Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu."— Transkript prezentace:

1 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu měst a obcí, Komory statutárních měst, Sdružení místních samospráv, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj a dalších ústředních správních úřadů Novelizace vyhlášek č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků ÚSC Mgr. Jan Roneš 1. března 2016

2 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 22 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o úřednících“) Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků ÚSC

3 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 33 Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC prováděcí předpis k § 21 zákona o úřednících § 1 stanoví, u jakých správních činností musí úředník ÚSC prokázat ZOZ jedná se o taxativní výčet 30ti správních činností

4 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 44 Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC ve 4. sloupci přílohy této vyhlášky jsou stanoveny náplně jednotlivých správních činností (základní znalosti a dovednosti), k jejichž výkonu je nezbytné prokázat ZOZ, bližší rozpracování je uvedeno v souboru zkušebních otázek poslední změnová vyhláška nabyla účinnosti k 10. únoru 2016: vyhláška č. 39/2016 Sb.

5 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 55 Vyhláška č. 512/2002 Sb., - změny k 10. 2. 2016 Novela vypouští v návaznosti na právní úpravu, která převedla část přenesené působnosti ÚSC na úřady práce, správní činnost „při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením“. Nově se upravují náležitosti osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kde se nově uvádí i konkrétní část (obecná, zvláštní) prokázané ZOZ.

6 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 66 Vyhláška č. 512/2002 Sb., - změny k 10. 2. 2016 Ve sloupci čtvrtém přílohy vyhlášky byly u správní činnosti „v sociálních službách“, „při sociálně-právní ochraně dětí a „při správě matrik a státního občanství“ aktualizovány právní předpisy a činnosti dle současné platné právní úpravy. Ve sloupci čtvrtém přílohy vyhlášky byla přidána v rámci správní činnosti „v sociálních službách“ ještě „realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi“, a to i na úrovni pověřeného obecního úřadu, což vede k povinnosti zajistit odbornou kvalifikaci dotčených úředníků pověřených obecních úřadů ve smyslu přechodného ustanovení novely.

7 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 77 Vyhláška č. 512/2002 Sb., - změny k 10. 2. 2016 Úředníci, kteří před nabytím účinnosti novely vykonávali správní činnost v oblasti „realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi“, neměli povinnost prokázat ZOZ (nejednalo se o činnost stanovenou ve vyhlášce). S účinností od 10. 2. 2016 je „realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi“ tedy správní činností nově zařazenou do vyhlášky. V těchto případech buď úředníkům bude moci být uznána rovnocennost vzdělání (ex lege, ve správním řízení), nebo budou muset vykonat zkoušku pro tuto ZOZ, a to do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely (10.2.2016).

8 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 88 Vyhláška č. 304/2012 Sb. (511/2002 Sb.), o uznání rovnocennosti vzdělání prováděcí předpis k § 33 odst. 1 zákona o úřednících § 2 – Přechodné ustanovení - vyhláška č. 511/2002 Sb. se vztahuje na žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání, které žadatel nabyl do 30. září 2012 (zrušena vyhláškou č. 304/2012 Sb.) poslední změnová vyhláška: – vyhláška č. 38/2016 Sb., nabyla účinnosti 10. února 2016

9 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 99 Vyhláška č. 304/2012 Sb. (511/2002 Sb.), o uznání rovnocennosti vzdělání v příloze číslo 1 vyhlášky je taxativní výčet bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů, které když žadatel absolvoval, tak nemá povinnost účastnit se vstupního vzdělávání v bodě prvním přílohy číslo 2 vyhlášky je taxativní výčet studijních programů, které když žadatel absolvoval, tak nemá povinnost prokázat ZOZ z obecné části

10 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 10 Vyhláška č. 304/2012 Sb. (511/2002 Sb.), o uznání rovnocennosti vzdělání v bodě druhém přílohy číslo 2 vyhlášky je taxativní výčet studijních programů, které když žadatel absolvoval, tak nemá povinnost prokázat ZOZ ze zvláštní části, pokud jde o výkon správních činností uvedených v tomto bodě vyhlášky v příloze číslo 3 vyhlášky je taxativní výčet studijních programů, které když žadatel absolvoval, tak nemá povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, a to pro obecnou část

11 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Vyhláška č. 304/2012 Sb. - změny k 10. 2. 2016 Novela mění označení Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV) na odpovídající Kód studijního programu u všech uvedených studijních programů uvedených v přílohách 1-3. Novela doplňuje nové studijní programy, jejichž absolventům se bude uznávat rovnocennost vzdělání ex lege (ze zákona) pro obecnou a zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti.

12 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 12 Vyhláška č. 304/2012 Sb. - změny k 10. 2. 2016 Dále se doplňuje pro zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti uznávání správní činnosti „v ochraně ovzduší“, pro kterou bude nově možné uznání rovnocennosti vzdělání ve třech studijních programech. Konkrétní výčet všech doplněných studijních programů a oborů viz Sbírka předpisů ČR - vyhláška č. 38/2016 Sb. (účinnost 10. února 2016).

13 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 13 Kontaktní údaje webové stránky MV: http://www.mvcr.cz/http://www.mvcr.cz/ poštovní adresa:Ministerstvo vnitra ČR Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Nám. Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 ID datové schránky MV: 6bnaawp Tel: 974 816 411 (429) – sekretariát odboru E-mail: odbordk@mvcr.cz – sekretariát odboruodbordk@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu."

Podobné prezentace


Reklamy Google