Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference studentů Ústavu školní pedagogiky Pracovníci a studenti ÚŠP Vás srdečně zvou na setkání pro zájemce o pedagogická témata v bakalářských pracích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference studentů Ústavu školní pedagogiky Pracovníci a studenti ÚŠP Vás srdečně zvou na setkání pro zájemce o pedagogická témata v bakalářských pracích."— Transkript prezentace:

1 Konference studentů Ústavu školní pedagogiky Pracovníci a studenti ÚŠP Vás srdečně zvou na setkání pro zájemce o pedagogická témata v bakalářských pracích studentů. Především zveme studenty a zájemce o naše studijní obory: Učitelství pro mateřské školy a Učitelství odborných předmětů pro střední školy. datum konání: 23. 4. 2014 místo konání: FHS UTB, budova U10 čas konání: 9 – 15 hod. Bližší informace o programu naleznete na webu ÚŠP: http://www.utb.cz/fhs/struktura/ustav-skolni-pedagogiky.

2 PROGRAM KONFERENCE PREZENCE ÚČASTNÍKŮ místo: učebna č. 302 čas: 8:30 – 9:00 Prezence se týká pouze účastníků z řad studentů, kteří prezentují své práce v sekcích. Ostatní účastníci se nezapisují.

3 JEDNÁNÍ V PLÉNU místo: učebna č. 302 čas: 9:00 – 11:00 Úvodní slovo doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. Kvantitativně orientovaný výzkum v pedagogice: principy a základní pojmy prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Prezentace výsledků v kvalitativním výzkumu prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Portfolio - nástroj prezentování výsledků studia prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

4 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH místo: učebny č. 415, 319, 308, 108 čas: 12:00 – 15:00 SEKCE č. 1: Studenti UMŠ učebna č. 415 sekci vedou: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., Mgr. Monika Szimethová, Ph.D., Mgr. Hana Navrátilová SEKCE č. 2: Studenti UMŠ učebna č. 319 sekci vedou: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. SEKCE č. 3: Studenti UMŠ a UOP učebna č. 308 sekci vedou: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. SEKCE č. 4: Studenti UOP učebna č. 108 sekci vedou: prof. PhDr. Hana Lukášová, PhD. Mgr. Eva Machů, Ph.D.

5 SEKCE č. 1: Studenti UMŠ učebna č. 415 Prezentují: 1.Bucková Veronika: Nadané dítě v kolektivu třídy MŠ 2.Dorotíková Magdalena: Regulace sledování televizních programů rodiči. 3.Gadaczová Lenka: Úroveň lexikálně – sémantické roviny jazyka u dětí předškolního věku před započetím povinné školní docházky 4.Gorecká Jana: Jakou mateřskou školu preferují současní rodiče 5.Charuzová Alena: Vývoj empatie v dětském a předškolním věku 6.Janská Veronika: Povědomí učitelek o využití alternativních výtvarných technik v předškolním vzdělávání 7.Juřenčáková Marie: Využití vzdělávací nabídky rozvíjející lexikálně – sémantickou rovinu jazyka u dětí předškolního věku

6 8.Kaňová Lenka: Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání 9.Kousková Marie: Volný čas rodiny s dítětem předškolního věku 10.Kudlíková Eliška: Hra jako prostředek při rozvíjení sociálních kompetencí dětí v mateřské škole 11.Lukešová Nikola: Návrh projektu nestátní mateřské školy ve Zlíně 12.Machů Martina: Využití folklorních prvků z literatury pro děti ve školním vzdělávacím programu mateřské školy 13.Malinová Lucie: Interpretace pojmu „příroda“ dětmi předškolního věku

7 SEKCE č. 2: Studenti UMŠ učebna č. 319 Prezentují: 1.Málková Žaneta: Otázky dětí v mateřské škole 2.Novotná Zuzana: Využití prvků dramatické výchovy v edukačním procese mateřské školy 3.Pacíková Alena: Konzistentnost cílů v rozvoji lexikálně – sémantické oblasti jazyka formulovaných v rámcovém, školním a třídním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 4.Patáková Michaela: Otázky učitelek v mateřské škole 5.Pavlíčková Jitka: Projekt Zdravá mateřská škola – tvorba projektu a jeho ověření 6.Perutková Monika: Úloha učitele mateřské školy při tvorbě školního vzdělávacího programu

8 8.Poláchová Denisa: Využití výtvarného experimentu v mateřské škole 9.Potschová Iveta: Rozvoj předmatematických představ v podmínkách preprimárního vzdělávání 10.Svobodová Kateřina: Názory učitelek mateřských škol na participaci rodičů v preprimárním vzdělávání 11.Šalková Olga: Sociální aspekty vztahu „rodič a mateřská škola“ – porovnání vesnice a města 12.Šimčíková Jana: Návrh přírodovědných experimentů pro děti předškolního věku 13.Veličková Klára: Srovnání úrovně znalostí o životním prostředí u dětí předškolního věku v Čechách a na Slovensku

9 SEKCE č. 3: Studenti UMŠ a UOP učebna č. 308 Prezentují: 1.Velísková Lenka: Projekt Junior univerzita, jako jedna z forem výuky anglického jazyka dětí předškolního věku 2.Vlčková Barbora: Návrh výchovného programu neformálního vzdělávání pro mateřskou školu 3.Vojtásková Alena: Dětské prekoncepty o rodině 4.Zakopalová Michaela: Návrh vzdělávacího programu soukromé mateřské školy 5.Zálešáková Martina: Projekt „Malí cestovatelé z mateřské školy“ – návrh projektu a jeho ověření 6.Židková Michaela: Využití prvků efektivní komunikace při práci s dětmi v mateřské škole

10 8.Drábová Vladimíra, Ing.: Evaluace učitele ekonomických předmětů studenty střední školy 9.Ďurďová Libuše, RNDr., Ph.D.: Faktory podporující inovaci ve výuce přírodovědných předmětů 10.Foretová Nikola, Ing.: Význam spolupráce rodiny a školy z pohledu středoškolského učitele 11.Chabičovský Jiří, Ing.: Příprava učitele na výuku ve studijním oboru Podnikání 12.Jandová Kateřina, Ing.: Šikana mezi středoškolskými studenty 13.Králová Gabriela, Ing.: Pedagogické a poradenské přístupy k žákům středních škol z rodin s výskytem závislosti na alkoholu 14.Maňásková Veronika, Ing.: Možnosti a limity autoevaluace středních škol

11 SEKCE č. 4: Studenti UOP učebna č. 108 Prezentují: 1.Marečková Gabrlíková Sylvie, Ing.: Výskyt kyberšikany mezi středoškolskými studenty 2.Migaľa Andrej, Ing.: Užívání návykových látek studenty středních škol 3.Mikalová Lucia, Ing.: Kľúčové schopnosti učiteľa z pohľadu žiakov 4.Müllerová Zuzana, Mgr.: Didaktické testy v práci učitele odborných předmětů 5.Novotný Vilém, Ing.: Zapojení žáka do komunikace školy a rodičů v případě individuálních pohovorů 6.Petrjanošová Alena, Ing.: Smlouvy s rodiči a využití Individuálního výchovného plánu na střední škole 7.Prajzová Zuzana, Ing.: Využití individuálního výchovného plánu na střední škole pohledem učitelů

12 8.Šenkeříková Veronika, Ing.: Pedagogická komunikace učitel - žák při výuce odborných předmětů 9.Šudřichová Bohumila, Ing.: Didaktické testy ve výuce ekonomických předmětů na střední škole 10.Tesaříková Svobodová Alice, Ing.: Připravenost žáků devátých ročníků základní školy na volbu střední školy 11.Vaňková Jaroslava, Ing.: Komunikace a spolupráce rodiny a střední školy 12.Vlachopulu Michaela, Ing.: Aktivizační metody ve výuce na středních školách v Přerově 13.Zbranková Slavomíra, Ing.: Adaptace začínajícího učitele na školní prostředí

13 Změna programu vyhrazena. Dotazy týkající se konference pište na adresu: kocvarova@fhs.utb.cz Na setkání se studenty a zájemci o pedagogiku se těší pracovníci ÚŠP!


Stáhnout ppt "Konference studentů Ústavu školní pedagogiky Pracovníci a studenti ÚŠP Vás srdečně zvou na setkání pro zájemce o pedagogická témata v bakalářských pracích."

Podobné prezentace


Reklamy Google