Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s činností ROPu Střední Morava a náhled na implementaci v příštím programovém období aneb od administrace k řízení EU fondů 21. 11. 201 Roztoky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s činností ROPu Střední Morava a náhled na implementaci v příštím programovém období aneb od administrace k řízení EU fondů 21. 11. 201 Roztoky."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s činností ROPu Střední Morava a náhled na implementaci v příštím programovém období aneb od administrace k řízení EU fondů 21. 11. 201 Roztoky

2 Motto: …orgány kontrolní a metodické je třeba přeměnit v orgány tvůrčí… 20. léta minulého století

3 Témata prezentace 1.Hlavní východiska pro „budoucí období“ 2.Naše zkušenosti s využitím integrovaných nástrojů – IPRM a IPRÚ 3.Instituce specializované na administraci fondů v území 4.Jak dosáhnout strategického zaměření projektů?

4 Hlavní východiska pro „budoucí období“ Naše zkušenosti s administrací fondů (ROP…) Kohezní zprávy (zejména 5. ), Barcova zpráva duben 2009, evaluace – vyústění v novou legislativu pro 2014+ Hlavní cíle: inteligentní a udržitelný růst, zaměření na výsledky, maximalizace dopadů EU fondů Hlavní změny: posílení efektivity a výkonnosti, měřitelné milníky a cíle, zajištění podmínek pro efektivitu investic v daném místě… a také posílení kompetencí EK „Česká administrativa“ nezvládá řešit dlouhodobé projekty a cíle, chybí nám „velkorysost a strategické myšlení“ (předseda vlády Jiří Rusnok)

5 Instituce specializované na administraci fondů v území Strategie realizace IROP na léta 2014 až 2023 (podepsáno 1. 10. 2014 – Roztoky u Prahy) – hlavní cíle: efektivně, hospodárně, účelně v čase využit finanční rámec Úřady regionálních rad – specializované instituce pro administraci fondů: –Vnější prostředí: Využití znalostí a orientace v legislativě, vazeb na národní orgány (zkušenosti ŘO), znalost místního prostředí –Vnitřní prostředí: Auditované instituce, zkušené týmy s kvalifikovanými zaměstnanci, schopnost flexibilně reagovat na potřeby

6 Instituce specializované na administraci fondů v území „Integrovaný regionální operační program musí respektovat specifika regionů a současně je začleňovat na národní i na evropské úrovni. Tenhle těžký úkol se zvládne jen při spojení sil všech hráčů. Z připravené Strategie realizace Integrovaného regionálního operačního programu na léta 2014–2023 je zjevná vůle ke spolupráci a hledání konsensu. Je to mapa, která byla připravena společnými silami a ke společnému prospěchu.“ Ing. Petr Zahradník, MSc.

7 Naše zkušenosti s využitím integrovaných nástrojů – IPRM a IPRÚ IPRM – standardní nástroj v ROP Střední Morava – statutární města Olomouc a Zlín, celkem 3 IPRM Vysoká pracnost administrace (41provedených aktualizací), 12 vyhlášených výzev v celkové výši 189 % finanční alokace, alokace celkem 1 mld. Kč Nedočerpání finanční alokace cca. 85 mil. Kč, doposud uplatněno 34 mil. Kč korekcí

8 Integrované plány rozvoje území IPRÚ - téma: cestovní ruch Olomoucký kraj: Jesenicko Šumpersko Olomouc Zlínský kraj: Luhačovicko Rožnovsko Horní Vsacko

9 Finanční ukazatele IPRÚ Dotace IPRÚ celkem: 1,5 mld. Kč Spolufinancování celkem: 1,3 mld. Kč Celkem investice IPRÚ 2,8 mld. Kč

10 Spolufinancování IPRÚ Spolufinancování projektů IPRÚ – soukromý sektor 1,12 mld. Kč celkem Spolufinancování projektů IPRÚ – obce 0,140 mld. Kč celkem

11 Jak dosáhnout strategického zaměření projektů? …chci dosáhnout toho, aby každý podpořený projekt měl jasnou strategii. Podpořené projekty musí mít smysl… Ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtová, 3. 11. 2014 Model řízení intervencí: -Strategické plánování -Plánování, řízení, organizování vč. zapojení partnerů v území, motivace, kontrola a audit

12 Jak dosáhnout strategického zaměření projektů? -Využití integrovaných nástrojů a přístupů -Vytvoření organizace postavené na spolupráci s místními a regionálními institucemi -Zajišťování výsledků prostřednictvím zapojení -Měření dopadů, provádění hodnocení a evaluace

13 Zkušenosti a poznatky pro IN – integrované nástroje 2014 -2020  Zaměřit se na měřitelné přínosy – koncentrace je nástroj pro změnu (pozor na záměnu cíle a nástroje)  Nutnost „plánování změn prostřednictvím intervencí“ – využití potenciálu a specifik ve vazbě na změnu formou iniciace „integrovaných projektů“  Důraz na „vypisování výzev“ – definovat cíle změn vytvořit podmínky pro „koordinace a sladění záměrů projektů v době ještě před vyhlášením výzvy“ (koordinace napříč intervencemi OP)  Oddělení procesu programování (strategie) od procesu administrace projektů

14 Děkuji Vám za pozornost Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava


Stáhnout ppt "Zkušenosti s činností ROPu Střední Morava a náhled na implementaci v příštím programovém období aneb od administrace k řízení EU fondů 21. 11. 201 Roztoky."

Podobné prezentace


Reklamy Google