Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma č. 3.: Moderní obecná pedagogika Doporučená literatura: Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003. Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma č. 3.: Moderní obecná pedagogika Doporučená literatura: Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003. Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003."— Transkript prezentace:

1 Téma č. 3.: Moderní obecná pedagogika Doporučená literatura: Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003. Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003. Průcha,J. Přehled pedagogiky. Praha:Portál. 2000. Průcha,J. Přehled pedagogiky. Praha:Portál. 2000.

2 Pedagogika STRUKTURA STRUKTURA 1. Pedagogika z vědeckého hlediska 1.1. Paradigmata pedagogiky 1.2. Teoretická složka pedagogiky (popis) 1.2.1. Pedagogika jako normativní teorie 1.2.2. Pedagogika jako explorartivní a explanační teorie 1.2.3. Moderní pedagogika 1.3. Výzkum (explanace) OBSAH OBSAH 2. Obsahová náplň pedagogiky 2.1.1. Dělení pedagogických disciplín 2.1.2. Konstituované disciplíny pedagogiky (dle J. Průchy) 2.2. Významná témata současné pedagogiky

3 1. Pedagogika z vědeckého hlediska Je pedagogika vědou nebo uměním? Je pedagogika vědou nebo uměním? K.D.Ušinskij: Je uměním („umění vychovatelské se opírá o vědu“). O.Kádner: Je vědou, dělí se na pedagogiku teoretickou a praktickou. W. Brezinka: Dohoda o tom, co má platit za vědu opírající se o zkušenost. J. Dewey: Nepovažoval pedagogiku za samostatnou vědu, domníval se, že nemá vlastní obsah. J. Průcha: Pedagogika splňuje základní požadavky na to, aby mohla být považována za vědu (má předmět svého bádání a má systém metod, jimiž zkoumá vymezenou oblast svého studia). Pojetí pedagogiky jako vědy, tj. paradigmata pedagogiky, jsou velmi rozdílná.

4 1.1. Paradigmata pedagogiky Interpretativismus Interpretativismus Radikální humanismus Radikální humanismus Radikální strukturalismus Radikální strukturalismus Strukturní funkcionalismus Strukturní funkcionalismus

5 1.2. Teoretická složka pedagogiky Systém poznatků, které prezentují popis a explanaci procesů a jevů edukační reality. Systém poznatků, které prezentují popis a explanaci procesů a jevů edukační reality.

6 1.2.1. Pedagogika jako normativní teorie Zaměřuje se na vytyčování nebo předpisování ideální podoby toho, čeho by se mělo výchovou jedinců, skupin, národa dosáhnout. Zaměřuje se na vytyčování nebo předpisování ideální podoby toho, čeho by se mělo výchovou jedinců, skupin, národa dosáhnout.

7 1.2.2. Pedagogika jako explorativní a explanační teorie Explorativní teorie - je založena na výzkumu a na poznatcích jím produkovaných. Explorativní teorie - je založena na výzkumu a na poznatcích jím produkovaných. Explanační teorie - slouží k identifikaci a objasňování jevů edukační reality... Explanační teorie - slouží k identifikaci a objasňování jevů edukační reality...

8 1.2.3. Moderní pedagogika Moderní pedagogika (= soudobá a pro současný vývoj vědy užitečná) se snaží objasňovat reálné jevy edukace, jejich určující determinanty, fungování a výstupy edukace, a to pomocí exaktních výzkumných procedur. Moderní pedagogika (= soudobá a pro současný vývoj vědy užitečná) se snaží objasňovat reálné jevy edukace, jejich určující determinanty, fungování a výstupy edukace, a to pomocí exaktních výzkumných procedur. Zásadní je pro ni poznávání a vysvětlování edukační reality, nikoliv přímo její přetváření. Zásadní je pro ni poznávání a vysvětlování edukační reality, nikoliv přímo její přetváření.

9 1.3. Výzkum (explanace) Výzkumná složka pedagogiky poskytuje data a zdůvodnění pro popis a explanaci, měla by být propojena se složkou teoretickou. Problémy:   Pokud teoretická složka nereaguje na zjištění dosažená výzkumem, dochází k tomu, že příslušná teorie je odtržena od edukační reality, kterou sleduje výzkum.   Nedoceňování nutnosti zkoumat některé jevy edukační reality.   Provádění výzkumu teoreticky, bez formulování výchozích hypotéz, „naslepo“, bez metodologického hlediska… (= Možné chyby v bakalářských pracích). (= Možné chyby v bakalářských pracích).

10 2. Obsahová náplň pedagogiky Obsahovou náplní pedagogiky budeme rozumět: konstituované pedagogické disciplíny konstituované pedagogické disciplíny významná témata pedagogiky významná témata pedagogiky

11 2.1.1. Dělení pedagogických disciplín V pedagogice probíhá proces diferenciace. V pedagogice probíhá proces diferenciace. Hlediska členění pedagogických disciplín: Hlediska členění pedagogických disciplín:  podle věkových stádií rozvoje osobnosti  podle společenských oblastí…  podle výchovných zařízení  na základní - hraniční -aplikované.

12 2.1.2. Konstituované pedagogické disciplíny - - Andragogika - Dějiny pedagogiky a dějiny školství - Didaktika obecná a didaktiky oborové - Ekonomie vzdělávání - Filozofie edukace - Obecná pedagogika - Pedagogická antropologie - Pedagogická diagnostika - Pedagogická evaluace - Pedagogická prognostika - Pedagogická psychologie - Pedagogika volného času - Pedeutologie - Sociální pedagogika - Sociologie edukace - Speciální pedagogika - Srovnávací pedagogika - Technologie vzdělávání - Teorie řízení školství - Teorie výchovy - Výchovné poradenství - Vzdělávací politika. Kritéria pro konstituované pedagogické discipliny: jsou vyučovány na vysoké škole, jsou vyučovány na vysoké škole, mají svůj vědecký časopis nebo jiné médium mají svůj vědecký časopis nebo jiné médium jsou organizovány ve vědecké společnosti. jsou organizovány ve vědecké společnosti. (dle Průchy, 2000) (dle Průchy, 2000)

13 2.2. Významná témata současné pedagogiky a vztahy k jiným vědám Významná témata: funkční gramotnost/negramot nost multikulturní výchova rodiče a škola alternativní a inovativní školy evropská dimenze ve vzdělávání …….. Vztahy s vědami: filozofie filozofie vědy etické, estetické, právní vědy etické, estetické, právní vědy technické vědy technické logika, kybernetika logika, kybernetika statistka, matematika statistka, matematika ekonomika ekonomika a další vědy a další vědy

14 2.3. Postavení pedagogiky mezi vědami Za nejcennější je možno pokládat postavení pedagogiky mezi sociálními vědami. Za nejcennější je možno pokládat postavení pedagogiky mezi sociálními vědami.

15 3. Definice a předmět moderní pedagogiky Pedagogika v odborném významu je vědou a výzkumem zabývajícími se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. Zahrnuje obecnou pedagogiku, srovnávací pedagogiku, didaktiku, filozofii výchovy atd.) Pedagogika v odborném významu je vědou a výzkumem zabývajícími se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. Zahrnuje obecnou pedagogiku, srovnávací pedagogiku, didaktiku, filozofii výchovy atd.) Je oborem studia na pedagogických fakultách a na jiných fakultách připravujících učitele Je oborem studia na pedagogických fakultách a na jiných fakultách připravujících učitele „To co učitelé dělají, aby dosáhli cílů vzdělání“ (v anglosaském kontextu). „To co učitelé dělají, aby dosáhli cílů vzdělání“ (v anglosaském kontextu). Předmětem moderní pedagogiky je edukační realita. Předmětem moderní pedagogiky je edukační realita.


Stáhnout ppt "Téma č. 3.: Moderní obecná pedagogika Doporučená literatura: Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003. Ouroda,K. Základy pedagogiky. Brno:IMS, 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google