Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Druhy vytápění VY_32_INOVACE_18_348 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada18 AnotaceRozdělení otopných systémů Klíčová slova Etážové vytápění, ústřední vytápění, dálkové vytápění, podlahové vytápění, teplovzdušné PředmětVytápění Autor, spoluautorLudvík Hrtánek JazykČeština Druh učebního materiáluVýklad Potřebné pomůckyPC, dataprojektor Druh interaktivityDoplňování myšlenkové mapy Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1.- 3. ročník, žáci 15 – 18 let Speciální vzdělávací potřebyNe ZdrojeSeznam viz poslední strana

2 Druhy vytápění Rozdělení otopných systémů STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

3 Úvodem Vytápění objektů může mít mnoho podob. Existuje několik desítek sytémů vytápění, lišících se druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místností, topným výkonem, náročností na odtah spalin, způsobem obsluhy a doplňování paliva apod. Společnou však mají svoji základní funkci - zajistit s co nejnižšími provozními náklady na topení a požadavky na obsluhu v budově co nejvyšší úroveň tepelné pohody pro jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že každý dům má jiné podmínky pro využívání zdrojů tepla, jsou i jednotlivé druhy vytápění dosti odlišné a při rozhodování pro ten správný otopný systém hrají roli jak finanční možnosti investora, tak i dostupnost paliv a energií v místě objektu. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

4 Druhy vytápění obytných domů 1. Lokální vytápění Patří mezi nejjednodužší, a mnohdy i nejvhodnější způsob vytápění jedné či více místností. Zdrojem tepla je topidlo, které je zároveň i topným tělesem. Toto pak předává teplo do celé místnosti. Proto se tento systém vytápění používá hlavně v objektech s občasným užíváním, nebo v menších účelových objektech. Výhodou lokálního vytápění je rychlá instalace topidla bez nutnosti budování rozvodných systémů tepla,jednoduchá obsluha a nízká pořizovací cena. Nevýhodou je nutnost samostatné obsluhy každého topidla a obtížná regulace. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

5 2. Etážové vytápění Je otopný systém založený na jednom topidle, které vyrábí teplo rozváděné trubkovými rozvody tepla do otopných těles nacházejících se ve stejné rovině jako vlastní topidlo (bez přestupu rozvodů tepla do dalších podlaží). Výhodou je vysoký komfort bydlení, snadná regulace teploty v bytě a skutečnost, že náklady na vytápění platí jediný uživatel (který je tímto motivován k hledání úsporných opatření proti únikům tepla). Nevýhodou jsou vyšší náklady na vybudování otopného systému. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

6 3. Ústřední vytápění Je nejčastěji využívaný systém topení v obytných domech. Topidlo je umístěno obvykle v samostatné místnosti (kotelně) a rozvody topení je teplo rozváděno do dalších podlaží domu, kde je předáváno do místností sestavou otopných těles. Výhodné řešení pro vytápění celých domů, teplotu v celém domě lze snadno regulovat a celou obytnou plochu domu je možné využít k bydlení. Nevýhodou jsou ztráty v rozvodech tepla a nutnost rozúčtování tepla na všechny vytápěné bytové jednotky. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

7 Kotel Rozvodné potrubí (červená) Vratné potrubí (modrá) Radiátor STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

8 4. Dálkové vytápění Je otopný systém založený na topidle umístěném mimo vytápěný objekt v samostatné budově (kotelna, výměník tepla, teplárna). Do vytápěných objektů je teplo přenášeno trubkovými rozvody, kde je pak do místností předáváno otopnými tělesy. Je nejčastěji využívaným otopným systémem na sídlištích. Výhodou je především nejvyšší komfort bydlení (uživatelé vytápěných objektů nemají žádnou starost s vytápěním). Mezi nevýhody patří vysoké ztráty tepla v distribučních rozvodech, obtížná regulace, vyšší náklady na topení, nutnost rozúčtování nákladů na topení a tepelné ztráty mezi všechny uživatele vytápěných objektů a také nebezpečí ohrožení mnoha obyvatel při výpadku centrálního topidla. Uživatelé vytápěných jednotech nejsou motivováni k hledání úspor v únicích tepla a systém je svádí k plýtvání teplem. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

9 Teplárna Rozvody potrubí Výmě ník Radiátor STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

10 5. Podlahové vytápění  Je speciálním druhem etážového nebo ústředního vytápění, u něhož se nevyužívá radiátorů, ale teplo je rozváděno po domě soustavou trubkových hadů uložených pod podlahou.  Rozvody tepla jsou tak zároveň otopnými tělesy, jelikož předávají teplo z topného média do místností po celé své délce.  Podlahové topení je oblíbené pro své výhody, k nimž patří nízké ztráty tepla, nižší teplota vzduchu v místnostech potřebná pro dosažení tepelné pohody, nízká prašnost v místnostech a příjemný pocit stále teplých chodidel.  Mezi nevýhody patří náchylnost méně vytápěných vlhkých částí bytu k tvoření plísní (lze jí zamezit dokonalým vysušením zdiva a natažením rozvodů tepla důsledně v celé ploše bytu) a velká tepelná setrvačnost místností. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

11

12 6. Stěnové vytápění  Obdobně jako podlahové topení pracuje na principu rozvodu tepla systémem trubek anebo topných panelů ve stěnách a přenosu tepla do místností sáláním.  Stěnové topení má mnoho výhod,mezi něž patří nízká teplota topného média a z toho pramenící úspory paliva, možnost akumulace tepla hmotou zdiva, osoby v místnosti mají pocit tepla ze všech stran i když vzduch zůstává chladný.  Ohřáté zdivo zamezuje tvorbě plísní, je možné topení instalovat ihned po dokončení hrubé stavby domu a dostavět dům v zimním období.  Díky absenci víření vzduchu nezpůsobuje vytápění prašnost a také nejsme omezení výběrem typu podlahy jako u podlahového topení. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

13

14 7. Teplovzdušné vytápění  Na rozdíl od většiny ostatních systémů je teplovzdušné topení charakteristické absencí lokálních topidel i otopných těles.  Vytápění je řešeno přímo rozvodem již ohřátého vzduchu do vytápěných místností.  Navíc je možné vytápění teplým vzduchem u systémů s rekuperací vzduchu s výhodou spojit s ventilací zajišťující pravidelnou výměnu vzduchu v objektu, aniž bychom tímto vypouštěli již ohřátý vzduch z domu a nahrazovali jej studeným čerstvým vzduchem s nežádoucími úniky tepla.  Mezi teplovzdušné vytápění ale řadíme i další způsoby ohřevu a rozvodu teplého vzduchu, jako je vytápění teplovzdušnými krby a kamny.  Jejich provoz ale postrádá výhody rekuperace a může mít i neblahé zdravotní následky. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

15

16 Shrnutí učiva Druhy vytápění se liší použitým palivem, provedením a umístěním topidel. Funkcí je zajištění co nejvyšší úrovně tepelné pohody pro jeho uživatele. Dělí se na: Lokální Etážové Ústřední Dálkové Podlahové Stěnové Každé z nich mají své výhody i nevýhody. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

17 1.Jaké jsou základní druhy vytápění? 2.Popiš podlahové vytápění. 3.Popiš výhody a nevýhody teplovzdušného vytápění. Otázky k opakování

18 Zdroje TAJBR, Stanislav. Vytápění. Mostecká 9 Praha 1:Sobotáles, 1998, ISBN 80-85920- 53-0 Str. 75, obrázek č. 3.10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google