Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ 2014 - DOTACE V DODOTACE V OBLASTI KULTURY VE SDOTACE V OBLASTI KULTURY 2014 DOTACE V OBLASTI KULTURY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ 2014 - DOTACE V DODOTACE V OBLASTI KULTURY VE SDOTACE V OBLASTI KULTURY 2014 DOTACE V OBLASTI KULTURY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ."— Transkript prezentace:

1 VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ 2014 - DOTACE V DODOTACE V OBLASTI KULTURY VE SDOTACE V OBLASTI KULTURY 2014 DOTACE V OBLASTI KULTURY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ 2015 VE STATDOTACE V OBLASTI KULTURY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ 2014 - - manuál Mgr. Zdeňka Oprchalová Dominikánské nám. 1 601 67 Brno Budova Nové radnice DOTACE V OBLASTI KULTURY 2015

2 2 OBSAH Zásady pro poskytování dotací a Pravidla pro poskytování dotací – novelizovaná část B/6 Školení pro žadatele o dotace v oblasti kultury Podávání žádostí o dotace v oblasti kultury Postup vyplňování žádosti o dotaci Posouzení a hodnocení žádostí o dotace Nejčastější chyby žadatelů o dotace Důležité odkazy – dotace v oblasti kultury

3 Zásady a pravidla pro poskytování dotací Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna – základní rámec pro podávání žádostí o dotace Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna – část B/6 týkající se kultury – novelizace s účinností k 17. 7. 2014 Novelizace části B/6 Pravidel mimo jiné obsahovala: zavedení dotací typu A povinnost podávat žádosti o dotace typu B v elektronické a současně v tištěné podobě. Žádosti v obou podobách musí být podány do 31. 10. 2014. 3

4 Školení pro žadatele o dotace Odbor kultury MMB pořádá každou středu v termínu od 17. 9. 2014 do 22. 10. 2014 školení k podávání žádostí o dotace typu B v oblasti kultury. Školení se koná v budově MMB v místnosti tzv. Podkova na nádvoří Nové radnice na adrese Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno. Školení ve všech termínech bude probíhat od 15.00 do 17.00 hod. 4

5 Podávání žádostí o dotace v oblasti kultury V termínu od 15. 9. 2014 do 31. 10. 2014 je možno podávat žádosti o jednoleté dotace typu B v oblasti kultury na rok 2015. Podávání žádostí o tříleté dotace typu B se v roce 2014 nevyhlašuje! Žádosti mohou podávat následující subjekty: žádost na celoroční činnost – pouze právnické osoby, které nejsou zřízeny za účelem zisku a působí v kultuře min. 2 roky, žádost na projekt – (neinvestiční) – právnické osoby, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající. Nemohou si žádat: organizace zřízené nebo založené statutárním městem Brnem nebo jeho městskými částmi. Jeden žadatel může podat 1 žádost na činnost nebo max. 3 žádosti na projekt. 5

6 Podávání žádostí o dotace v oblasti kultury Žádosti o dotace je možno podávat v těchto oblastech dotačních programů: Audiovizuální tvorba (film), nová média Divadlo, performance, cirkus Hudba Klubová činnost Kulturně vzdělávací a zájmová činnost Literatura Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic Tanec Výtvarné umění, fotografie, design a architektura Jedna ž ádost nemůže být podána do více oblastí. 6

7 Podávání žádostí o dotace v oblasti kultury Žádosti o dotace na rok 2015 se podávají v elektronické i v tištěné podobě, obojí je třeba podat v termínu od 15. 9. 2014 do 31. 10. 2014. Elektronický formulář žádosti je umístěn na webových stránkách: https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx Pozor – elektronický systém podávání žádostí o dotace je v letošním roce novinkou – nenechávejte proto podání žádosti na poslední chvíli! 7

8 Postup vyplňování žádosti o dotaci Postup vyplňování žádosti o dotaci: 1)Po otevření webových stránek https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx se nejprve registrujte. https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx 2)Po obdržení přihlašovacích údajů na email se na webových stránkách přihlaste. 3)Před vyplňováním žádosti i při jejím vyplňování čtěte pozorně doprovodný text (na formuláři v červené barvě). 4)Pokud budete chtít z bezpečnostních důvodů změnit heslo, je třeba si toto heslo zapamatovat nebo poznamenat na bezpečné místo, protože při změně hesla neobdržíte potvrzující email (jde o bezpečnost vašeho přístupu na server)! 5)V případě zapomenutého hesla po zadání emailové adresy bude na váš email doručeno nové vygenerované heslo. 6)Žádost vyplňujte odshora dolů políčko po políčku. Pokud nebudete mít vyplněny minimálně políčka: Oblast, Žadatel, Žádost na a Stručný název projektu/celoroční činnosti, nepůjde vám rozpracovaná žádost uložit. 7)Žádost můžete při vyplňování kdykoli uložit na server do části Rozpracované žádosti použitím tlačítka Uložit rozpracované. 8

9 Postup vyplňování žádosti o dotaci 8)Pozor na vyrovnanost rozpočtu – předpokládané celkové výdaje musí být ve stejné výši jako celkové příjmy, jinak žádost nepůjde odeslat. 9)Přílohy vkládejte kliknutím na tlačítko Nahrát přílohu. Přílohy vkládejte ve formátu nejlépe pdf, popř. ve formátu MS Office verze 97-2003/2007 nebo rtf. Lze vložit i více příloh – max. velikost přílohy je 15 MB. 10)Rozpracovanou žádost před odesláním je možno kdykoli odstranit – tlačítko Odstranit položku. 11)Uloženou rozpracovanou žádost otevřete kliknutím na Stručný název projektu/celoroční činnosti a zaktivujete k dalšímu vyplňování tlačítkem Upravit položku (horní lišta). Takto zaktivovanou žádost je také možno odeslat. 12)Před odesláním je třeba žádost zkontrolovat – tlačítko Zapnout kontrolu. Tímto tlačítkem se zaktivuje možnost odeslání. Odeslat však lze pouze žádost, která má vyplněny všechny povinné kolonky a nahrány všechny Povinné přílohy. 13)Pokud nebudou vyplněny všechna povinná políčka a nahrány všechny povinné přílohy žádosti a bude aktivní tlačítko Zapnout kontrolu, žádost nepůjde uložit ani odeslat, ale červeně vás upozorní na chyby. 14)Po vyplnění všech políček žádosti, zatržení čestného prohlášení a nahrání všech povinných příloh žádost odešlete na server. 9

10 Postup vyplňování žádosti o dotaci 14)Žádost lze odeslat pouze jedenkrát. Po odeslání obdržíte na vaši emailovou adresu potvrzení o odeslání obsahující ikonku pro Tisk. 15)Žádost nyní vytiskněte a po podpisu popř. orazítkování společně se všemi povinnými přílohami doručte nejpozději do 31. 10. 2014 na Magistrát města Brna. 16)V případě technických problémů s připojováním na server nebo s užitím hesla kontaktujte administrátora systému: Ing. Martin Procházka, email: prochazka.martin@brno.czprochazka.martin@brno.cz v případě problémů s vyplňováním žádosti kontaktujte pracovnice OK MMB: Mgr. Zdeňka Oprchalová, email: oprchalova.zdenka@brno.cz, tel.: 542 172 076oprchalova.zdenka@brno.cz Mgr. Lucie Chlupatá, DiS., email: chlupata.lucie@brno.cz, tel.: 542 172 315.chlupata.lucie@brno.cz 10

11 Posouzení a hodnocení žádostí o dotace Posouzení a hodnocení žádostí o dotace typu B v oblasti kultury provádí hodnotící komise. Hodnotící komise se skládá z odborných členů (max. 11 členů nominovaných veřejností) a ze všech členů Komise Rady města Brna pro kulturu. Seznam členů hodnotící komise je zveřejněn na webových stránkách OK MMB. Hodnocení probíhá ve 3 kolech – nejprve odborní členové hodnotící komise (každý svoji oblast), potom hodnotí a posuzují všichni odborní členové hodnotící komise a navrhnou částky dotací, ve 3. kole hodnotí všichni členové hodnotící komise a odsouhlasí návrh výše dotace, výsledkem je seznam s návrhem dotací pro jednotlivé projekty či činnosti. Hodnocení žádostí probíhá formou bodování ve čtyřech kategoriích (přínos projektu/celoroční činnosti pro město Brno, obsahová náplň projektu/celoroční činnosti, schopnost žadatele naplnit projekt/celoroční činnost, kvalita a přiměřenost finanční rozvahy). V každé kategorii je možné získat max. pět bodů. O poskytnutí dotací rozhoduje s konečnou platností Zastupitelstvo města Brna. O poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna rozhoduje Zastupitelstvo města Brna většinou v březnu příslušného kalendářního roku. 11

12 O poskytnutí dotací rozhoduje s konečnou platností Zastupitelstvo města Brna. O poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna rozhoduje Zastupitelstvo města Brna většinou v březnu příslušného kalendářního roku. 12 Posouzení a hodnocení žádostí o dotace

13 Nejčastější chyby žadatelů o dotace Špatný výběr oblasti – zvažte, do které z 9 oblastí se váš projekt/činnost nejlépe hodí, a to i ve srovnání s jinými projekty/činnostmi v dané oblasti Nevyrovnaný rozpočet – celková výše předpokládaných výdajů má být ve stejné výši jako výše předpokládaných příjmů – rozdíl výše výdajů a příjmů by měl být 0 Kč Kvalita a přiměřenost rozpočtu – zvažte, zda váš rozpočet je dostatečně rozpoložkován, aby bylo při posouzení jasné, na co chcete finance použít a v jakém rozsahu, nadhodnocený rozpočet pak nebudí důvěru Chyby v rozpočtu – částky uvedené v rozpočtu musí být v souladu s políčkem Konkrétní využití dotace Nedoložení všech povinných příloh – na konci žádosti máte vyjmenovány všechny povinné přílohy, tyto je třeba doložit všechny v elektronické i v tištěné podobě 13

14 Nejčastější chyby žadatelů o dotace Formální chyby: Špatný název právnické osoby – žadatele – uveďte váš název dle zápisu v příslušném rejstříku Kontaktní osoba – uveďte vždy osobu, která bude telefonicky či emailem dostupná Doklad o ustanovení statutárního orgánu – zkontrolujte, zda je tento doklad platný v souladu s vašimi stanovami či zřizovací listinou (zda např. již neprošlo funkční období statutárního orgánu) 14

15 15 Důležité odkazy Ministerstvo kultury České republiky - dotace http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm Jihomoravský kraj – dotace v oblasti kultury a památkové péče http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/759-1-Kultura+a+pamatkova+pece.aspx Odbor kultury MMB http://www.brno.cz/?id=4460263 Statutární město Brno – dotační portál – kultura https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx

16 Konec prezentace Děkuji za pozornost e-mail: oprchalova.zdenka@brno.czoprchalova.zdenka@brno.cz chlupata.lucie@brno.cz


Stáhnout ppt "VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ 2014 - DOTACE V DODOTACE V OBLASTI KULTURY VE SDOTACE V OBLASTI KULTURY 2014 DOTACE V OBLASTI KULTURY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google