Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy učení – I. část Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy učení – I. část Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním."— Transkript prezentace:

1 Druhy učení – I. část Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním

2 Učení podmiňováním (emocionálně vegetativní) Představitel: I.P. PAVLOV (1849 - 1936)

3 Pokus se psem -Rozsvítí se lampa = podmíněný podnět = PP -Pes reaguje – orientační reflex – vrozený -PP několikrát opakován v délce trvání – 0,5-2s. -Pes dostane potravu = nepodmíněný podnět = NP

4 -postupně pes reaguje již na pouhé světlo → podmíněná reakce = PR → podmíněná reakce = PR -PP (lampa) a NP (potrava) spojováno po dostatečně dlouhou dobu → dojde ke zpevňování po dostatečně dlouhou dobu → dojde ke zpevňování -vypustíme-li NP (potravu) a rozsvítíme → postupně dojde k vyhasínání spoje → postupně dojde k vyhasínání spoje

5

6 Podstata učení: -schopnost organismu učit se reagovat na podmíněné podněty: na podmíněné podněty: a) emocionální – radost, strach a) emocionální – radost, strach b) vegetativně – slinění, vyměšování žaludečních šťáv, pocení b) vegetativně – slinění, vyměšování žaludečních šťáv, pocení

7 Příklad učení podmiňováním u člověka: Strach, tréma – přináší pocity – pocení, stažení žaludku, třes, nespavost třes, nespavost

8 Učení pokusem a omylem (postupným přibližováním) Představitel: E. L. THORNDIKE E. L. THORNDIKE (1874 – 1949) (americký behaviorista)

9 Pokus s kočkou - Kočka v kleci náhodně zavadí o páku - Kočka získá odměnu – zpevňuje dané chování chování

10 Naučila se instrumentálnímu chování Naučila se instrumentálnímu chování

11 Podstata tohoto učení Podstata tohoto učení Nahodilé spojování přechází Nahodilé spojování přechází k vědomému osvojování řady k vědomému osvojování řady pohybů a činností pohybů a činností

12 Zkuste uvést příklady učení pokusem a omylem. učení pokusem a omylem.

13 Odpověď: řešení hlavolamů, hledání cesty v bludišti, pokusy např. v chemii atd. v bludišti, pokusy např. v chemii atd.

14 Učení programováním Představitel : B. F. SKINNER ( 1904 – 1990 )

15 -Navazuje na učení pokusem a omylem -Naučení určitého chování probíhá rychleji

16 Hlavní principy: 1. Aktivní odpověď - stále aktivní - stále aktivní - učení založeno na otázkách na něž se - učení založeno na otázkách na něž se odpovídá odpovídá 2. Malé kroky - rozdíl mezi známým a neznámým - rozdíl mezi známým a neznámým - plynulé učení - plynulé učení

17 3. Průběžné zpevňování - velké množství kladných zpevnění - velké množství kladných zpevnění ( odměn ) ( odměn ) - udržuje se, tak pozornost - udržuje se, tak pozornost 4. Individuální tempo - postupovat rychlostí dle vlastního tempa - postupovat rychlostí dle vlastního tempa

18 Zdroje a použitá literatura http://www-user.tu-chemnitz.de/~mafran/thorndike.html http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/67/Edward_Thorndik e.jpg http://www.harvardsquarelibrary.org/stafford/rs_skinner.htm http://hry- hlavolamy.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=67_7 2&products_id=786&zenid=d5c3b504d31d7cbe849c75d0cbbc1 e91 http://www.infran.ru/Pavlov.htm http://program.autiste.cz/seznameni/?term=miska- pes&category=domov

19

20 Druhy učení II. část Učení verbální Učení pojmové Učení senzomotorické

21 Učení verbální - slovní Člověk se učí: -slova -vnímat řečový projev druhých -vlastní řečový projev

22 Řeč je důležitý prostředek -ke komunikaci -začleňování mezilidských vztahů - hlavním činitelem vývoje myšlení

23 Jaké mohou nastat problémy, jestliže jsou nedostatky ve verbálním učení ?

24 Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z kolektivu atd.

25 Jazykové kódy

26 Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z kolektivu atd.

27 Rozvinutý jazykový kód Rozvinutý jazykový kód -rodiče jsou ochotni dítě vyslechnout -srozumitelně s ním hovořit -při rozhovoru být s ním -prohovořit s ním důležitý problém -řeč, rozhovor je pro dítě radostí

28 Omezený jazykový kód -pouze jako nástroj vyjadřování příkazů, zákazů, instrukcí -mohou být i ironické komentáře -dítě nemá radost z mluvení

29 -jazykový kód se upevňuje už na konci předškolního věku předškolního věku -u dětí s omezeným jazykovým kódem bývají problémy s abstraktními pojmy bývají problémy s abstraktními pojmy - prostředkem verbálního učení jsou např. dramatizační hry – domlouvat se, něco vysvětlovat dramatizační hry – domlouvat se, něco vysvětlovat

30 Učení pojmové -spojeno s učením slovním -pojem je základní složkou myšlení -pojmy jsou vyjádřeny slovy -pojem – je vyjádřením obecných a podstatných znaků určité skupiny jevů

31

32 Zdroje a použitá literatura http://hry- hlavolamy.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=67_72&products_ id=786&zenid=d5c3b504d31d7cbe849c75d0cbbc1e91

33 http://www.infran.ru/Pavlov.htm http://program.autiste.cz/seznameni/?term =miska-pes&category=domov


Stáhnout ppt "Druhy učení – I. část Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním."

Podobné prezentace


Reklamy Google