Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Novověk: Italská renesance a humanismus Tematická oblast: Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Novověk: Italská renesance a humanismus Tematická oblast: Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Novověk: Italská renesance a humanismus Tematická oblast: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru Krajinář Ročník:1. ročník Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:prosinec 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Záměrem této sady výukových materiálů s názvem: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru KRAJINÁŘ je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, prohloubit a kultivovat jazykový projev žáků. Žáci získají přehled o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře od počátku starověku do poloviny 19. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě reflektují tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Český jazyk a literatura na SOU Uherský Brod. Tato prezentace se věnuje italské renesanční literatuře.

3 NOVOVĚK ITALSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS

4 Renesance slovo francouzského původu, znamená znovuzrození (snaha o obrození antiky) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století Arkáda ve dvoře Melantrichova renesančního domu zbořeného v roce 1893

5 Humanismus „Mírou všech věcí je člověk, jsoucích že jsou, nejsoucích že nejsou.“ (Prótagoras) znamená úctu a vážnost k lidské důstojnosti vyjadřuje nový ideál vzdělání (na místo poznávání Boha staví poznávání člověka) do popředí zájmu se dostávají humanitní vědy (filozofie, filologie, historie), přírodní vědy se rozvíjejí později označuje určitý vzdělanostní a životní program, nezávislý na časovém určení

6 Podněty k rozkvětu humanismu a renesance přírodní a astronomické objevy - lidstvo se zbavilo fantastických představ a pověr o neznámých zemích byla otřesena autorita církve - změna geocentrického názoru (Země je středem vesmíru) na heliocentrický (Slunce je středem vesmíru - M. Koperník, G. Galilei) rozvoj věd o člověku vynález knihtisku - Němec Johannes Gutenberg přechod od feudalismu ke kapitalismu

7 Tisk v 16. století

8 Výtvarné umění umělci se zaměřovali na zobrazování skutečného života iniciátorem renesanční architektury byl Filippo Brunelleschi /1377 - 1446/, vděčíme mu za objev perspektivy představitelem florentského sochařství byl Donatello /kolem 1386 -1466/ - svým sochám vepsal do tváře lidské vlastnosti (např. Svatý Jiří) Svatý Jiří ve výklenku kostela

9 Kupole katedrály Santa Maria del Fiore je jednou z nejvýznamnějších staveb Filippa Bruneleschiho

10 Sandro Botticelli /1446-1510/ Zrození Venuše

11 Leonardo da Vinci /1452-1519/ Poslední večeře

12 Michelangelo Buonarroti /1475-1564/ Pieta

13 Raffael Santi /1483-1520/ Sixtinská Madona

14 Představitelé italské renesanční literatury Dante Alighieri /1265-1321/ /aligjéri/ Francesco Petrarca /1304-1374/ Giovanni Boccaccio /1313-1375/

15 Dante Alighieri Jeho tvorbu poznamenala láska k dívce Beatrici, kterou poznal už jako osmiletý. Ve svých osmnácti letech se do ní zamiloval, svou lásku však tajil a když jeho milovaná zemřela /patrně po nešťastném porodu ve věku necelých 25 let/, zvolil si ji jako svůj básnický ideál nejvýznamnější dílo: Božská komedie

16 Božská komedie duchovní epos je pokusem o zobrazení celého tehdy známého světa dílo má tři části: Peklo, Očistec a Ráj. Dante je v první části doprovázen Vergiliem. Ve druhém dílu se Dante dostává do Očistce / má podobu ostrova s horou/- na jeho konci, v rajském lese, se Danta ujímá Beatrice. hlavní rysy renesanční literatury: * autor je sám hlavní postavou eposu * zachycení prožitku lásky * obdiv k antické vzdělanosti

17 Francesco Petrarca /1304-1374/ dopisoval si a osobně se setkal s králem Karlem IV. velmi dobře znal Homérovy eposy slávu mu přinesly básně, které považoval za nehodnotné a které chtěl původně zničit - tyto básně tvoří tzv. Zpěvník: obsahuje básně věnované jeho celoživotní lásce Lauře, italské šlechtičně, manželce Hugona de Sade jeho oblíbeným žánrem byly sonety - básně s ustálenou formou, rozdělené do čtyř slok, první dvě jsou čtyřveršové, druhé dvě tříveršové

18 Sonety Lauře Mír nenacházím, k válce síla není. A bojím se a doufám, žhnu, jsem led. Na nebe vzlétám, ležím na té zemi; a v dlaních nic, objímám celý svět. Vězní, kdo neotevře, nezamkne mi; nechce mi vlást, nesundá smyčku zpět. Smrt Amor nedá, pouta nesejme mi; nechce mě živého, nezprostí běd. Bez očí vidím, křičím bez jazyka; po zmaru prahnu, pomoc zaklínám. Nenávist k sobě, lásku k jiné zas. Pasu se v bolestech a v smích vzlykám. K životu, k smrti stejný odpor mám - a v tomto stavu, paní, jsme jen z vás.

19 Laura de Noves (také de Sade) Je známa především kvůli tomu, že jí své milostné básně věnoval Francesco Petrarca, přestože spolu milostný vztah neměli.

20 Giovanni Boccaccio /1313-1375/ byl označován za zakladatele renesanční novely / literární útvar delší než povídka, kratší než román, s překvapivým dějem/ proslavil se Dekameronem: * Sbírka sta novel - vyprávějí příběhy, které si po deset večerů vypráví deset mladých lidí, aby si ukrátili čas na venkovském sídle, kam se uchýlili z obavy před nákazou morem - převažují milostné příběhy, rozmarné a laškovné, podávající obraz mravů soudobé Itálie, která zjišťuje, že pozemský život má své radostné stránky.

21 Kontrolní otázky Vyjmenujte hlavní rysy renesanční literatury. Který vynález byl pro rozvoj literatury a vzdělanosti nejpodstatnější? Jaký je rozdíl mezi novelou a sonetem? Kde se renesance zrodila? Kdo je autorem Božské komedie?

22 Seznam obrázků RUM. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heliocentric.jpg SANDIK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eckert10.jpg KOLOSSOS. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buchdrucker-1568.png JASTROW. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_George_Donatello_Orsanmichele_n1.jpg RNT20. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Florence_italy_duomo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Florence_italy_duomo.jpg DCOETZEE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_- _Google_Art_Project_-_edited.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_- _Google_Art_Project_-_edited.jpg APOLOX300. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leonardo_da_Vinci_%281452-1519%29_- _The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leonardo_da_Vinci_%281452-1519%29_- _The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg

23 Seznam obrázků ERGOSUM88. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo%27s_Pieta_5450_cropncleaned _edit.jpg DUROVA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Raffael_051.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Raffael_051.jpg ROTATIONAL. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francesco_Petrarca01.jpg

24 Seznam zdrojů MILIČKA, Karel. Světová literatura. Vyd. 2., V nakl. Baronet 1. Praha: Baronet, 2002, 312 s. ISBN 80-721- 4467-7. Česká literatura od počátků k dnešku. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1998, 1048 s. ISBN 80-710-6308-8. NEZKUSIL, Vladimír. Česká a světová literatura pro 1. ročník středních škol: nejstarší literární památky : počátky českého národního obrození. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 149 s. ISBN 80-716-8653-0. POCHOBRATSKÁ, Verča. [online]. [cit. 2012-12-04]. Dostupné z: http://www.cesky- jazyk.cz/citanka/francesco-petrarca/sonety-laure.html


Stáhnout ppt "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Novověk: Italská renesance a humanismus Tematická oblast: Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google