Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY A KROKY K ÚSPĚŠNÉMU ZVLÁDNUTÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2011 Tisková konference MŠMT 25.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY A KROKY K ÚSPĚŠNÉMU ZVLÁDNUTÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2011 Tisková konference MŠMT 25.11.2010."— Transkript prezentace:

1 VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY A KROKY K ÚSPĚŠNÉMU ZVLÁDNUTÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2011 Tisková konference MŠMT 25.11.2010

2 SOUČINNOST ŠKOL A CENTRA KLÍČOVÝM FAKTOREM ÚSPĚCHU MATURITNÍ GENERÁLKY BYLA AKTIVNÍ A EFEKTIVNÍ SOUČINNOST STŘEDNÍMI ŠKOLAMI Maturitní generálku na středních školách zajišťovalo cca 18, 5 tisíce vedoucích a pedagogických pracovníků středních škol Vážnější problémy se součinností se projevily pouze v případě 22 z celkem 1.228 škol Součástí spolupráce byly i připomínky, podněty a náměty, které Centrum obdrželo celkem od pracovníků z celkem 860 škol (tj. cca 70% ) V TOMTO SMYSLU PATŘÍ PRACOVNÍKŮM STŘEDNÍCH ŠKOL UZNÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA KVALITNĚ ODVEDENOU PRÁCI!!!

3 ZÁVĚRY MAG’10 A ZDROJE INFORMACÍ ZÁVĚRY MAG‘10 - ZDROJE INFORMACÍ A PODNĚTŮ Vlastní poznatky CERMAT včetně výstupů řídícího a dohledového centra Poznatky a zjištění dodavatelů technologií a služeb Závěry monitoringu průběhu MAG‘10 Českou školní inspekcí Podněty ze systému uživatelské podpory Centra (HELP-DESK) Připomínky škol Stanoviska asociací škol Stanovisko konzultační skupiny ředitelů středních škol (K-10) ANALÝZE BYLO PODROBENO CELKEM 98 DÍLČÍCH PRVKŮ

4 KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY MAG‘10 (1) TECHNOLOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK a)tisk a kompletace a distribuce zkušební dokumentace nevykázaly žádné systémové a významné dílčí nedostatky bezpečnostní systémy bez nedostatků b)pořízení a zpracování výsledků nevykázaly systémové chyby, projevilo se 5 dílčích nedostatků: chybná funkce digitalizačního terminálu ve škole (0,04%) chyběly 4 automatizované kontroly chyb ovlivnily zpracování výsledků 325 žáků (bylo odstraněno) NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ BUDOU PROVEDENA DO KONCE ÚNORA

5 KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY MAG‘10 (2) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ VE ŠKOLÁCH a)FORMÁLNÍ STRÁNKA Zjištěná významná chyba – formální zápis výsledného bodového hodnocení (chyba u cca 7.800 žáků – např. že žák složil zkoušku na 120 % - a následné manuální opravy cca 12 tisíc záznamových archů v Centru) PĚT OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ CHYB Úprava formulářů záznamových archů Doplnění automatizovaných SW kontrol při digitalizaci ZA (škola) i při centrálním zpracování výsledků v Centru Doplnění manuálních kontrol na straně komisaře (škola) i při centrálním zpracování výsledků (validace) Zvýšení názornosti instrukcí pro hodnotitele a komisaře (včetně instruktážního videa) Cvičná pilotáž celého dokumentačního systému MZ (včetně procesů týkajících se ústních zkoušek a profilových zkoušek) – březen/duben 2011

6 KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY MAG‘10 (3) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ VE ŠKOLÁCH b)METODIKA HODNOCENÍ Nejvýznamnější změna: doplní se bodová škála hodnocení písemných prací z českého jazyka na stupnici 0,1,2,3,4,5 (nyní 0, 1, 3, 5) c)PRŮBĚH HODNOCENÍ d)Nejvýznamnější změny:  možnost opravovat práce mimo pracoviště školy (na rozhodnutí ředitele školy)  opravovat se budou originály písemných prací  požadavek na 1 hodnotitele písemných prací neznamená, že hodnocení musí provádět sám (na rozhodnutí ředitele školy) Neakceptován požadavek na použití červené tužky k opravám

7 KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY MAG‘10 (4) ORGANIZACE A PRŮBĚH ZKOUŠEK VE ŠKOLÁCH a)Generálka prověřila všechny postupy při písemných zkouškách b)14 připomínek je nebo bude řešeno (nejpozději do konce února) sníží se administrativní zátěž a pracnost – např. se bude hodnotit přímo do originálu záznamového archu žáka, sníží se počet podpisů při předávání dokumentace ze 4 na 2 Sníží se rizika chybného postupu při zadávání zkoušek – zjednoduší se instrukce a postupy zadavatele v učebně zvýší se pracovní komfort komisařů a zadavatelů – např. zadavatel bude moci opustit v průběhu zkoušky učebnu (nahradí ho náhradní zadavatel) možnost pro velké školy mít místo 1 komisaře 2, prodlouží se přestávky mezi zkouškami minimalizují se případy, kdy žák bude skládat více než 2 zkoušky v 1 den ŘEŠENÍ VYŽADUJE ZMĚNU METODIK, ÚPRAVU VYHLÁŠKY A ÚPRAVU TECHNOLOGICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ – konec února 2011

8 KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY MAG‘10 (5) „ZLIDŠTĚNÍ“ PRAVIDEL U ZKOUŠKY způsob kontroly používání povolených pomůcek u zkoušek je v kompetenci jednotlivých škol opouštění učebny v průběhu zkoušky zůstává omezeno – zadavatel však může v oprávněných případech rozhodnout jinak možnost občerstvit se v průběhu zkoušky – žák bude moci pít, na lavici však mohou být pouze povolené pomůcky, zadání a záznamový arch možnost opustit učebnu, pokud je žák s prací hotov dříve totožnost žáka před zahájením zkoušky – musí prokázat, pokud k tomu bude vyzván zadavatelem JEDNOZNAČNÉ VYMEZENÍ PRAVIDEL žák musí být v učebně 15 minut před zahájením zkoušky, přijde-li později, zadavatel jej může ze zkoušky vyloučit žák musí používat pouze povolených psacích potřeb pro záznam svého výsledku do záznamového archu (zadavatel ověří) vyloučeno, aby žák měl u sebe zapnutý elektronický komunikační prostředek (způsob kontroly je zcela na zadavateli) ŘEŠENÍ VYŽADUJE POUZE ZMĚNU METODIK - do prosince 2010

9 KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY MAG‘10 (6) OBSAH A FORMA ZADÁNÍ ZKOUŠEK Celkem 14 připomínek nejednoznačnost určitého typu testových položek v testu z českého jazyka technická a formální stránka zadání poslechového subtestu z cizího jazyka věcné vymezení témat písemných prací z českého jazyka Délka písemných prací Řešení a úpravy se týkají 6 připomínek: omezí se výskyt připomínkovaného typu testových položek v didaktickém testu z českého jazyka (1) odstraní se kritizované nedostatky v audiozáznamu poslechového testu z cizího jazyka (2) prodlouží se doba na řešení úloh poslechového testu (1) rozšíří se a graficky se upraví záznamové archy písemných prací (2)

10 VÝSLEDKY ZKOUŠEK A ZÁVĚRY (1) OVĚŘENÍ DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ ŽÁKŮ NEBYLO CÍLEM GENERÁLKY, ALE NÁSTROJEM PRO INFORMACI ŽÁKŮ A UČITELŮ ZÁVĚRY ANALÝZY VÝSLEDKŮ úroveň obtížnosti a parametry zadání zkoušek odpovídají katalogům požadavků; obtížnost zkoušek nebude snižována odhad neúspěšnosti v řádném termínu maturitní zkoušky je 15- 21% lze však očekávat dva základní rozdíly: a)neúspěšnost po opravných zkouškách bude vyšší, než je tomu nyní (dnes cca 2%) b)rozložení neúspěšnosti mezi školami bude jiné (dnes víceméně rovnoměrné); nadměrnou koncentrovanou neúspěšnost lze očekávat na cca 10-15% škol

11 VÝSLEDKY ZKOUŠEK A ZÁVĚRY (2) OPATŘENÍ NA PODPORU ŠKOL, UČITELŮ A ŽÁKŮ S CÍLEM PŘISPĚT K MINIMALIZACI RIZIKA NEÚSPĚŠNOSTI 1.Uvolnění sady cvičných didaktických testů z nepovinných zkoušek pro školy (leden 2011) 2.Uvolnění cvičných zadání poslechových subtestů pro školy (leden a duben 2011) 3.Uvolnění cvičných zadání písemných prací z českého jazyka a cizího jazyka (leden, březen a duben 2011) 4.Uvolnění sady cvičných testů z povinných zkoušek (březen 2011) 5.Cvičná pilotáž generování zadání pro ústní zkoušky (březen/duben) PLATÍ VŠAK, ŽE KATALOGY POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY BYLY ZVEŘEJNĚNY A ŠKOLÁM JSOU ZNÁMY OD DUBNA 2008, TEDY O 12 MĚSÍCŮ DÉLE, NEŽ STANOVÍ ZÁKON


Stáhnout ppt "VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY A KROKY K ÚSPĚŠNÉMU ZVLÁDNUTÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2011 Tisková konference MŠMT 25.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google