Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Stipendia a poplatky Pavel Buriánek Kateřina Hovorková Univerzita Karlova v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Stipendia a poplatky Pavel Buriánek Kateřina Hovorková Univerzita Karlova v Praze."— Transkript prezentace:

1 ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Stipendia a poplatky Pavel Buriánek Kateřina Hovorková Univerzita Karlova v Praze

2 STUDIUM NA UK zdarma? BEZPLATNÉ Studium v českém jazyce je BEZPLATNÉ. ► Standardní doba studia Bc. – 3 NMgr. –2 Mgr. - 5, ev. 6 ► Skutečná odstudovaná doba ► Celková odstudovaná doba www.cuni.cz

3 STIPENDIUM Finanční podpora (dávka, odměna) Stipendijní řád Stipendijní řád odkaz odkaz vnitřní předpis UK: druhy, výše a podmínky Opatření rektora (ubytovací stipendium, sociální stipendium) Vnitřní předpisy fakult (stipendium za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium…)

4 STIPENDIA NA UK Stipendium na podporu ubytování Sociální stipendium Stipendium za vynikající studijní výsledky Účelové stipendium Doktorandské stipendium http://www.cuni.cz/UK-59.html www.cuni.cz

5 SOCIÁLNÍ STIPENDIUM - podmínky poskytnutí stipendia:  věk do 26 let  trvalý pobyt v ČR  skutečná doba studia nepřesáhla standardní dobu studia  nepřerušené studium -neplatí podmínka prezenčního studia - doklad: Potvrzení o příjmech posuzované spol. dom. do 1,5 ŽM vzorvzor - výše: 1620 Kč - výplata: 10 m.

6 UBYTOVACÍ STIPENDIUM - podmínky poskytnutí stipendia:  prezenční forma studia  studium v českém jazyce  skutečná doba studia nepřesáhla standardní dobu o více než 1 rok  nepřerušené studium  není podmíněné vyloučení ze studia  ne více jak 2 předchozí neúspěšná studia - výplata:  Bc., Mgr. – po dobu 10 m.  doktorandi – celý akad. rok

7 UBYTOVACÍ STIPENDIUM - 3 kategorie: a)základní – příjem domácnosti nad 2,4x ŽM b)ve zvýšené výměře 2. kat. – příjem domácnosti do 2,4x ŽM c)ve zvýšené výměře 1. kat. – příjem domácnosti do 1,5x ŽM - doklady (US ve zvýšené míře):  studenti do 26 let – příslušné potvrzení vydávané ÚP info : info 1. kat. - potvrzení o příjmech domácnosti; doklad o pobírání dávek HN) 2. kat - potvrzení o pobírání přídavku na dítě  zahraniční studenti – potvrzení dle platných zákonů své země  studenti nad 26 let – čestné prohlášení

8 UBYTOVACÍ STIPENDIUM - výše: a)cca 570 Kč; snížená výše cca 260 Kč pro studenty: s trvalým b. v okrese výuky překračující stand. dobu studia b)základní + 50% sociálního stipendia (810 Kč) → cca 1380 Kč c)základní + 110% sociálního stipendia (1 782Kč) → cca 2352 Kč -při splnění nároku na sociální stipendium: základní + 10% soc. stipendia (162 Kč) → cca 732 Kč pouze pro studenty, kteří nesplňují podmínky pro přiznání SS !!! + soc. stip. 1 620 Kč = 2 352 Kč

9 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM Příjem domácnosti Poskytované stipendium Částka nad 2,4x ŽMUS základnícca 570 / 260 Kč 1,5x-2,4x ŽMUS ve zvýšené míře 2. kategoriecca 1 380 Kč do 1,5x ŽMUS ve zvýšené míře 1. kategoriecca 2 352 Kč US základní + 10 % SS + SScca 732 + 1620 = 2 352 Kč Možné situace z hlediska US s SS

10 ŽÁDOST O STIPENDIUM -postup upravuje Opatření rektora – pro akad. rok 2015/16: ubytovací stipendium – OR č. 37/2015OR č. 37/2015 sociální stipendium – OR č. 38/2015OR č. 38/2015 -elektronická žádost https://is.cuni.cz/webapps - od 21. 10. 2015https://is.cuni.cz/webapps -písemná potvrzení dodat na studijní odbor (pošta, podatelna) – Ovocný trh 5, 116 36, Praha 1 lhůta první výplata na konci měsíce Za měsíce 1. 21. 11. 2013prosinec 2015 10, 11, 12 2. 21. 1. 2014březen 2016 1, 2, 3 3. 21. 4. 2014červen 2016 4, 5, 6 + září 2016 – výplata za 9/2016 (u doktorandů ubyt. stipendium za 7, 8, 9)

11 VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY Odkaz na web -podmínky poskytnutí stipendia:  prezenční forma studia (Bc., Mgr.)  standardní doba studia  nepřerušené studium -za vynikající stud. výsledky v předch. úseku studia -podmínky stanoví vnitřní předpis fakulty -nejméně 10% studentů dané fakulty, daného studijního programu (studijního oboru) nebo daného úseku studia -výši stanovuje děkan - 11 000 – 33 000 Kč (akad. rok)

12 ÚČELOVÉ STIPENDIUM -podmínky poskytnutí stipendia:  skutečná doba studia nepřesáhla standardní dobu o více než 1 rok  nepřerušené studium  není podmíněné vyloučení ze studia (výjimečně lze přiznat) a)vynikající výsledky - věda, výzkum, sport, umění b)mimořádná situace studenta c)podpora studia v zahraničí / praxe na území ČR nebo v zahraničí d)případy hodné zvláštního zřetele - pedagogická a vědeckovýzkumná činnost -podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan (a, c, d) nebo rektor (b)

13 DOKTORANDSKÉ STIPENDIUM -podmínky poskytnutí stipendia:  prezenční forma studia  celková prezenční odstudovaná doba nepřesáhla standardní dobu studia studijního programu -základní výše: 1. rok – 6 300 Kč 2.-4. rok – 7 600 – 13 000 Kč (stanoví děkan fakulty) -s ohledem na plnění individuálního plánu možnost zvýšení/snížení částky

14 POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM  Poplatek spojený s přijímacím řízením  Poplatek za delší studium  Poplatek za další studium  Poplatek za studium v cizím jazyce http://www.cuni.cz/UK-917-version1-poplatky_na_uk_2015_2016.pdf www.cuni.cz Zákon o vysokých školách Příloha č.6 Statutu UK Další vnitřní předpisy UK – Opatření rektora

15 DALŠÍ STUDIUM Předchozí úspěšně ukončené studium ► výjimka – studium NMgr. Pro akademický rok 2015/16 stanoven na 0,- Kč www.cuni.cz

16 DELŠÍ STUDIUM ► NEZPOPLATNĚNÁ DOBA STUDIA Standardní doba studia + 1 rok Bc. 3 (+1) Mgr. 5, ev. 6 (+1) NMgr. 2 (+1) ► NEZPOPLATNĚNÁ DOBA STUDIA – ABSOLVENT Standardní doba studia Bc. 3 Mgr. 5, ev. 6 NMgr. 2 ► CELKOVÁ ODSTUDOVANÁ DOBA Předchozí neúspěšná studia ANO Doba přerušení studia NE Uznaná doba rodičovství NE ► Letos 12 000 – 28 500 Kč za započatých 6 měsíců www.cuni.cz

17 UZNANÁ DOBA RODIČOVSTVÍ OR č.14/2013 – od 1. 4. 2013 Matka 8. týden před termínem porodu do 3 let dítěte Otec od narození do 3 let dítěte Evidence na fakultě Písemná žádost, kopie rodného listu / těhotenské průkazky Nezapočítává se do celkové odstudované doby www.cuni.cz

18 Musím zaplatit vyměřený poplatek za delší studium? Žádost o přezkum povinnost platit poplatek nevznikla povinnost platit poplatek nevznikla žádost o úlevu žádost o úlevu (snížení, prominutí, odklad splatnosti) –obvyklé relevantní důvody (10-100% úleva) –nezapočtení přerušení studia, uznané doby rodičovství, předčasný zápis www.cuni.cz

19 Lhůty ► Rozhodnutí o vyměření poplatku 90 dnů před splatností ► Žádost o přezkum do 30 dnů od doručení rozhodnutí ► Žádost o prominutí zmeškání lhůty výše do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum ► V případě neuhrazení do 10 dní odeslána výzva ► Uhrazení poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne zaslání výzvy o nezaplacení !!! neuhrazení přerušení studia a vymáhání poplatku www.cuni.cz

20 Informace o poplatcích www.cuni.cz http://www.cuni.cz/UK-22.html Obecné info: Informační, poradenské a sociální centrum UKKonkrétní info: Studijní oddělení fakult Přezkumy: Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK http://www.cuni.cz/UK-2761.html Konzultační hodiny: středa 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

21 Kontakt www.ipsc.cuni.cz pavel.burianek@ruk.cuni.cz katerina.hovorkova@ruk.cuni.cz ipsc@ruk.cuni.cz www.ipsc.cuni.cz


Stáhnout ppt "ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Stipendia a poplatky Pavel Buriánek Kateřina Hovorková Univerzita Karlova v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google