Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o stavbě stožárů. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku stavby stožáru vn,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o stavbě stožárů. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku stavby stožáru vn,"— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o stavbě stožárů. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku stavby stožáru vn, vvn. Prezentace je doplněna několika snímky značení sloupů a uchycení vodičů. Cílem je naučit žáky chápat význam znalosti technologického postupu pro správnou montáž vedení. V této elektronické podobě je kladen důraz na přehledné podání celé problematiky. Přezkoušení učiva je prováděno pomocí pracovního listu nebo testem. Materiál je určen žákům k výuce i opakování učiva. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Text je určen k výuce nebo pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. K vypracování otázek a zakreslení obrázků slouží upravené pracovní listy. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Stavba stožáru Stavění sloupu pomocí nůžek Projekt vedení má přihlížet k tomu, aby jeho trasa při posuzování podle různých hledisek byla co nejvýhodnější Základní požadavky: minimální počet zlomů (změna směru), malý počet křižovatek a souběhů, mimo lesy, zahrady, osídlené oblasti, … Následuje úprava terénu, vykolíkování trasy (nivelační přístroje, nivelační latě, teodolity, měřící pásma, … Rozvoz materiálu: stožáry, betonová směs, izolátory, AlFe lana, armatury, materiál na uzemnění, barva, montážní nástroje, nářadí, stroje Způsoby stavby stožárů: 1.Pomocí nůžek 2.Pomocí kozlíku 3.Pomocí nůžek a stavěcího kloubu 4.Nastavováním dílů 1.Napište 4 základní způsoby stavění stožárů 2.Jakým způsobem se stavějí ocelové stožáry menších výšek? 3.Jakým způsobem se stavějí krátké ocelové nebo duté betonové stožáry? 4.Popište dokončovací práce na stožárech

3 Stavba vedení vn a vvn – základy ocelových stožárů Betonový základ celistvý Výkop jámy Základová deska Stožár Zemina Bednění Výkop jámy patřičných rozměrů Vybetonování desky tloušťky asi 10 cm Vztyčení stožáru Zabetonování stožáru Hlava je jehlanovitě zkosena a opatřena ochranným nátěrem uzemnění Základy stožárů vedení vvn bývají většinou dělené 20 cm 1.Do pracovního listu popište technologický postup při stavbě celistvého betonového základu pro ocelový stožár 2.Nakreslete řez betonovým celistvým základem a popište jej 3.Popište přípravu betonové směsi pro betonový základ

4 Technologický postup při stavbě vedení - odpovědi Výkop jam pro základy stožárů – mechanizační prostředky, ručně tam, kde jinak nelze Stavba stožárů – ocelové stožáry: celý stožár se smontuje na zemi naležato vedle jámy a pak se postupně vsklápí a zapouští do jámy na betonovou desku (nůžky, kozlík) delší ocelové stožáry: pomocný kloub na zabetonovaném spodním dílu nebo postupná montáž z dílů, někdy vrtulníky krátké a lehké ocelové stožáry: podobně jako stožáry dřevěné – ručně, jeřábem duté betonové stožáry a stožáry dřevěné na betonových patkách se mohou zastřelovat – sloup drží ve svislé poloze na čtyřnožce pak se pod ním odpálí nálož Betonování základů – směs cementu a štěrkopísku v poměru 1:8 až 1:9 nejméně 20 cm nad terén Natažení a montáž vodičů – rozvinování z bubnů nebo kruhů, zavěšení do pomocných kladek, napínání do patřičného průhybu, upevňování na roubíkové izolátory nebo ve svorkách závěsných izolátorových řetězců – podle montážní tabulky Dokončovací práce – číslování stožárů, označování vedení (dvojitá nebo několikanásobná vedení), výstrahy a zábrany na stožárech (bezpečnostní tabulka 1,8 až 2 m od země, příhradové stožáry u cest se musí opatřit ve výšce 2,5 m nad zemí ostnatou překážkou), zemnění stožárů (R<=15W), nátěry Montážní tabulka Teplota °C-20-10-5-5 + z010203040 Rozpětí [m] Namáhání vodiče [MPa] Průhyb vodiče [m] 50 897468906147,5362721 0,1210,1450,1590,5520,1760,2270,300,400,524 55 82,569,562,590554333,525,520,6 0,1580,1880,2090,6670,2370,3030,390,5120,633

5 Detail značení sloupu

6 Vazy vodičů na izolátorech Vaz třmenový A B C D E A.Izolátor B.AlFe lano C.Al páska D.Pomocný vázací drát E.Vázací drát (15 až 20 závitů) F.Smyčka (stejný průřez jako vodič) G.Svorka (těsně u izolátoru H.Vodič I.Al páska Vaz svorkový Pro třmenové vazy se používají třmeny z lana stejného průřezu i materiálu Používá se vázací drát (hliníková lana se ovinou jednou vrstvou vázacího drátu nebo páskou stejného materiálu U svorkového vazu se místo vázacího drátu používají svorky F G H Vaz křížový 10 až 12 závitů I 1.Do pracovního listu popište části třmenového vazu 2.Popište zbylé dva obrázky vazu svorkového a křížového

7 Vzdálenosti vodičů od země, zákruty vedení, … Jmenovité napětí [kV]Vzdálenost [m] do 1 (kromě vedení nad zemědělskými plochami) Do 1 (nad zemědělskými plochami) 10 až 110 220 400 5667856678 Příklad dvojitého vazu na roubíkových izolátorech Tlumič vibrací Zákruty vedení: L1L1 L2L2 L3L3 L2L2 L3L3 L1L1 Kmitání vzniká vzdušnými víry v závětří vodiče. Kromě předčasné únavy materiálu má za následek i dření (otěr) vodičů. 1.K čemu slouží zákruty vedení? 2.Kde se používá dvojitý vaz? 3.Jak vysoko se montují AlFe lana venkovního vedení o napětí 22 kV?

8 Vedení vn - stožáry Vedení vn – izolované vodiče, podpěrné izolátory, železobetonový sloup Dvojité vazy – sloup před přechodem vedení přes místní komunikaci

9 Nejvyšší napětí [kV] Vzdálenost mezi fázemi a k zemi [mm] Vnitřní prostředíVenkovní prostředí V kliduPo zkratuV klidu Max. vítr nebo zkrat 3,640 (60) *)3013090 7,260 (100)40170100 12110 (130)70210140 17,5130 (160)90240160 25190 (210)130290200 38,5270 (320)200400270 *) Nižší hodnoty – bez závorek – lze použít pouze pro sítě bez atmosférických přepětí Nejmenší vzdušné vzdálenosti živých částí v rozvodných zařízeních s nejvyšším napětím nad 1kV a menším než 52 kV

10 Posouzení elektrických vlastností vedení Návrh vedení na krátkou vzdálenost – hlavním vodítkem je proudová zatížitelnost vodičů U rozvodné sítě ještě přistupuje velikost úbytku napětí Stejnosměrné sítě, střídavé rozvody v budovách – počítáme jen s R Střídavé sítě nn – R, L Střídavé sítě vn (kratší) – R, L Střídavé sítě vn (dlouhé) – R, L, C Sítě vvn – R, L, C Při návrhu různých typů vedení počítáme jen s těmi konstantami, které mají rozhodující vliv R …tabulkově [  /km] L... XL = 0.3 – 0.4 [  /km] pro venkovní vedení XL = 0.1[  /km] pro kabelová vedení C … jen pro dlouhá vedení [  F / km] G … nedokonalostí izolačního odporu vedení (špatná kvalita izolátorů, jejich znečištění, vlhkost vzduchu, …) Koróna – výboj nafialovělé barvy, když intenzita el. pole překročí elektrickou pevnost vzduchu – zvukově se projevuje praskavým šumem, podílí se na ztrátách svodem. Omezení: zmenšením zakřivenosti vodičů svazkové duté Větší problémy s námrazou a větrem 1.Jaké konstanty mají význam při návrhu stejnosměrného vedení a střídavého vedení v budovách? 2.Jaké konstanty mají význam při návrhu kratšího vedení vn? 3.Jaké konstanty mají význam při návrhu vedení vvn? 1.Co je to koróna? 2.Jakým způsobem se omezuje?

11 Pracovní list

12 Pracovní list - dokončení

13 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný13 Všechny materiály a obrázky jsou z archivu autora.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o stavbě stožárů. Na třinácti snímcích rozebírá základní problematiku stavby stožáru vn,"

Podobné prezentace


Reklamy Google