Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ne/Možnosti splnit cíle udržitelnosti v České republice ČAPPO - trh PHL v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ne/Možnosti splnit cíle udržitelnosti v České republice ČAPPO - trh PHL v České republice."— Transkript prezentace:

1 Ne/Možnosti splnit cíle udržitelnosti v České republice ČAPPO - trh PHL v České republice

2 Legislativní cíle -Objemový obsah (4,1 % u BA, 6 % u NM) -Snížení emisí skleníkových plynů o 4 % /2017/, resp. o 6 % /2020/ -Dosáhnout v roce 2020 nejméně 10 % podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

3 Legislativní cesta - V EU se přímo či nepřímo zabývá celou problematikou více než 10 politik a dokumentů, ve skutečnosti ji však fakticky neřeší žádná z nich. - EU stanovuje cíle, ke kterým ale reálně chybí cesta. Každá jednotlivá země EU implementuje přijaté cíle individuálně a v odlišných časových obdobích. - Politik a dokumentů, které se nějakým způsobem zabývají úsporou skleníkových plynů, je v ČR 9. Kam vedou nerealistické cíle ? Aféra DIESELGATE – Americká agentura EPA obvinila společnost Volkswagen, že do řady svých modelů dieselových vozů instalovala software, který umožňuje skrýt při testování emisí skutečné hladiny vypouštěných oxidů dusíku.

4 Legislativní cesta v ČR - problém Zcela chybí zastřešující materiál, který by komplexně a střízlivě zhodnotil možnosti plnění cílů EU a průhledně definoval jejich podpory Nejsou zohledněny omezující aspekty legislativní, technické či ekonomické - stáří vozového parku v ČR - povinnost zabezpečit v dostatečné míře klasická fosilní paliva Nejsou zohledněny bilanční možnosti ČR a EU. - suroviny pro BIO II. generace dnes využívají podporované technologie pro peletizaci, bioplynové stanice, teplárenský a energetický průmysl atd. Nejsou zohledněny technologické možnosti výrobců. - v současné době v EU 4 výrobní jednotky BIO II. Schválení notifikace II. období - nemožnost započítávat vysokoobjemová biopaliva - snížení daňového zvýhodnění = zátěž petro. průmyslu.

5 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů - stav

6

7 Hlavní problém A. § 19 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, podle kterého musí dodavatelé pohonných hmot zajistit, aby v jimi dodaných pohonných hmotách bylo za kalendářní rok obsaženo minimální množství biopaliv (4,1 resp. 6%). X Za nesplnění uvedené povinnosti je dodavateli pohonných hmot udělena pokuta 40 Kč za každý litr nedodaného biopaliva. B. § 20 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, podle kterého musí dodavatelé pohonných hmot postupně snižovat emise skleníkových plynů o 6 % do konce roku 2020 s tím, že od roku 2014 musí dosáhnout alespoň 2%snížení a od roku %snížení. X Za nesplnění povinnosti snížení emisí je dodavateli pohonných hmot udělena sankce do 10 mil. Kč (hovoří se až o 2 mld. Kč).

8 Ne/splnění cíle 4% v úspoře skleníkových plynů v r prodej BA s bio (EtOH + ETBE) v m prodej BA s bio (EtOH + ETBE) v m z toho 4,7 % bio (max % přimíchávání) v m z toho 7,2 % bio (max v E10 9,7%) v m potřebné bio jako prodej E85 v m potřebné bio jako prodej E85 v m30 výsledná úspora SP v %4,00výsledná úspora SP v %4,01 Automobilové benziny předpoklad: A. - v ČR bude prodáván celoplošně benzin E5 B.- v ČR bude celoplošně pouze benzin E10: - Pokud bude na trhu pouze benzin E 5, tak potřebné množství Ethanolu E 85 cca m3 převyšuje stávající úroveň dodávek (v r cca m3) a jeho dosažení v r je z hlediska struktury parku osobních vozů i snížené daňové podpoře a tím i ceně produktu nereálné. - V případě uplatnění benzinu E 10 celoplošně je splnění cíle úspory emisí zajistitelné pouhým přimísením EtOH do benzinu, ale zde narážíme na složení vozového parku a legislativu.

9 Ne/splnění cíle 4% v úspoře skleníkových plynů v r Motorová nafta: -Podmínkou pro splnění úspory bude udržení prodeje vysokoprocentních biopaliv přibližně na úrovni r ( SMN tis. m3 a u B tis. M3). -Rizikem je připravované snížení daňové podpory a tím i zvýšení ceny obou produktů, které může naopak přinést i razantní snížení jejich prodejnosti a tím ohrozit/prodražit možnost splnění úspory emisí SP. prodej NM s bio (FAME) v m z toho 6,7 % bio (max % přimíchávání) v m prodej SMN 30 v m potřebné bio (FAME) v B100 v m výsledná úspora SP v %4,00

10 Ne/splnění cíle 6% v úspoře skleníkových plynů v r Automobilové benziny předpoklad: A.- v ČR bude prodáván celoplošně benzin E5 B.- v ČR bude celoplošně pouze benzin E10: - Pokud bude prodáván pouze benzin E 5, tak potřebné množství Ethanolu E 85 cca m3 cca sedminásobně převyšuje stávající úroveň dodávek ( m3) a jeho dosažení v r lze považovat z hlediska očekávané struktury parku osobních vozů i očekávanému zrušení daňového zvýhodnění produktu a tím i vyšší ceny jako zcela nereálné. - V případě uplatnění benzinu E10 celoplošně bude pro splnění nutné docílit „pouze“ cca dvojnásobnou úroveň prodeje E 85 oproti stávající úrovni ( m3), avšak přesto lze z hlediska očekávané struktury parku osobních vozů i očekávanému zrušení daňového zvýhodnění produktu a tím i vyšší ceny označit i tento předpoklad jako obtížně dosažitelný. prodej BA s bio (EtOH + ETBE) v m prodej BA s bio (EtOH + ETBE) v m z toho 4,7 % bio (max % přimíchávání) v m z toho 9,7% bio (max v E10 ) v m tj. odpovídající prodej E85 v m tj. odpovídající prodej E85 v m výsledná úspora SP v %6,01výsledná úspora SP v %6,00

11 Ne/splnění cíle 6% v úspoře skleníkových plynů v r Motorová nafta: - Pro splnění úspory SP 6% bude třeba oproti úrovni r zajistit cca čtyřnásobně vyšší plnění vysokoprocentních biopaliv – B 100 příp. SMN 30, což z hlediska očekávané struktury vozového parku i očekávanému zrušení daňového zvýhodnění produktu v r a tím i vyšší ceně těchto paliv můžeme označit za nereálné. - Jako náhrada za navýšené dodávky FAME/MEŘO jako B100 a SMN 30 by mohlo být uplatněno přimíchávání biopaliv II. generace (HVO, syntetický diesel) - řádově množství m3, jejichž komerční výroba zatím není v ČR ani v sousedních státech zajištěna a na které chybí surovina. prodej NM s bio (FAME) v m z toho 6,7 % bio (max % přimíchávání) v m prodej SMN 30 v m potřebné bio (FAME) v B100 v m výsledná úspora SP v %6,00

12 Hlavní rizika Pro stát: - nesplnění přijatých cílů EU. Pro petroprůmysl: - riziko sankcí. - legislativní nejednoznačnost = nemožnost investic. Pro průmysl alternativních paliv: - legislativní nejednoznačnost = nemožnost investic. Pro zákazníka:- riziko nárůstu cen motorových paliv. - riziko tlaku na vyřazování starších vozidel z provozu.

13 Návrh řešení Aktualizace NAP s ohledem na skutečnost, že údaje pro období nejsou v souladu: s předpokládaným reálným vývojem spotřeby PHL s potřebami a reálnými možnostmi naplnit každoročně zvyšované objemy přimíchávaných biosložek, které jsou závislé současně na platných technických parametrech motorových paliv a potřebách trhu na alternativní paliva (vysokoobjemová biopaliva), s možnostmi zajistit počínaje r postupně rostoucí cíle v oblasti úspory C02 a to především z důvodu neexistence surovinových zdrojů a dostatečných výrobních kapacit biopaliv II. G jak v ČR, tak i v okolních státech, s připravovanými novelami příslušných Směrnic a nařízeními ES upřesňujícími stávající úkoly, s nejpozději v r končící podporou vysokoprocentních biopaliv a jejich masovým uplatněním na trhu - nutnost nalezení náhrady.

14 Návrh řešení Při aktualizaci NAP bude třeba zajistit propojení průřezových částí plánu se všemi navazujícími předpisy a plány, především s nově vzniklým Programem čistá mobilita a připravovaným Národním programem snižování emisí České republiky. Cílem je provázání uplatnění zemního plynu (CNG, LNG), elektromobility a dalších alternativních paliv, které mohou zajistit přínos k naplnění cílů úspory skleníkových plynů v procesu dopravy. Pro tuto sféru bude třeba dopracovat legislativu a tím specifikovat povinnosti pro subjekty a podmínky pro možnosti započítávání této sféry do problematiky úspor skleníkových plynů při uplatnění paliv v dopravě.

15 ČAPPO – má zájem, v kooperaci se všemi odpovědnými úřady, vytvořit stabilní a splnitelný plán nasazení alternativních paliv tak, aby byly splněny legislativní cíle s akceptovatelnými náklady ze strany průmyslu i konečného spotřebitele.


Stáhnout ppt "Ne/Možnosti splnit cíle udržitelnosti v České republice ČAPPO - trh PHL v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google