Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EUTANÁZIE Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EUTANÁZIE Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."— Transkript prezentace:

1 EUTANÁZIE Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

2 Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie (akt ukončení života činí pacient sám za asistence lékaře) dystanázie – „zadržená smrt“ – smrt je neodvratná, ale stále se oddaluje

3 Eutanázie – historický vývoj antika: lehká, bezbolestná smrt jako naplnění života nebo čestná smrt v boji první zmínka: Suetonius (Životopis dvanácti císařů) – císař Augustus si přál pro sebe a své blízké rychlou a bezbolestnou smrt, kterou pojmenoval „euthanasia“

4 Eutanázie – historický vývoj Sókratés, Platón, stoičtí filosofové – ospravedlňovali vyvolanou smrt pro vážně nemocné a trpící lidi (odvozovali hodnotu člověka od sociální užitečnosti) Aristotelés (4. st. př. Kr.) – vyvolaná smrt mravně nepřípustná (viz koncepce ctnosti) – odvaha v umírání, nikoli poddání se smrti

5 Eutanázie – historický vývoj Augustin – svévolně přivozená smrt je proti 5. přikázání („Nezabiješ!“), vylučuje možnost pokání Tomáš Akvinský – člověk nemůže manipulovat se svým životem

6 Eutanázie – historický vývoj Francis Bacon (1561–1626) – De dignitate et augmentis scientiarum (1605) David Hume (1711-1776) – spis „O sebevraždě“ – je třeba prozkoumat všechny argumenty Imanuel Kant (1724-1804) – sebevražda je nesprávná, protože nemůže být universálním principem

7 Eutanázie AKTIVNÍ – princip „přeplněné stříkačky“ PASIVNÍ – princip „odkloněné stříkačky“ PŘÍMÁ – cílem je smrt pacienta NEPŘÍMÁ – smrt je vedlejším důsledkem

8 Eutanázie AKTIVNÍ – princip „přeplněné stříkačky“ PASIVNÍ – princip „odkloněné stříkačky“ PŘÍMÁ – cílem je smrt pacienta NEPŘÍMÁ – smrt je vedlejším důsledkem

9 Problematická terminologie Rozlišení eutanázie na: AKTIVNÍ PASIVNÍ je zavádějící a matoucí!

10 Problematická terminologie Pojmem pasivní eutanázie můžeme chápat dva zcela odlišné postupy: 1) Jednání s úmyslem zabít (např. nepodání léku) 2) Upuštění od zbytečné léčby, která neúměrně zatěžuje pacienta (nechat pacienta odejít) Rozdíl je v úmyslu!!!

11 AktivníPasivní PřímáZabití s jasným úmyslem ukončit lidský život Jednání s jasným úmyslem nechat člověka zemřít (viz případ Terri Schiavo) NepřímáNeúmyslné zabití člověka jako vedlejší účinek (př. podávání analgetik) Ukončení léčby, jehož důsledkem je neúmyslný (již dříve započatý) proces umírání

12 Etické hodnocení eutanázie Eutanázie = nepřípustné disponování s životem druhého Neexistuje právo na usmrcení, ale nárok na důstojné umírání.

13 AktivníPasivní PřímáZabití s jasným úmyslem ukončit lidský život Jednání s jasným úmyslem nechat člověka zemřít (viz případ Terri Schiavo) NepřímáNeúmyslné zabití člověka jako vedlejší účinek (př. podávání analgetik) Ukončení léčby, jehož důsledkem je neúmyslný (již dříve započatý) proces umírání

14 Jack Kevorkian = „Dr. Death“ narozen 1928, Michigan (USA) praktikuje eutanázii ve formě asistované sebevraždy, nevyléčitelně nemocným nabízí „milosrdnou smrt“ 4. června 1990 pomohl prvnímu člověku zemřít (žena, 54 let, Alzheimerova choroba) v letech 1990 - 1998 asistoval u sebevraždy 130 lidí 1999 odsouzen soudem v Michiganu za vraždu

15 Jack Kevorkian = „Dr. Death“ Jack Kevorkian, M.D. Bioetika a obiatrie Speciální poradenství v otázkách smrti

16 Jack Kevorkian = „Dr. Death“ J. Kevorkian, Prescription: Medicide – The Goodness of Planned Death. Prometheus Book, Buffalo 1991.

17 Legislativa různých států: Austrálie (Severní teritorium) - od července 1996 byla povolena eutanázie u nemocných v posledním stádiu choroby; v březnu 1997 zákon australský parlament zrušil Holandsko – 2001 legalizace eutanázie Belgie – 2002 legalizace eutanázie Oregon, USA: lékař smí předepsat smrtelnou dávku léků pacientům, u nichž očekáváná délka života nepřesáhne půl roku Švýcarsko: za jistých podmínek povolena asistovaná sebevražda

18 Situace v Holandsku „Eutanázie je úmyslné ukončení života osoby na její explicitní žádost někým jiným než osobou samotnou (lékařem).“ Rotterdamská kritéria: 1. Pacient musí být kompetentní a žádost zcela dobrovolná a úmyslná 2. Pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná 3. Pacient musí nesnesitelně trpět (ne nutně fyzicky) a eutanázie musí být poslední možností (jiné možnosti ulehčit situaci nemocného již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými) 4. Eutanázii může provádět jenom lékař 5. Lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem

19 Eutanázie v ČR V trestním právu se speciálně problém eutanázie neobjevuje. Návrh z roku 1926: -Usmrcení na žádost (možnost snížit trest pokud byl nátlak) -Usmrcení ze soucitu (možnost snížit nebo prominout trest, pokud snahou bylo uspíšit neodvratnou smrt ze soucitu) Návrh z roku 1937: -Usmrcení na žádost z útrpnosti (klasifikováno pouze jako přečin) Návrhy neprošly.

20 Eutanázie v ČR Trestní zákon č. 140/1960 Sb. § 219 odst. 1: Každé jednání, které má znaky aktivní eutanázie je hodnoceno jako trestný čin vraždy.

21 Eutanázie v ČR Trestní zákon č. 140/1960 Sb. § 230 Účast na sebevraždě: odst. 1: Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,“ odst. 2: „Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let, na těhotné ženě nebo na osobě stižené duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinuté.“

22 Eutanázie v ČR Trestní zákon č. 140/1960 Sb. § 230 Účast na sebevraždě: 2 typy jednání naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu účasti na sebevraždě: -pachatel jiného k sebevraždě pohne (přemlouvám, schvaluji) -pachatel jinému k sebevraždě pomáhá (opatřím prostředky, odstraním překážky, ponechám jed v blízkosti)

23 Názory na eutanázii v ČR (2009) Souhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka (tzv. eutanazii)? rozhodně souhlasíte spíše souhlasíte spíše nesouhlasíte rozhodně nesouhlasíte nevíte

24 Názory na eutanázii v ČR (2009)

25 !! SLIPPERY SLOPE !!


Stáhnout ppt "EUTANÁZIE Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google