Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním"— Transkript prezentace:

1 Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním
Druhy učení – I. část Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním

2 Učení podmiňováním (emocionálně vegetativní)
Představitel: I.P. PAVLOV ( )

3 Pokus se psem Rozsvítí se lampa = podmíněný podnět = PP Pes reaguje – orientační reflex – vrozený PP několikrát opakován v délce trvání – 0,5-2s. Pes dostane potravu = nepodmíněný podnět = NP

4 postupně pes reaguje již na pouhé světlo
→ podmíněná reakce = PR PP (lampa) a NP (potrava) spojováno po dostatečně dlouhou dobu → dojde ke zpevňování vypustíme-li NP (potravu) a rozsvítíme → postupně dojde k vyhasínání spoje

5

6 Podstata učení: schopnost organismu učit se reagovat
na podmíněné podněty: a) emocionální – radost, strach b) vegetativně – slinění, vyměšování žaludečních šťáv, pocení

7 Příklad učení podmiňováním u člověka:
Strach, tréma – přináší pocity – pocení, stažení žaludku, třes, nespavost

8 Učení pokusem a omylem (postupným přibližováním)
Představitel: E. L. THORNDIKE (1874 – 1949) (americký behaviorista)

9 Pokus s kočkou - Kočka v kleci náhodně zavadí o páku - Kočka získá odměnu – zpevňuje dané chování

10 Naučila se instrumentálnímu chování

11 k vědomému osvojování řady pohybů a činností
Podstata tohoto učení Nahodilé spojování přechází k vědomému osvojování řady pohybů a činností

12 Zkuste uvést příklady učení pokusem a omylem.

13 Odpověď: řešení hlavolamů, hledání cesty v bludišti, pokusy např. v chemii atd.

14 Učení programováním Představitel : B. F. SKINNER ( 1904 – 1990 )

15 Navazuje na učení pokusem a omylem
Naučení určitého chování probíhá rychleji

16 Hlavní principy: 1. Aktivní odpověď - stále aktivní - učení založeno na otázkách na něž se odpovídá 2. Malé kroky - rozdíl mezi známým a neznámým - plynulé učení

17 3. Průběžné zpevňování - velké množství kladných zpevnění ( odměn ) - udržuje se, tak pozornost 4. Individuální tempo - postupovat rychlostí dle vlastního tempa

18 Zdroje a použitá literatura

19

20 Učení verbální Učení pojmové Učení senzomotorické
Druhy učení II. část Učení verbální Učení pojmové Učení senzomotorické

21 Učení verbální - slovní
Člověk se učí: slova vnímat řečový projev druhých vlastní řečový projev

22 Řeč je důležitý prostředek
ke komunikaci začleňování mezilidských vztahů - hlavním činitelem vývoje myšlení

23 Jaké mohou nastat problémy, jestliže jsou nedostatky ve verbálním učení ?

24 Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z kolektivu atd.

25 Jazykové kódy

26 Odpověď Dítě špatně chápe, obtížně se vyjadřuje, problémy s vrstevníky, může být vyčleněn z kolektivu atd.

27 Rozvinutý jazykový kód
rodiče jsou ochotni dítě vyslechnout srozumitelně s ním hovořit při rozhovoru být s ním prohovořit s ním důležitý problém řeč, rozhovor je pro dítě radostí

28 Omezený jazykový kód pouze jako nástroj vyjadřování příkazů, zákazů, instrukcí mohou být i ironické komentáře dítě nemá radost z mluvení

29 jazykový kód se upevňuje už na konci
předškolního věku u dětí s omezeným jazykovým kódem bývají problémy s abstraktními pojmy - prostředkem verbálního učení jsou např. dramatizační hry – domlouvat se, něco vysvětlovat

30 Učení pojmové spojeno s učením slovním
pojem je základní složkou myšlení pojmy jsou vyjádřeny slovy pojem – je vyjádřením obecných a podstatných znaků určité skupiny jevů

31

32 Zdroje a použitá literatura

33


Stáhnout ppt "Učení podmiňováním Učení pokusem a omylem Učení programováním"

Podobné prezentace


Reklamy Google