Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24.10.2011."— Transkript prezentace:

1 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24.10.2011

2 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Zahájení – organizační zajištění 1

3 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Navržený pořad jednání 1

4 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 1.Zahájení – organizační zajištění. 2.Výsledek ověření zápisu z minulého zasedání ZO. 3.Projednání námitek členů ZO proti zápisu z minulého zasedání. 4.Souhrnná zpráva o vyřízení připomínek a dotazů. 5.Zpráva o činnosti finančního výboru ZO. 6.Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZO. Navržený pořad jednání 1

5 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 7.Projednání rozpočtového opatření č. 7/2011. 8.Projednání rozpočtového opatření č. 8/2011. 9.Projednání záměru obce č. 3/2011 na prodej pozemku o výměře 23 m2, která bude přislučkována ke stavebnímu pozemku p.č. 398 v evidenci KN. 10.Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Moravské Bráníce a společnosti E.ON distribuce, a.s., pro stavbu „Moravské Bránice, přípojka NN p. Odehnal“. Navržený pořad jednání 1

6 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 11.Projednání zástupce obce ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 12.Projednání směrnice č. 7/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 13.Zrušení usnesení č. 15-02/2011 a projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku mezi Obcí Moravské Bránice a SVaK Ivančice. 14.Projednání dodatku č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Moravské Bránice. Navržený pořad jednání 1

7 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15.Záležitosti organizační povahy: Informace o financování lékařské služby první pomoci zajišťované Nemocnicí Ivančice, p.o. Informace o smlouvě o dílo č. 32 mezi Obcí Moravské Bránice a Silvi Nova CS, a.s., na „Zpracování Lesního hospodářského plánu pro Obecní lesy Moravské Bránice“. Informace o smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“. Navržený pořad jednání 1

8 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15.Záležitosti organizační povahy: Informace o mandátní smlouvě č. 72 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení na dodavatele realizace projektu – Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“. Informace o „Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce Moravské Bránice, okres Brno- venkov za rok 2011. Navržený pořad jednání 1

9 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15.Záležitosti organizační povahy: Informace o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľem na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“. Informaci o finančním výsledku odprodaných podílových listů obce. Informace o finanční situaci obce. Navržený pořad jednání 1

10 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 16.Diskuse, připomínky, náměty a dotazy. 17.Ukončení zasedání. Navržený pořad jednání 1

11 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 1 Zahájení – organizační zajištění Hlasování o navrženém programu

12 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Výsledek ověření zápisu z minulého zasedání ZO 2

13 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání námitek členů ZO proti zápisu z minulého zasedání 3

14 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Souhrnná zpráva o vyřízení připomínek a dotazů 4

15 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Zpráva o činnosti finančního výboru ZO. 5

16 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 6 Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZO.

17 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 7 Projednání rozpočtového opatření č. 7/2011.

18 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 7 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2011 VÝDAJE §Pol.Název položkyRozdíl 1032Podpora ost. prod. činností - lesní hospodářství73 000 3513Lékařská služba první pomoci-23 000 3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-50 000 6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací2 000 000 Poznámka: - převody na položkách dle potřeb obce - z § 3513 převedeno 23.000,- Kč na § 1032 - nebude se přispívat na LSPP - z § 3745 převedeno 50.000,- Kča na § 1032 - zvýšené náklady na les - v § 6171 z položky 5901 - nespec. rezervy, převést částku 2.000,- Kč na položku 5321- neinv. transféry - přestupková agenda - navýšen § 6310 o 2.000.000 Kč - ostatní finanční výdaje - ztráta z podílových listů

19 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání rozpočtového opatření č. 8/2011. 8

20 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 8 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2011 PŘÍJMY §Pol.Název položkyRozdíl 1211Daň z přidané hodnoty-157 800 4116Ostatní neinvestiční přijaté transfery (průtoková) - pro ZŠ157 800 Odůvodnění: - pol. 4116 průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ z Min. školství ve výši 157.714,40 Kč ( 157.800 Kč) - z pol. 1211 převedeno 157.800 Kč na pol. 4116

21 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 8 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2011 VÝDAJE §Pol.Název položkyRozdíl 1032Podpora ost. prod. činností - lesní hospodářství100 000 2219Ostatní záležitosti pozem. komunikací - chodníky, park1 000 2321Odvádění a čistění odpadních vod-90 000 3111Předškolní zařízení - budova300 000 3113Základní škola - budova-100 000 3119Neinvestiční transféry příspěvkovým organizacím157 800 3631Veřejné osvětlení758 200 3635Územní plánování-300 000 3639Komunální služby a územní rozvoj - TKR-926 000 5212Ochrana obyvatelstva10 000 6112Místní zastupitelské orgány140 000

22 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 9 Projednání záměru obce č.3/2011 na prodej pozemku o výměře 23 m 2, která bude přislučkována ke stavebnímu pozemku p.č. 398 v evidenci KN.

23 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 9

24 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Moravské Bráníce a společnosti E.ON distribuce, a.s., pro stavbu „Moravské Bránice, přípojka NN p. Odehnal“. 10

25 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 10

26 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání zástupce obce ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 11

27 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání směrnice č. 7/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 12

28 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Zrušení usnesení č. 15-02/2011 a projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku mezi Obcí Moravské Bránice a SVaK Ivančice. 13

29 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání dodatku č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Moravské Bránice. 14

30 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Záležitosti organizační povahy 15

31 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Informace o financování lékařské služby první pomoci zajišťované Nemocnicí Ivančice, p.o. 15

32 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15 Informace o smlouvě o dílo č. 32 mezi Obcí Moravské Bránice a Silvi Nova CS,a.s., na „Zpracování Lesního hospodářského plánu pro Obecní lesy Moravské Bránice“.

33 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15 Informace o smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“.

34 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15 Informace o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľem na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“.

35 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15 Informace o mandátní smlouvě č. 72 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení na dodavatele realizace projektu – Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“.

36 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15 Informace o „Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce Moravské Bránice, okres Brno-venkov za rok 2011.

37 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15 Informace o finančním výsledku odprodaných podílových listů obce.

38 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 12 Ztráta: 1.927.196 Kč Počáteční stav: 3.500.000 Kč Prodáno za: 1.572.804 Kč Podílové listy obce (55%)

39 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 12 Podílové listy ČísloNázev PočátečníStavztrátaV r.2011celkovácelkový účtu stavk 31.12.2010 prodáno zaztrátazisk 069 0131Pioneer Trust [Kč]UB300 000,00187 349,15-112 650,85176 959,43-123 040,57 069 0131ZI GlobalRB400 000,00239 768,07-160 231,93191 803,20-208 196,80 069 0131ING PATRIMONALČS400 000,00196 841,16-203 158,84169 149,49-230 850,51 Smíšené fondy Sa: 1 100 000,00623 958,38-476 041,62537 912,12-562 087,880,00 069 0132ZI Aktien EurolandRB400 000,00139 300,27-260 699,73104 926,19-295 073,81 069 0132DWS INTERVEST FONDRB400 000,00139 416,52-260 583,4898 695,84-301 304,16 069 0132ING IIT [USD]ČS400 000,0059 059,33-340 940,6750 374,34-349 625,66 069 0132ING Euro EquityČS400 000,00182 539,22-217 460,78140 723,08-259 276,92 Akciové fondy Sa: 1 600 000,00520 315,34-1 079 684,66394 719,45-1 205 280,550,00 069 0133ING Flex Český fond peněž. trhu [Kč]ČS400 000,00462 099,2662 099,26465 070,940,0065 070,94 Fondy peněžního trhu Sa: 400 000,00462 099,2662 099,26465 070,940,0065 070,94 069 0134ESPA SELECT STOCKČS400 000,00225 911,95-174 088,05175 101,92-224 898,08 Fondy fondů Sa: 400 000,00225 911,95-174 088,05175 101,92-224 898,080,00 celkem 3 500 000,001 832 284,93-1 667 715,071 572 804,43-1 992 266,5165 070,94 41,01% 52,05% 57,71% 51,10% 73,77% 75,33% 87,41% 64,82% 75,33% 16,27% 56,22%

40 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 15 Informace o finanční situaci obce.

41 k 20.10.2011

42 Závazky obce půjčka na výstavbu kanalizace ze SFŽP 11.970.000 Kč dlužná částka ke dnešnímu dni je 5.070.000 Kč obec splácí 4 x ročně částku + 300.000 Kč úroky (v roce 2011) – záleží na tom, kdy jsou placeny 29.767 Kč 28.250 Kč 26.784 Kč 23.733 Kč půjčka bude splacena v roce 2015 celkově bude zaplaceno v roce 2011 1.308.534 Kč

43 Zastavený majetek obce budova obecní úřadu 284.479,80 Kč obecní garáže 1.214.840,20 Kč lesní pozemky s porostem24.218.060,82 Kč celková hodnota zastaveného majetku 25.717.380,62 Kč

44 Stav finančních prostředků na účtech k 20.10.2011 na BÚ 3.184.524,15 Kč na BÚ, ze kterého se splácí kanalizace 353.765,29 Kč investiční účet 6.180,00 Kč vedení u České spořitelny celkem 3.544.469,44 Kč

45 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Diskuse, připomínky, náměty a dotazy 16

46 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 17 Ukončení zasedání DĚKUJEME ZA ÚČAST NA SHLEDANOU! www.moravskebranice.cz


Stáhnout ppt "Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google