Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Návod pro prostředí LeJOS-NXJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Návod pro prostředí LeJOS-NXJ."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Návod pro prostředí LeJOS-NXJ

2 Základní srovnání nejpoužívanějších programovacích prostředí pro NXT programovacích prostředí pro NXT NXT-GNXC LeJOS NXJ Jazyk GrafickýNotExactly CJAVA Platforma Win., MacWin., Linux, Mac IDE Ano Plugin do Eclipse a Netbeans Podpora float Ne Ano Obsluha událostí Ne Ano

3 Výhody LeJOS-NXJ Mnoho předpřipravených metod, které usnadňují a urychlují programování. Pohodlné programování v NetBeans Možnost objektového programování v jazyce JAVA Podpora float Nevýhody LeJOS-NXJ Komplikovaná instalace Nutnost základní znalosti programování

4 Základní metody I Třída Motor: void forward() Spustí motor dopředu void setSpeed(int speed) Nastaví rychlost motoru (úhlových stupňů za vteřinu) (0-900) void stop() Vypne motor void rotate(float angle) Otočí motor o úhel Příklad: Motor.A.setSpeed(200);

5 Základní metody II Třída Button: void waitForPress() Čeká se dokud se nezmáčkne tlačítko Třída LCD: void drawString(String str, int x, int y) Vykreslí řetězec na displej Příklad: Motor.A.forward(); LCD.drawString("DOPREDU", 0, 0); Button.waitForPress();

6 Interface Pilot, třída TachoPilot Používá se pro robota typu vozidlo. Umožňuje použít mnohé užitečné metody. Konstruktor: TachoPilot(float wheelDiameter, float trackWidth, Motor leftMotor, Motor rightMotor) wheelDiameter = průměr kol, trackWidth = rozkol kol Vše musí být ve stejných jednotkách, ty si volíte sami. Všechny metody pak vrací hodnoty v jednotkách v jakých jste inicializovali tuto třídu. Příklad: Pilot pilot = new TachoPilot(56f, 110f, Motor.A, Motor.C);

7 Pokročilé metody I Třída Pilot: void arc(float radius) Robot pojede po oblouku. radius = poloměr zatáčky. void steer(float turnRate) Robot pojede po zakřivené dráze. turnRate = 100…levé kolo stojí, pravé se točí dopředu turnRate = 200... levé kolo se točí dozadu, pravé se točí dopředu Příklad: //Robot bude jezdit dokola, dokud se nestikne ESCAPE Pilot pilot = new TachoPilot(56f, 110f, Motor.A, Motor.C); while (Button.ESCAPE.isPressed() == false){ pilot.steer(100);}

8 Pokročilé metody II Třída Pilot: float getAngle() vrátí hodnotu úhlu ve stupních, kterou robot urazil. float getTravelDistance() vrátí vzdálenost, kterou robot urazil void travel(float distance) Robot pojede, dokud neurazí vzdálenost rovnou distance

9 Dotykový senzor Konstruktor TouchSensor(ADSensorPort port) boolean isPressed() Metoda zkontroluje jestli nastal dotyk. Příklad: /*Dokud nesepne dotykový senzor, tak motory na pozicích A a C budou v chodu*/ // Senzor je na vstupu číslo 1 TouchSensor sensor = new TouchSensor (SensorPort.S1); while(sensor.isPressed() == false){ Motor.A.forward(); Motor.C.forward();}

10 Světelný senzor Konstruktor LightSensor(ADSensorPort port, boolean floodlight) int readValue() Metoda vrátí hodnotu jasu v procentech podle kalibrace. void setHigh(int high) Nakalibruje horní hranici senzoru void setLow(int low) Nakalibruje spodní hranici senzoru Příklad: LightSensor sensor = new LightSensor(SensorPort.S1, false); sensor.setHigh(600); sensor.setLow(300); int value = sensor.readValue();

11 Ultrazvukový senzor Konstruktor UltrasonicSensor(I2CPort port) float getRange() vrátí vzdálenost v centimetrech k nejbližšímu objektu. Funguje spolehlivě v rozsahu přibližně 5cm až 190cm. Příklad: /*Dokud se nestikne ESCAPE, tak se bude vypisovat vzdalenost k nejblizsimu objektu*/ UltrasonicSensor sensor = new UltrasonicSensor(SensortPort.S1); while(Button.ESCAPE.isPressed() == false){ LCD.drawString(““+sensor.getRange(), 0, 0); }

12 Zvukový senzor Konstruktor SoundSensor(ADSensorPort port) int readValue() Vrátí hodnotu naměřenou senzorem v dB. Příklad: //Měřič hluku SoundSensor sensor = new SoundSensor(SensorPort.S1); while(Button.ESCAPE.isPressed() == false){ LCD.drawString(““+sensor.readValue(), 0, 0);}

13 1. Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky 1.Nainstalujte ovladač na připojení NXJ přes USB rozhraní. Pokud jste nainstalovali software od LEGO Mindstorms, který se k legu přikládá, tak se již tento ovladač nainstaloval a tento krok se přeskočí. Pokud nechcete instalovat software od LEGO Minstorms, tak lze ovladač stáhnout z webových stránek - http://www.robotc.net/download/nxt/. 2.Dále bude potřeba mít nainstalovaný Java Development Kit (JDK). Nejnovější JDK lze stáhnout z webových stránek - http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.h tml. Doporučuje se mít nainstalovanou alespoň verzi JDK 1.6. Po instalaci se ujistěte, že se správně nastavily proměnné prostředí. Ty zajistí, že další programy "uvidí", že je již nainstalovaný JDK. Proměnné prostředí můžete editovat v sekci Ovládací panely → Systém → Upřesnit → Proměnné prostředí. Měly by být nastaveny takto:

14 3.Nyní je potřeba stáhnout LeJOS NXJ software. Ten lze stáhnout z webové stránky - http://lejos.sourceforge.net/nxj-downloads.php. Po stažení spusťte instalační soubor a řiďte se instrukcemi. 4.Po dokončení instalace se objeví okno, pomocí kterého můžete do NXJ nahrát nový firmware. (Stejné okno můžete vyvolat příkazem nxjflashg). ProměnnáHodnotaPříklad JAVA_HOM E Cesta k nainstalovanému JDK C:\Program Files\Java\JDK1.6.0_16 PATHCesta k bin složce nainstalovaného JDK C:\Program Files\Java\JDK1.6.0_16\bin Tabulka 1: Proměnné prostředí

15 Obrázek 1: Flash firmware Ujistěte se, že NXT je připojen přes USB k počítači a stiskněte tlačítko Start program

16 5.Po úspěšném flashnutí firmwaru se zobrazí nové okno (obrázek 2 a na displeji NXT se bude při spouštění zobrazovat text LEJOS). Obrázek 2: Nové okno na konci flashování

17 2. Kompilace a nahrání programu do NXT Programy pro NXT se píšou v jazyce JAVA. Takové programy lze psát v jednoduchém textovém prohlížeči a poté je pomocí příkazové řádky přeložit do JAVA formátu. Alternativou je použít vývojové prostředí. Tím se získá soubor typu.java. Aby takovýto soubor mohl být nahrán do NXT, je nutné ho zkompilovat (převést.java do.nxt). Tato operace lze provést více způsoby, asi nejjednodušší je použití příkazové řádky.

18 3. Příkazová řádka Existují 4 příkazy: nxjc, nxjlink, nxjupload, nxj nxjc soubor.java Zkompiluje se soubor.java. Vznikne soubor.class. nxjlink soubor_class -o soubor.nxj Zavolá se leJOS NXJ linker. Ze souboru soubor_class.class se vytvoří soubor.nxj. Tento soubor se již může nahrát do NXT. nxjupload soubor.nxj Nahraje soubor.nxj do NXT. nxj -r soubor_class Tento příkaz je kombinací předchozích dvou. Ze souboru soubor_class.class vytvoří soubor.nxj, který následně nahraje do NXT. Pokud je zapnutý přepínač -r, tak se tento nahraný program ihned po nahraní do NXT spustí.

19 Obrázek 3: Ukázka použití příkazu nxjc a nxj

20 4. Vývojové prostředí NetBeans Tento způsob je na nastavení o něco složitější, ale výhoda je, že pokud vše správně nastavíme, bude stačit kliknout na jediné tlačítko a kompilace, linkování a nahrání do NXT kostky se provede najednou. Vývojové prostředí NetBeans, lze stáhnout z internetových stránek - http://netbeans.org/. Nejdříve je potřeba do NetBeans nahrát NXJ plugin. Ten najdete v místě, kam jste nainstalovali leJOSNXJProjects. Obvykle bývá ve složce Documents and settings. Plugin poté najdete v leJOSNXJProjects\NXJPlugin\build\nxjplugin.nbm. Do NetBeans tento plugin nainstalujete následujícím způsobem. Klikněte na Tools → Plugins → Downloaded → Add Plugins a vyberte nxjplugin.nbm.

21 Obrázek 4: Ukázka přidání pluginu NXJ do NetBeans Po přidání pluginu do NetBeans, je možné vytvářet NXJ projekt následujícím způsobem. Klikněte na File → New Project → Samples → NXJ project → Next a určete název a místo uložení projektu.

22 Obrázek 5: Ukázka vytvoření NXJ projektu v NetBeans

23 Nyní je potřeba do tohoto projektu zadat cestu k LeJOS balíčkům, abychom mohli pracovat s LeJOS třídami a metodami. Nejdříve přidáme balíček LeJOS do právě vytvořeného projektu v NetBeans. Klikněte pravým tlačítkem na název projektu Properties → Java Sources Classpath → Add JAR/Folder → classes.jar. Soubor classes.jar najdete v adresáři kam jste nainstalovali LeJOS NXJ, tedy obvykle v C:\Program Files\leJOS NXJ\lib\classes.jar.

24 Obrázek 6: Přidání balíku classes.jar do projektu v NetBeans

25 Tím jsme nastavili cestu pro projekt v NetBeans. Další věcí, kterou je potřeba nastavit je cesta k LeJOS balíčkům pro build.xml, pomocí kterého nahraváme program do NXT kostky. Abychom ji nastavili, tak musíme otevřít adresář, kam jsme uložili náš NetBeans projekt. Měl by se zobrazit následující adresář.

26 Obrázek 7: Adresář NetBeans projektu

27 Otevřete si soubor build.properties v textovém editoru (stačí např. program WordPad). Na prvním řádku je napsáno nxj.home=../snapshot. Text za rovnítkem změňte na cestu k adresáři LeJOS NXJ. První řádek bude vypadat např. takto nxj.home=C:/Program Files/leJOS NXJ (ujistěte se, že jste správně zadali lomítka a řádek nekončí mezerou). Obrázek 8: Build.properties před změnou Obrázek 9: Build.properties po změně

28 Jako poslední věc je potřeba do NetBeans přidat Javadoc (dokumentaci), aby se kód psal lépe. To se udělá následujícím způsobem. Klikněte na Tools → Libraries → New Library a pojmenujte ji LeJOS. Do sekce classpath přidejte stejnou třídu jako jste přidali do projektu na obrázku 6. Do sekce Javadoc přidejte adresář...\lejosNXJProjects\classes\doc.

29 Obrázek 10: Přidaná knihovna

30 Nyní je vše nastaveno. Jednotlivé akce (kompilace, linkování, upload) provádíme pomocí skriptu build.xml. Na příslušnou záložku klikneme pravím tlačítkem a vybereme Run Target. Nebo můžeme spustit projekt v NetBeans (F6), tím se nahraje program do NXT a poté se spustí.

31 Seznam zdrojů http://lejos.sourceforge.net/ http://mindstorms.lego.com/en-us/default.aspx http://www.nxtprograms.com/

32 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Ing. Martin Hlinovský. Ph.D. Předmět: Seminář Robotika Datum: 13.2.2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Návod pro prostředí LeJOS-NXJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google