦ daň z příjmů FO ◦ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, ◦ částky postižené výkonem soudního rozhodnutí ◦ peněžité tresty VY_32_INOVACE_11_1_5

19 Průměrný výdělek Zjišťuje se z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci v předchozím kalendářním čtvrtletí. Otázka: K jakým účelům se např. zjišťuje výše průměrné mzdy? VY_32_INOVACE_11_1_5

20 Metodika Téma sady: Pracovní právo Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Tematický okruh: Odměňování zaměstnanců Anotace: prezentace s řešeným příkladem, zadáním úkolu a otázkou, materiál objasňuje základní pojmy tématu odměňování zaměstnanců, výpočet základních forem mzdy Použité zdroje: Zákoník práce, Nařízení vlády o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy Autor: Ing. Jana Rauscherová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_1_5 Odměňování zaměstnanců (základní pojmy) Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák vysvětlí základní pojmy týkající se odměňování, vypočítá hrubou mzdu zadanou v různých formách Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: mzda, minimální mzda, příplatky, průměrná mzda, formy mzdy, srážky ze mzdy Druh učebního materiálu: prezentace s řešeným příkladem, zadáním úkolu a otázkou Cílová skupina: žák Stupeň a druh vzdělávání: odborné vzdělávání Typická věková skupina: 17 – 19 let VY_32_INOVACE_11_1_5

21 Metodika Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná k výkladu daného tématu. Objasňované téma je vysvětleno na konkrétních příkladech. Na zadaném úkolu je možné procvičit získanou dovednost. Prezentace obsahuje správné řešení pro kontrolu výpočtu. Materiál obsahuje otázku k zamyšlení. Část odpovědi je obsažena v prezentaci a je možné ověřit, zda žák tématu porozuměl. Učitel uvádí další možné použití průměrné mzdy. VY_32_INOVACE_11_1_5


Stáhnout ppt "ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) VY_32_INOVACE_11_1_5 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (základní pojmy) Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na."

Podobné prezentace


Reklamy Google