Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24.10.2011."— Transkript prezentace:

1 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice

2 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Zahájení – organizační zajištění 1

3 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Navržený pořad jednání 1

4 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 1.Zahájení – organizační zajištění. 2.Výsledek ověření zápisu z minulého zasedání ZO. 3.Projednání námitek členů ZO proti zápisu z minulého zasedání. 4.Souhrnná zpráva o vyřízení připomínek a dotazů. 5.Zpráva o činnosti finančního výboru ZO. 6.Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZO. Navržený pořad jednání 1

5 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 7.Projednání rozpočtového opatření č. 7/ Projednání rozpočtového opatření č. 8/ Projednání záměru obce č. 3/2011 na prodej pozemku o výměře 23 m2, která bude přislučkována ke stavebnímu pozemku p.č. 398 v evidenci KN. 10.Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Moravské Bráníce a společnosti E.ON distribuce, a.s., pro stavbu „Moravské Bránice, přípojka NN p. Odehnal“. Navržený pořad jednání 1

6 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Projednání zástupce obce ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 12.Projednání směrnice č. 7/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 13.Zrušení usnesení č /2011 a projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku mezi Obcí Moravské Bránice a SVaK Ivančice. 14.Projednání dodatku č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Moravské Bránice. Navržený pořad jednání 1

7 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Záležitosti organizační povahy: Informace o financování lékařské služby první pomoci zajišťované Nemocnicí Ivančice, p.o. Informace o smlouvě o dílo č. 32 mezi Obcí Moravské Bránice a Silvi Nova CS, a.s., na „Zpracování Lesního hospodářského plánu pro Obecní lesy Moravské Bránice“. Informace o smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“. Navržený pořad jednání 1

8 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Záležitosti organizační povahy: Informace o mandátní smlouvě č. 72 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení na dodavatele realizace projektu – Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“. Informace o „Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce Moravské Bránice, okres Brno- venkov za rok Navržený pořad jednání 1

9 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Záležitosti organizační povahy: Informace o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľem na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“. Informaci o finančním výsledku odprodaných podílových listů obce. Informace o finanční situaci obce. Navržený pořad jednání 1

10 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Diskuse, připomínky, náměty a dotazy. 17.Ukončení zasedání. Navržený pořad jednání 1

11 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 1 Zahájení – organizační zajištění Hlasování o navrženém programu

12 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Výsledek ověření zápisu z minulého zasedání ZO 2

13 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání námitek členů ZO proti zápisu z minulého zasedání 3

14 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Souhrnná zpráva o vyřízení připomínek a dotazů 4

15 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Zpráva o činnosti finančního výboru ZO. 5

16 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 6 Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZO.

17 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 7 Projednání rozpočtového opatření č. 7/2011.

18 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 7 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2011 VÝDAJE §Pol.Název položkyRozdíl 1032Podpora ost. prod. činností - lesní hospodářství Lékařská služba první pomoci Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Poznámka: - převody na položkách dle potřeb obce - z § 3513 převedeno ,- Kč na § nebude se přispívat na LSPP - z § 3745 převedeno ,- Kča na § zvýšené náklady na les - v § 6171 z položky nespec. rezervy, převést částku 2.000,- Kč na položku neinv. transféry - přestupková agenda - navýšen § 6310 o Kč - ostatní finanční výdaje - ztráta z podílových listů

19 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání rozpočtového opatření č. 8/

20 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 8 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2011 PŘÍJMY §Pol.Název položkyRozdíl 1211Daň z přidané hodnoty Ostatní neinvestiční přijaté transfery (průtoková) - pro ZŠ Odůvodnění: - pol průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ z Min. školství ve výši ,40 Kč ( Kč) - z pol převedeno Kč na pol. 4116

21 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 8 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2011 VÝDAJE §Pol.Název položkyRozdíl 1032Podpora ost. prod. činností - lesní hospodářství Ostatní záležitosti pozem. komunikací - chodníky, park Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení - budova Základní škola - budova Neinvestiční transféry příspěvkovým organizacím Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj - TKR Ochrana obyvatelstva Místní zastupitelské orgány

22 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 9 Projednání záměru obce č.3/2011 na prodej pozemku o výměře 23 m 2, která bude přislučkována ke stavebnímu pozemku p.č. 398 v evidenci KN.

23 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 9

24 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Moravské Bráníce a společnosti E.ON distribuce, a.s., pro stavbu „Moravské Bránice, přípojka NN p. Odehnal“. 10

25 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 10

26 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání zástupce obce ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 11

27 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání směrnice č. 7/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 12

28 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Zrušení usnesení č /2011 a projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku mezi Obcí Moravské Bránice a SVaK Ivančice. 13

29 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Projednání dodatku č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Moravské Bránice. 14

30 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Záležitosti organizační povahy 15

31 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Informace o financování lékařské služby první pomoci zajišťované Nemocnicí Ivančice, p.o. 15

32 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Informace o smlouvě o dílo č. 32 mezi Obcí Moravské Bránice a Silvi Nova CS,a.s., na „Zpracování Lesního hospodářského plánu pro Obecní lesy Moravské Bránice“.

33 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Informace o smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“.

34 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Informace o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľem na „Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu - Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“.

35 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Informace o mandátní smlouvě č. 72 mezi Obcí Moravské Bránice a Ing. Vincentem Strebeľ na „Zpracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení na dodavatele realizace projektu – Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice“.

36 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Informace o „Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce Moravské Bránice, okres Brno-venkov za rok 2011.

37 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Informace o finančním výsledku odprodaných podílových listů obce.

38 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Ztráta: Kč Počáteční stav: Kč Prodáno za: Kč Podílové listy obce (55%)

39 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Podílové listy ČísloNázev PočátečníStavztrátaV r.2011celkovácelkový účtu stavk prodáno zaztrátazisk Pioneer Trust [Kč]UB , , , , , ZI GlobalRB , , , , , ING PATRIMONALČS , , , , ,51 Smíšené fondy Sa: , , , , ,880, ZI Aktien EurolandRB , , , , , DWS INTERVEST FONDRB , , , , , ING IIT [USD]ČS , , , , , ING Euro EquityČS , , , , ,92 Akciové fondy Sa: , , , , ,550, ING Flex Český fond peněž. trhu [Kč]ČS , , , ,940, ,94 Fondy peněžního trhu Sa: , , , ,940, , ESPA SELECT STOCKČS , , , , ,08 Fondy fondů Sa: , , , , ,080,00 celkem , , , , , ,94 41,01% 52,05% 57,71% 51,10% 73,77% 75,33% 87,41% 64,82% 75,33% 16,27% 56,22%

40 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Informace o finanční situaci obce.

41 k

42 Závazky obce půjčka na výstavbu kanalizace ze SFŽP Kč dlužná částka ke dnešnímu dni je Kč obec splácí 4 x ročně částku Kč úroky (v roce 2011) – záleží na tom, kdy jsou placeny Kč Kč Kč Kč půjčka bude splacena v roce 2015 celkově bude zaplaceno v roce Kč

43 Zastavený majetek obce budova obecní úřadu ,80 Kč obecní garáže ,20 Kč lesní pozemky s porostem ,82 Kč celková hodnota zastaveného majetku ,62 Kč

44 Stav finančních prostředků na účtech k na BÚ ,15 Kč na BÚ, ze kterého se splácí kanalizace ,29 Kč investiční účet 6.180,00 Kč vedení u České spořitelny celkem ,44 Kč

45 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Diskuse, připomínky, náměty a dotazy 16

46 Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / Ukončení zasedání DĚKUJEME ZA ÚČAST NA SHLEDANOU!


Stáhnout ppt "Zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24. říjen 2011 Bod / 17 Vítáme Vás! Veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravské Bránice 24.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google