Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze závažných důvodů Formulář Oznámení o zrušení pobytu, které zašlete zahraničnímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze závažných důvodů Formulář Oznámení o zrušení pobytu, které zašlete zahraničnímu."— Transkript prezentace:

1 Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze závažných důvodů Formulář Oznámení o zrušení pobytu, které zašlete zahraničnímu referentu své fakulty (předají k evidenci na ZOR) ke stažení na: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp Omluvný e-mail zahraničnímu koordinátorovi (v kopii také na – int.rec@mendelu.cz) s vysvětlením důvodu zrušení pobytu Odstoupení od nominace - vliv na budoucí možnost zařazení

2 Intenzívní konverzační kurz angličtiny 7. - 11.ledna 2013 40 hodin výuky týdně (8 vyučovacích hodin denně) Přihlášky – zájemcům zašlu, platby do 17.12.2012 Informace u Mgr.Kuzdasové – int.rec@mendelu.cz)int.rec@mendelu.cz Cena 2 500,- Kč strana 2

3 Témata – kurz angličtiny Pondělí: Cestování, zjišťování informací, rezervace, zařizování Úterý: Hledání cesty, jak si poradit když: zrušíte let, ujede vám autobus, ztratí se zavazadla, ukradnou vám pas atd.., registrace v ubytovacím zařízení Středa: Orientace na novém místě, zjišťování možností: vybavení, nakupování, služby, registrace u lékaře, v knihovně, ve fitku atd. Čtvrtek: Stížnosti, večeře v restauraci, místní kultura – kluby, organizování vlastní akce, spolupráce v týmu Pátek: Opakování, zpětná vazba strana 3

4 Před odjezdem Vyplníte a odešlete přihlášku (Application form) Je třeba: 1) zjistit deadline pro podání přihlášky na webových stránkách zahr.univerzity 2) ověřit zda daná instituce nemá svou VLASTNÍ přihlášku (v tomto případě neposíláte přihlášku MENDELU) 3) vyplnit a odeslat přihlášku : A - bud´ MENDELU, nebo B - zahraniční univerzity

5 A - přihláška MENDELU Pečlivě vyplněnou přihlášku potvrzuje nejprve zahraniční oddělení fakulty, které ji dodá k potvrzení na ZO rektorátu, to vrátí dokument zpět na fakultu, kde si ji vyzvednete. Přihlášku s přílohami posílá na zahraniční instituci doporučeně sám STUDENT (na adresu instit. nebo obor. koordinátora - dle pokynů zahr. univerzity).

6 B - přihláška zahraniční univerzity 1. Zahr.instituce vyžaduje pouze on-line přihlášku 2. Zahr.instituce vyžaduje on-line i papírovou verzi 3. Zahr. instituce vyžaduje pouze papírovou přihlášku Pokud zahr. instituce vyžaduje k přihlášce i tzv. "Transcript of Records", jedná se o výpis předmětů absolvovaných na MENDELU, který získáte na svém studijním oddělení. Přihlášku vyplnit na počítači a před odesláním do zahraničí vyhotovit KOPII !!!

7 Potvrzení o přijetí – Letter of Acceptance - vystaví zahraniční instituce (oficiálního dopis nebo mail) -musí obsahovat data od kdy do kdy se pobytu zúčastníte -Po obdržení můžete začít zařizovat další náležitosti spojené s pobytem

8 Learning agreement - LA Informace o studijní nabídce naleznete na: –webových stránkách zahraniční instituce –některé inst. zasílají informace přímo vám Předměty - náplní a obsahem musí odpovídat vašemu studijnímu zaměření, vybíráte 3 odborné předměty Doktorandi 1 odborný předmět a práce na disertaci V některých případech je LA součástí přihlášky na zahraniční partnerskou instituci Před odesláním do zahraničí si pořídíte KOPII !!!

9 Postup - Learning agreement 1. Necháte si LA schválit na ZO své fakulty, které ho následně zašle k potvrzení na ZOR, to potvrzený LA vrátí zpět na ZO fakulty, kde si ho vyzvednete Oboustranně potvrzený Learning agreement, tzn. potvrzený MENDELU i zahraniční institucí, předkládáte při podpisu Finanční dohody!!! Vyřizování LA je časově náročné (1-3 měsíce), proto tuto záležitost vyřizujte s dostatečným předstihem! 2. SAMI zašlete doporučeně svůj LA k potvrzení na zahr. instituci (opět ve většině případů na adresu instit. koordinátora) Můžete použít jak formulář MENDELU, tak i formulář zahr. instituce

10 Ubytování Ne všechny zahr. instituce vám nabízejí ubytování ! Někdy si musíte zajistit ubytování v soukromí. Informace o možnostech ubytování najdete na web.stránkách zahr.instituce, příp. vám je sdělí sama zahr.instituce po obdržení přihlášky. Je nutné zajišťovat s dostatečným předstihem! Náklady na ubytování se v každé zemi liší, dražších země - mnohdy výdaje na ubytování dosahují výše grantu na měsíc. Cenným zdrojem prakt.informací o ubytování a výdajích je DATABÁZE ZÁVÉREĆNÝCH ZPRÁV Mendelu a databáze NAEPDATABÁZE ZÁVÉREĆNÝCH ZPRÁV Mendeludatabáze NAEP

11 Před podpisem Finanční dohody 1. necháte pobyt zapsat do UISu zahr.referentem své fakulty (na základě dat uvedených v Letter of Acceptance, který předložíte) 2. zadáte svůj EUROúčet do UISu (přes Portál studenta) 3. objednáte se k podpisu FD na ZOR – Mgr.Kuzdasová (objednací listina zde po prezentaci a na web.stránkách ZOR – http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp 4. vyřídíte si Návrh o vyslání a uhradíte pojistné

12 Jak na platbu pojištění? Založíte Návrh na vyslání na zahraniční cestu v aplikaci UIS → eAgenda → Zahraniční cesty. Po vyplnění všech povinných údajů (je nutné vyplnit zdůvodnění zahraniční cesty : Grant Erasmus). Návrh cesty podáte v uvedené aplikaci a současně 2 x vytisknete a podepíšete. Návrh cesty podáte v uvedené aplikaci a současně 2 x vytisknete a podepíšete. strana 12

13 Návrh na vyslání První výtisk Návrhu na vyslání předložíte zahraničnímu referentu na vaší fakultě, který zajistí schválení vaší zahraniční cesty. Druhý výtisk Návrhu na vyslání, ( který slouží jako doklad o výši pojistného ), dodáte na pokladnu Uhradíte pojistné a obdržíte kartičku pojištěnce ( Číslo pojistky je 2000200122 ) Obdržíte příjmový pokladní doklad o úhradě pojistného, který předložíte Mgr. Haně Kuzdasové při podpisu FD strana 13

14 Dokumenty nutné k podpisu Finanční dohody 1. Potvrzení o přijetí ke studiu - tzv. Letter of Acceptance KOPIE (originálem se prokazujete v zahraničí) 2. Oboustranně potvrzený Learning agreement -- ORIGINÁL, příp. KOPIE, 1 kopii si ponecháte! (můžete se dostavit i bez vyřízeného LA, stipendium ale vyplácíme až po jeho dodání) 3. Příjmový doklad o úhradě pojistného – KOPII si ponecháte 4. Jedete-li na EILC jazykový kurz, potvrzení o přijetí na tento kurz a přesná data konání

15 Povinnosti na fakultě před odjezdem projednat výjezd se studijním oddělením informovat vyučující (v případě potřeby) ZAPSAT SE DO SEMESTRU ve kterém vyjíždíte (předčasný zápis)

16 Jak stipendium dostanete Euroúčet u KB a.s. / Merhautova 1, Brno NELZE POUŽÍT ÚČET V Kč ANI ÚČET U JINÉ BANKY Podepíšete Finanční dohodu (nutno mít již zadaný zahraniční pobyt a údaje o EUR účtu v UIS + požadované doklady) osobní schůzka nutná, sjednat termín jednotlivě vyplacení do začátku pobytu, pokud chybí LA, po jeho dodání splátky po pololetích kalendářního roku (1-6, 7-12 měsíců) 50 EUR (kauce): vyplácíme po dodání všech dokladů

17 Výpočet grantu do Finanční dohody se uvádí přesná délka pobytu – podle ní se vypočítává celková výše grantu pokud délka pobytu nepokrývá přesně celý měsíc, je grant přidělován dle počtu dnů následovně:  1 – 7 dní nulová finanční podpora  8 – 20 dní polovina finanční podpory  21 – 30 dní celá finanční podpora  http://zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=192 60;download=96921

18 Kolik vás to bude stát? Grant Norsko 571 EUR, Lichtenštejnsko 516 EUR, Irsko 505 EUR, Island 567 EUR Grant Slovinsko 322 EUR, Rumunsko 252 EUR, Estonsko 321 EUR, Polsko 316 EUR

19 Výše grantů do jednotlivých zemí http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llphttp://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp - Finanční podmínky strana 19

20 A hurá do světa … Student před Erasmus pobytem

21 Po příjezdu do zahraničí Změna Learning agreementu – na web.stránkách formulář Changes to LA http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp

22 Změny Learning Agreementu LA - předběžný stud.plán, možno změnit, nový studijní plán tzv. Changes to original Learning Agreement) (s ohledem na zaměření svého oboru, případné konzultaci s fakultním koordinátorem)Changes to original Learning Agreement Změny v LA schvaluje: 1. nejdříve zahraniční instituce 2. poté je zašlete na zahr.oddělení své fakulty, které po schválení dokument přepošle na ZOR. 3.ZOR dokument potvrdí a odešle studentovi mailem zpět (student předá koordinátorovi v zahraničí) Změny Learning agreementu nutno odeslat do 30 dnů po zahájení semestru na zahraniční instituci!

23 Prodloužení, zkrácení pobytu Nutno oznámit na fakultě a mně s odůvodněním Obě změny se řeší Dodatkem k Finanční dohodě Dodatek podepíšete po návratu ze zahr.pobytu - Mgr.Kuzdasová

24 Ubytovací stipendia MENDELU nárok všichni Erasmus studenti v zahraničí nově vzniká nárok studentům, kteří by v Brně či Lednici nárok neměli – požádat o ubytovací stipendium žádosti prostřednictvím UISu běžným způsobem Více informací na fakultách (AF, LDF, PEF, FRRMS, ZF)

25 Po návratu odevzdáte na ZOR doklady 1.Confirmation of Erasmus Study Period - (ORIGINÁL, potvrzený zahr. koordinátorem ne dříve jak týden před ukončením pobytu), do 14 dnů od ukončení pobytu Pokud je pobyt kratší či delší : Dodatek k FD 2.Transcript of Records - výpis předmětů (KOPIE), nejpozději do 1 měsíce od návratu 3.Vyplníte Závěrečnou zprávu v UISu a databázi NAEP http://erasmus.qcm.cz/modules/erasmus (login a heslo obdržíte e-mailem ihned po zaevidování do databáze). Nutno vyplnit do 14 dnů od ukončení pobytu. http://erasmus.qcm.cz/modules/erasmus 4.Pokud vše v pořádku, zasíláme kauci 50 EUR (eur.účet)

26 Na co si dát pozor Ne všechny univerzity vystaví oba dokumenty bez problémů. Je celkem možné, že budete nuceni opakovaně žádat o jejich vystavení a vůbec celý tento proces korigovat. Proto radíme, abyste si na jejich shánění vyhradili během posledního měsíce čas. Zda doklady byly dodány a jsou kompletní LA se musí rovnat TR !!! (failed, attended) Od všech dokladů si pořiďte kopie Pokud neodstudujete úspěšně všechny 3 předměty, vracíte poměrnou část grantu

27 Koordinátoři na fakultách MENDELU AF : doc. Ing.Martina Lichovníková, Ph.D., proděkanka pro zahraniční styky, koncepci a rozvoj, tel: 545 133 229, e-mail: lichov@mendelu.cz lichov@mendelu.cz Referent: Ing.Šárka Kvizdová, tel: 545 133 398, e-mail: kvizdova@mendelu.czkvizdova@mendelu.cz LDF: prof. doc.Ing. Klement Rejšek, CSc., proděkan pro zahraniční styky a informatiku, tel: 545 134 039, e-mail: kr@mendelu.czkr@mendelu.cz Referent: Ing. David Sís, tel: 545 134 007, e-mail: int.ldf@mendelu.czint.ldf@mendelu.cz PEF: Ing. Marcel Ševela, PhD., proděkan pro studijní záležitosti, tel 545 132 503, e-mail: : sevela@mendelu.czsevela@mendelu.cz Referentka: Bc. Kristýna Karásková, tel: 545 132 799, e-mail: karaskov@mendelu.cz,karaskov@mendelu.cz FRRMS: Ing.Mojmír Sabolovič, PhD, proděkan pro zahraniční styky a informatiku, tel. 545 132 648, e-mail: mojmir.sabolovic@mendelu.cz mojmir.sabolovic@mendelu.cz Referentka: Mgr.Kateřina Kundrátová, tel: 545 136 121, e-mail: katerina.kundratova@.mendelu.czkaterina.kundratova@.mendelu.cz ZF: Ing.Ivo Ondrášek, Ph.D proděkan pro zahraniční styky, tel: 519 327 232 e-mail: ivo.ondrasek@ mendelu.cz ivo.ondrasek@ mendelu.cz Referent: Ing. Tomáš Kopta, tel: 519 367 239, e-mail: tomas.kopta@mendelu.cz tomas.kopta@mendelu.cz

28 Podrobné informace http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp www.mendelu/zahraniční styky/studium a stáže studentů Mendelu v zahraničí/studijní pobyt/ Erasmuswww.mendelu/zahraniční Formuláře ke stažení ( před odjezdem – detailní postup + tabulka – kdo, co, kdy) FAQ – často kladené otázky

29 Kontaktní osoby v ZK rektorátu Mgr. Hana Kuzdasová int.rec@mendelu.cz Tel: + 420 545 135 104 Fax: +420 545 135 100

30 Přejeme šťastnou cestu a pěkný pobyt!!!

31 LLP/ ERASMUS 23.11.2012 Brno Připravila: Mgr.Hana Kuzdasová Informace pro studenty vyjíždějící v letním semestru 2012/2013


Stáhnout ppt "Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze závažných důvodů Formulář Oznámení o zrušení pobytu, které zašlete zahraničnímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google