Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR 30. 11. 2009, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR 30. 11. 2009, Praha."— Transkript prezentace:

1 Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR 30. 11. 2009, Praha

2 Orientační program 1/ Zahájení 2/ Význam CZT pro českou energetiku, životní prostředí a koncové odběratele tepla – strategický a bezpečnostní význam CZT 3/ Státní energetická koncepce ČR ve vazbě na systém CZT 4/ Bezpečnost dodávek energie pro koncového odběratele, hlavní ohrožení CZT 5/ Zabezpečení CZT energetickými surovinami 6/ CZT a kogenerační výroba tepla a elektrické energie 7/ Využití OZE v oblasti zásobování teplem 8/ Hlavní problémy CZT a jeho další rozvoj 9/ Diskuse 10/ Závěr

3 1/ Význam CZT pro českou energetiku, životní prostředí a koncové odběratele tepla – strategický a bezpečnostní význam CZT Velmi významná součást energetiky ČR – klíčový problém energetické bezpečnosti ČR CZT s KVET – efektivní využití surovin Založit na využívání tuzemských en. Surovin Vícepalivové systémy – zvýšení bezpečnosti Komplexní řešení ve vazbě na kvalitu ovzduší Maximalizovat efektivitu využití energetických surovin Využití tepla z jaderných elektráren Role plynu v CZT

4 3/ Státní energetická koncepce ČR ve vazbě na systém CZT Reflektuje na význam CZT Efektivní způsob zásobování teplem při KVET Rovnováha environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů energetiky SEK - strategický koncept – nutno rozpracovat do podoby „prováděcího – střednědobého projektu“ Konkrétní zabezpečení energetickými surovinami – tuzemské suroviny, Horní zákon Řešení CZT s ohledem na lokální kvalitu ovzduší (příklad – Moravskoslezský kraj)

5 Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006

6 Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích prachových částic PM 10

7 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2006

8 Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích polyaromatických uhlovodíků

9 4/ Bezpečnost dodávek energie pro koncového odběratele, hlavní ohrožení CZT Bezpečnost zásobování teplem – bezpečnost občanů v městských a sídlištních aglomeracích (většinou bez alternativního řešení) Bezpečné zásobování teplem obytných budov všech typů by měla být řešena legislativně – v případě krize problém stejně musí řešit veřejná správa Využívání alternativních paliv – zejména biomasy, odpadů, solární energie aj. Úspory energií – financování z povolenek CO2

10 5/ Zabezpečení CZT energetickými surovinami Klíčový problém energetiky ČR a EU Základem musí být tuzemské energetické suroviny (uhlí, OZE, odpady) Státní regulace využívání nerostného bohatství státu ve smyslu Horního zákona Zásoby energetických surovin (obdoba skladování ropy a pohonných hmot v rámci SSHR) Vícepalivové systémy

11 6/ CZT a kogenerační výroba tepla a elektrické energie Efektivní využití energetických surovin Potenciál využití tepla z jaderných elektráren Významný vliv na lokální kvalitu ovzduší Potenciál regulačního výkonu v oblasti el. energie Podpora státu – KVET – efektivní využití energetických surovin CZT – založeno na spalování zemního plynu bez výroby el. energie – ekologicky nevýhodné, nezasluhuje podporu

12 7./ Využití OZE v oblasti zásobování teplem Vyšší stupeň využití OZE Ekologický provoz Vyšší stupeň možnosti záměny paliva, včetně využití zejména komunálního odpadu Vyšší předpoklad dodržení předepsaných emisních limitu Podpora OZE, vznik trhu s biopalivy

13 8/ Hlavní problémy CZT a jeho další rozvoj Základním problémem je snižování konkurenceschopnosti CZT Růst ceny za vyrobené a dodávané teplo Důsledek - postupné odpojování koncových odběratelů Příčina - růst cen paliva (cena není regulovaná) Nedostatečná veřejná podpora

14 9/ Diskuse 10/ Závěr Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR 30. 11. 2009, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google