Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.14 Shoda podmětu s přísudkem Název sady: Český jazyk 4. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.14 Shoda podmětu s přísudkem Název sady: Český jazyk 4. ročník."— Transkript prezentace:

1  Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.14 Shoda podmětu s přísudkem Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd k seznámení se se shodou podmětu s přísudkem. Žáci plní po výkladu zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2  Psaní koncovek v přísudku

3  Podmět závisí na přísudku. Psaní koncovky v přísudku se řídí rodem podmětu.  Pro pravopis je důležité, že přísudek se s podmětem shoduje v rodě, čísle a osobě.  Když je přísudkem sloveso v tvaru určitém, pak se s podmětem shoduje v osobě a čísle (Ty půjdeš s námi? Oni zůstanou. Petr počká na ostatní. Vraťte se včas!).  Pokud je v přísudku složený tvar s příčestím činným, shoduje se s podmětem v osobě, čísle i rodě, u mužského rodu v množném čísle i v životnosti (Mračna se stahovala. Stromy šuměly. Kapky se valily na zem. Obři stáli nehnutě.).

4 Podmět v množném čísleKoncovka v přísudkuPříklad rod střední - a Koťata předla. Kuřata se batolila za kvočnou. Auta jela rychle. rod ženský - y Kočky předly. Maminky pekly mazance. Poklice spadly na zem. rod mužský životný - i Chlapci skákali. Tatínkové pletli pomlázky. Kosi zpívali na větvi. rod mužský neživotný - y Praporky vlály. Po obloze pluly mraky. Stroje jely po poli.

5  Je–li podmět v množném čísle rodu středního, je v příčestí činném koncovka – a. (TA)Přání se splnila. (TA)Světla svítila.

6 Je–li podmět v množném čísle rodu ženského, je v příčestí činném koncovka – y. (TY)Dívky zpívaly. (TY)Lodě jely.

7  Je–li podmět v množném čísle rodu mužského životného, je v příčestí činném koncovka – i. (TI)Psi štěkali. (TI)Muži pracovali.

8  Je–li podmět v množném čísle rodu mužského neživotného, je v příčestí činném koncovka – y. (TY)Stromy se zelenaly. (TY)Stroje jely.

9  __________ si hrálo na písku.  __________ se vrátily ze školy v přírodě.  __________ pobíhala v ohradě a mečela.  __________ se blýskala čistotou.  __________ se řítila po dálnici.  __________ byla vyprodána.  __________ zežloutlo.  __________ vařily obědy.  __________ spravovali auta.  __________ jely po poli. Okna/Kuchyň Děti Kůzlata/Koza Dítě Auta Zmrzlina Listí Maminky Tatínkové Traktory

10  První sluneční paprsky (pronikly, propadli, vlezli) do pokoje.  Na jaře se noci (prodlužovali, krátily, zkracovali).  Zvířata se (zachránila, zabezpečily, rozutíkaly) před ohněm.  Dešťové kapky (dopadali, klesali, bubnovaly) na střechu.  Pohádkoví draci (požadovaly, žádali, chtěly) nejmladší princeznu.  Stromy (hučeli, padali, šuměly) ve větru.  Starobylé dveře se s vrzáním (otevřeli, zavřeli, pootevřely).  Nová košťata dobře (metly, zametala, umetli) prach z cesty.

11 - i - y - a kosmonauti zámky lampy prodavačky školáci psi videa starosti děti dlaně letiště vejce přísloví klíče lidé

12 Lízátka dětem velmi chutnal_. Zrcadla na stěně se blyštěl_. Prostěradla se v noci shrnul_. Mláďata se batolil_ za matkou. Povodně způsobil_ mnoho škod. Nové učebnice se žákům líbil_. Zahradu chránil_ vysoké zdi. U tabule ležel_ barevné křídy. Pomáhal_ nám zkušení instruktoři. Chlapci si připravil_ sešity. Všichni se těšil_ na výlet. Hajní střílel_ po zajících. Rychlíky měl_ zpoždění. Tisíce žáků se rozjel_ do táborů. Z vedlejšího pokoje se ozýval_ podivné zvuky. Hruď rytířů pokrýval_ kovové pancíře.

13 Ptáci letěl_. Slepice kdákal_. Peníze se kutálel_. Pastelky se zlomil_. Včely bzučel_. Auta odjel_. Slavíci zpíval_. Lodě plul_. Křesla stál_. Orli létal_. Kola vrzal_. Ozval_ se hlasy. Ohně hořel_. Koťata dováděl_. Děti plaval_. Úkoly byl_ těžké. Pekaři pekl_. Traktory jel_. Batolata si hrál_. Myslivci střílel_.

14  První sluneční paprsky (pronikly, propadli, vlezli) do pokoje.  Na jaře se noci (prodlužovali, krátily, zkracovali).  Zvířata se (zachránila, zabezpečily, rozutíkaly) před ohněm.  Dešťové kapky (dopadali, klesali, bubnovaly) na střechu.  Pohádkoví draci (požadovaly, žádali, chtěly) nejmladší princeznu.  Stromy (hučeli, padali, šuměly) ve větru.  Starobylé dveře se s vrzáním (otevřeli, zavřeli, pootevřely).  Nová košťata dobře (metly, zametala, umetli) prach z cesty.

15 Lízátka dětem velmi chutnala. Zrcadla na stěně se blyštěla. Prostěradla se v noci shrnula. Mláďata se batolila za matkou. Povodně způsobily mnoho škod. Nové učebnice se žákům líbily. Zahradu chránily vysoké zdi. U tabule ležely barevné křídy. Pomáhali nám zkušení instruktoři. Chlapci si připravili sešity. Všichni se těšili na výlet. Hajní stříleli po zajících. Rychlíky měly zpoždění. Tisíce žáků se rozjely do táborů. Z vedlejšího pokoje se ozývaly podivné zvuky. Hruď rytířů pokrývaly kovové pancíře.

16 Ptáci letěli. Slepice kdákaly. Peníze se kutálely. Pastelky se zlomily. Včely bzučely. Auta odjela. Slavíci zpívali. Lodě pluly. Křesla stála. Orli létali. Kola vrzala. Ozvaly se hlasy. Ohně hořely. Koťata dováděla. Děti plavaly. Úkoly byly těžké. Pekaři pekli. Traktory jely. Batolata si hrála. Myslivci stříleli.

17  JANÁČKOVÁ Zita, MŰHLHAUSEROVÁ Hana, PŘÍBORSKÁ Olga, ZBOŘILOVÁ Jitka. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2011, ISBN 978-80-7289-087-3  STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4  ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – učebnice B. Úvaly: JINAN, 1993, č.j. 10456/93-22  ŠPULÁKOVÁ Ivana, JANÁČKOVÁ Zita. Opakujeme češtinu ve 3. – 5. ročníku, Pravopisná cvičení, diktáty: Nová škola 2001, ISBN 80-85607- 69-7  ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – pracovní sešit. Úvaly: JINAN, 1997, č.j. 12680/93-22  Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt " Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.14 Shoda podmětu s přísudkem Název sady: Český jazyk 4. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google