Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik Československé republiky. ZPRACOVAL Mgr. Alena Jakubcová ŠKOLA ZŠ Bor, Školní 440, 348 02, příspěvková organizace TÉMA Člověk a společnost – Vznik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik Československé republiky. ZPRACOVAL Mgr. Alena Jakubcová ŠKOLA ZŠ Bor, Školní 440, 348 02, příspěvková organizace TÉMA Člověk a společnost – Vznik."— Transkript prezentace:

1 Vznik Československé republiky

2 ZPRACOVAL Mgr. Alena Jakubcová ŠKOLA ZŠ Bor, Školní 440, 348 02, příspěvková organizace TÉMA Člověk a společnost – Vznik Československé republiky NÁZEV MATERIÁLUVY_32_INOVACE_5B_D9_03_Vznik Československé republiky ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.4.00/21.3534 PŘEDMĚTDějepis ROČNÍK9. KLÍČOVÁ SLOVA Samostatné Československo, Martinská deklarace, T.G. Masaryk. Podkarpatská Rus. DATUM22.9.2013

3 Anotace Tato prezentace je určena pro žáky 9. tříd základní školy, pro vzdělávací obor Člověk a společnost – dějepis. Žáci se seznámí s historickými počátky nově vznikající Československé republiky.

4 Zrození státu Říjen 1918 – nezvratitelný rozpad Rakouska – Uherska. Masaryk 18.10. 1918 jménem československé vlády v zahraničí ve Washingtonské deklaraci veřejně prohlásil nezávislé Československo jako demokratickou republiku. V podvečer 28. 10. 1918 vydal Národní výbor zákon o zřízení samostatného československého státu. 28.10.1918 – vznik samostatného československého státu.

5 Václavské náměstí – 28.10.1918

6 Osobní vzpomínka Aloise Rašína na vznik Československa „Když jsme přijeli z Malé Strany na Václavské náměstí, Byla celá Praha vzhůru, všude vlály prapory a policejní strážníci měli již své čapky ozdobeny slovanskou trikolorou. Všichni jásali, zpívali, ale současně bylo vidět, že lidé začínají zamazávat německé nápisy a rozbíjet německé výkladní skříně. Řekl jsem, že musíme jít na horní V8clavské náměstí, abychom tam působili, aby nedošlo k žádným výtržnostem, ani protiněmecký, ani protižidovským, aby byl při této velkolepé chvíli zachován klid. U pomníku sv. Václava jsme prohlásili samostatný československý stát a současně varovali před jakoukoli výtržností. Ohromnými zástupy lidu jeli jsme dolů po Václavském náměstí, poskytujícím obraz úplné národní svornosti. Po této jsme se usnesli, že musíme za všech okolností sehnat kapely, které by procházely městem, aby nadšení lidu bylo svedeno do normálních kolejí a lid se vybouřil zpěvem vlasteneckých písní. V té době již také dorazily sokolské stráže z předměstí Prahy, takže sokolové dělali pořádek a byli připraveni na převzetí stráže na vojenském velitelství“ (Jana Šetřilová, Alois Rašín, Dramatický život českého politika, Praha 1997,s.7)

7 Alois Rašín

8 Martinská deklarace Vydaná v Turčanském Svatém Martině. 30.10.1918 Vyslovila se pro společný stát Čechů a Slováků.

9 Představitelé nového státu První prezident – Tomáš Garrigue Masaryk Ministerský předseda – Karel Kramář Ministr zahraničí – Edvard Beneš

10 Tomáš Garrigue Masaryk

11 Karel Kramář

12 Edvard Beneš

13 Podkarpatská Rus Na základě jednání na pařížské mírové konferenci a také podle přání obyvatelstva Podkarpatské Rusi bylo k československému státu připojeno ještě území Podkarpatské Rusi, které v první polovině roku 1919 obsadily československé vojenské jednotky. Připojení Podkarpatské Rusi k ČSR Definitivně potvrdila mírová smlouva s Maďarskem z 10.9. 1919. O konečné úpravě hranic se ještě dále jednalo.

14 Československo i s Podkarpatskou Rusí

15 Hospodářská a sociální situace Čechy, Morava, Slovensko i Podkarpatská Rus se po válce nacházely v katastrofální hospodářské situaci. Přetrvával naprostý nedostatek všech základních životních potřeb. Byl nedostatek mouky, mléka, masa, ale k dostání nebyly ani oděvy, prádlo a boty. Byla zavedena osmihodinová pracovní doba. Objevovaly se poruchy ve fungování přídělového(lístkového) systému. Dále stoupali ceny spotřebního zboží a sociální nesváry přiživovala typická metla válečných let – keťasování čili spekulace s cenami na černém trhu. V zimním období byl nedostatek uhlí. Rostla bytová nouze.

16 Pozemková reforma Zákon o pozemkové reformě, přijatý v dubnu 1919 konfiskoval především půdní majetky „ nenárodní šlechty“. Za nevelkou náhradu prováděl zábor orné půdy nad 150 hektarů, případně veškeré půdy nad 250 hektarů. Pozemková reforma zlepšila přidělením půdy možnost obživy sociálně slabých venkovských vrstev(bezzemků, drobných nájemců) a z nerozdělené půdy vytvářela takzvané zbytkové statky.

17 Slovníček Konfiskace – zabavení majetku úředním opatřením. Lichvář – člověk půjčující peníze na nepřiměřeně vysoký úrok. Keťas – člověk obchodující načerno s nedostatkovým zbožím a předražuje je.

18 Opakovací otázky 1. Kdy došlo ke vzniku samostatného Československého státu? 2. Kdo byl prvním prezidentem a kdo prvním předsedou vlády? 3. Kdy a proč byla k ČSR připojena Podkarpatská Rus? 4. Jaká byla hospodářská situace po vzniku ČSR? 5. co je to konfiskace?

19 Zdroje k textu KUKLÍK, Jan; KOCIAN, Jiří. Dějepis pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia - nejnovější dějiny. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství,akciová společnost, 2002, ISBN 80-7235- 077-3. Osobní vzpomínka Aloise Rašína – podle učebnice - KUKLÍK, Jan; KOCIAN, Jiří. Dějepis pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia - nejnovější dějiny. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství,akciová společnost, 2002, ISBN 80-7235- 077-3.

20 Zdroje k obrázkům Obr.č.1 NEUVEDEN, Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg Obr.č.2 NEUVEDEN, Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Alois_Ra%C5%A1%C3 %ADn.jpg Obr.č.3 NEUVEDEN, Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk _1925.PNG Obr.č. 4 NEUVEDEN, Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kramář Obr.č. 5 NEUVEDEN, Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg Obr.č.6 NEUVEDEN, Neuveden. e-polis.cz [online]. [cit. 22.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.e-polis.cz/pravo/250-vznik-1-ceskoslovenske-republiky- a-princip-sebeurceni.html


Stáhnout ppt "Vznik Československé republiky. ZPRACOVAL Mgr. Alena Jakubcová ŠKOLA ZŠ Bor, Školní 440, 348 02, příspěvková organizace TÉMA Člověk a společnost – Vznik."

Podobné prezentace


Reklamy Google