Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktivní politika zaměstnanosti a agenturní zaměstnávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktivní politika zaměstnanosti a agenturní zaměstnávání."— Transkript prezentace:

1 1 Aktivní politika zaměstnanosti a agenturní zaměstnávání

2 2 Plán na zaměstnanost  „7 za 7“  Cílem je zvýšení zájmu firem a jejich podpora při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání  Financování ze státního rozpočtu a Evropské unie  Podpora několika desítek tisíc nových pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání

3 3 Plán na zaměstnanost Podpora zaměstnávání mladých uchazečů do 30 let Výchozí stav  K 1. 3. 2013 bylo evidováno na pracovištích Úřadu práce ČR 160,6 tis. uchazečů o zaměstnání do 30 let, na celkové nezaměstnanosti se podílejí 27,3 %  Předpokládaný rozpočet: 1, 7 mld. Kč  Zaměstnavatelé budou moci získat měsíční příspěvek od státu, a to až do výše 24 000,- Kč (hrubá mzda plus odvody). Tento příspěvek může být poskytován až po dobu 12 měsíců. Vždy se musí jednat o nově přijatého mladého zaměstnance z evidence Úřadu práce ČR. Firmy také mohou získat jednorázově finance na vybavení, které pro zřízení tohoto místa potřebují.

4 4 Plán na zaměstnanost Zkrácené pracovní úvazky pro rodiče a dlouhodobě nezaměstnané Výchozí stav  K 1. 3. 2013 bylo na pracovištích Úřadu práce ČR dlouhodobě nezaměstnaných evidováno 207,2 tis., tj. 35,3 % všech uchazečů o zaměstnání  Předpokládaný rozpočet: 0,63 mld. Kč  Odstraňování bariér pro vstup na trh práce u skupin uchazečů o zaměstnání, kterým je nutné vytvořit podmínky pro skloubení pracovního a rodinného života a) rodiče, kteří pečují o malé děti b) dlouhodobě nezaměstnaní  Zaměstnavatelé, kteří budou pracovní příležitosti na zkrácené úvazky vytvářet, získají příspěvek až ve výši 12 000 Kč

5 5 Plán na zaměstnanost Pomoc obcím a občanskému sektoru  Společensky účelná místa a pracovní místa vytvořená v rámci veřejně prospěšných prací, pomohou organizacím, které poskytují sociální služby  Předpokládaný rozpočet: 2, 6 mld. Kč  Příspěvek bude až do výše 15 tisíc korun (mzda plus odvody) na jednoho nezaměstnaného z evidence Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ  Předpokládaný rozpočet: 0,4 mld. Kč  Příspěvek na podnikání v průměru 40 až 80 tisíc korun

6 6 Plán na zaměstnanost „Kurzarbeit“ - Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu!  Předpokládaný rozpočet: 0,4 mld. Kč  Od září 2012 čerpalo příspěvek 29 firem za celkem 10 milionů korun, rozpočet projektu plánovaného do srpna 2015 je 400 milionů korun  Zjednodušení podmínek pro možnost vstupu zaměstnavatelů v přechodně obtížné hospodářské situaci do tohoto projektu: Zaměstnavatel nebude muset prokazovat pokles tržeb za celou společnost (IČ), ale pouze za konkrétní provozovnu, závod apod. Dále nebude nutné, aby zaměstnavatel aplikoval ustanovení § 209 zákoníku práce, tj. deklaroval, že není schopen přidělovat zaměstnancům práci ve sjednaném rozsahu.

7 7 Plán na zaměstnanost Chceš práci. Rekvalifikuj se!  Předpokládaný rozpočet: 1 mld. Kč  Obory s dlouhodobým nedostatkem pracovní síly, tj. zejména v technické obory a profese Lepší rady a pomoc  Předpokládaný rozpočet: 0,17 mld. Kč (ESF) + 0,02 mld. Kč (státní rozpočet)  Výrazné zvýšení kontaktu mezi jednotlivými subjekty na trhu práce, čímž dochází ke stimulaci poptávky po pracovní síle  Rozsáhlé poradenství uchazečům o zaměstnání, zaměstnavatelům, starostům měst a obcí a také sociálním partnerům v oblasti podpor zaměstnanosti

8 8 Plán na zaměstnanost Současný stav  V průběhu měsíců března a dubna, došlo ke snížení míry nezaměstnanosti o 0,4 procentního bodu na 7,7 %.  K 30.4. 2013 bylo evidováno 565 228 uchazečů o zaměstnání (k 28.2.2013 bylo evidováno 593 683 uchazečů o zaměstnání)  K výše uvedenému poklesu došlo i z důvodu aktivní realizace uvedených bodů plánu zaměstnanosti a částečně z důvodu náběhu tzv. sezonních prací.  Pokud jde o podporu zaměstnání v rámci zkrácených pracovních úvazků, bylo touto formou v dubnu 2013 zaměstnáno 283 osob (od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 bylo takto zaměstnáno 399 osob).  Co se týká zaměření na podporu mladých lidí do 30 let, v dubnu 2013 bylo podpořeno 3 366 osob, z toho 1 492 v rámci rekvalifikací (od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 bylo podpořeno 5 590 mladých do 30 let, z toho 2 774 v rámci rekvalifikací).

9 9 Agenturní zaměstnávání Současný stav Vývoj v oblasti udělování (odnímání) povolení ke zprostředkování zaměstnání

10 10 Agenturní zaměstnávání V roce 2012  bylo uděleno Úřadem práce ČR 633 povolení ke zprostředkování zaměstnání, kdy se však nejedná pouze o nové subjekty, ale v celé řadě případů dochází k obnovení povolení ke zprostředkování zaměstnání (tzv. dočasného přidělování vždy po uplynutí 3 let)  Současně nebylo vyhověno 349 žádostem o povolení ke zprostředkování zaměstnání.  Z tohoto počtu nebylo vyhověno 166 žádostem z důvodu nesouhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra  V ostatních případech nebyla splněna podmínka odborné způsobilosti.  Zároveň bylo odejmuto 82 povolení ke zprostředkování zaměstnání.

11 11 Agenturní zaměstnávání Novela zákona o zaměstnanosti ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání  § 66 – zákaz dočasného přidělování osob se zdravotním postižením – dojde ke zrušení  Sdílené zprostředkování zaměstnání  § 136 – povinnost kopie pracovních smluv na pracovišti- dojde ke snížení administrativní zátěže  Nelegální práce – snížení spodní hranice na 150 000 Kč

12 12 Agenturní zaměstnávání Kontrolní činnost  Celkem bylo v roce 2012 provedeno 496 kontrol agentur práce,  z tohoto počtu 113 kontrol agentur práce bylo provedeno v rámci hlavního kontrolního úkolu „Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce“,  agenturám práce bylo v roce 2012 uloženo 63 pokut,  v celkové výši 6 221 500 Kč.


Stáhnout ppt "1 Aktivní politika zaměstnanosti a agenturní zaměstnávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google