Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval M. Jelínek ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI. ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI: 1. Konstantin von Neurath (1939–1943) 2. Reinhard Heydrich (zastupující říšský protektor 1941–1942)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval M. Jelínek ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI. ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI: 1. Konstantin von Neurath (1939–1943) 2. Reinhard Heydrich (zastupující říšský protektor 1941–1942)"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval M. Jelínek ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI

2 ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI: 1. Konstantin von Neurath (1939–1943) 2. Reinhard Heydrich (zastupující říšský protektor 1941–1942) 3. Kurt Daluege (zastupující říšský protektor 1942–1943) 4. Wilhelm Frick (1943–1945)

3 KONSTANTIN VON NEURATH

4 Narodil se roku 1873 městě Kleinglattbach jako syn velkostatkáře a nejvyššího komořího Konstantina Sebastiana von Neuratha a jeho ženy Mathilde Freiin von Gemmingen-Hornberg. Od roku 1932 zastával funkci ministra zahraničních věcí v Papenově a poté von Schleicherově vládě. V březnu 1939 byl ustanoven říšským protektorem v Protektorátu Čechy a Morava. V září 1941 byl na příkaz A. Hitlera nahrazen Reinhardem Heydrichem kvůli údajné shovívavosti a hlavně neschopnosti vyrovnat se s posilujícím odbojem. V posledních dnech druhé světové války byl dopaden francouzskými jednotkami.

5 KONSTANTIN VON NEURATH Po válce stanul před Norimberským tribunálem. Byl shledán vinným a odsouzen k 15 letům odnětí svobody. V roce 1954, po osmi letech strávených za mřížemi, byl z věznice ve Spandau propuštěn po prodělaném infarktu. Zemřel o dva roky později v Enzweihingenu.

6 Přivítání říšského protektora Neuratha v Praze (5. duben 1939) VIDEO

7 REINHARD HEYDRICH

8 Narodil se v Halle nad Sálou nedaleko Lipska. Jeho otec byl hudební skladatel a ředitel hallské konzervatoře Richard Bruno Heydrich. Po skončení první světové války se stal členem Freikorpsu a bojoval proti bolševické revoluci v Německu. Ve volném čase se zabýval hrou na housle a šermem, v šermu byl několikanásobný přeborník SS, ovládal plynně několik světových jazyků. V roce 1932 založil Bezpečnostní službu – Sicherheitsdienst (SD). V roce 1939 byl pod jeho vedením vytvořen Hlavní úřad říšské bezpečnosti (RSHA). Dne 27. září 1941 se stal zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava a stal se též ředitelem protektorátní policie. Usadil se na zámku v Panenských Břežanech asi 20 kilometrů severně od Prahy. Dne 26. prosince 1931 se oženil se šlechtičnou Linou von Osten a měl s ní čtyři děti.

9 REINHARD HEYDRICH - ATENTÁT Dne 27. května 1942 při jeho cestě z Panenských Břežan do kanceláře na Pražském hradě na něj v Praze - Libni provedli atentát českoslovenští parašutisté. Zprvu jeho zranění nevypadala vážně, dokonce se pokoušel pronásledovat atentátníky. Po operaci v nemocnici Na Bulovce se úspěšně zotavoval, pak se však objevily nečekané komplikace, na jejichž následky zemřel (v té době nebyla k dispozici antibiotika) – jednalo se pravděpodobně o otravu krve z vnitřního poranění slinivky. Pohřben byl s nejvyššími poctami na hřbitově invalidů v Berlíně, dnes je již jeho hrob neznámý.

10 REINHARD HEYDRICH - ATENTÁT Němci na území Protektorátu Čechy a Morava po jeho smrti neznali slitování (toto období se označuje jako heydrichiáda). Lidé byli stříleni bez soudu a vyvraždění obcí Lidice a Ležáky bylo jen jednou z epizod tehdejšího německého útlaku. Atentát na Heydricha byl považován za nejvýznamnější odbojový čin v okupované Evropě a měl takový ohlas, že nejen Británie a Francie, ale i tehdejší spojenec hitlerovského Německa – Itálie - odvolaly své podpisy pod Mnichovskou dohodou. V celé historii druhé světové války šlo o zcela ojedinělý případ, kdy se úspěšně podařilo násilně zlikvidovat některého z vysokých nacistických pohlavárů, v tomto ohledu šlo o zcela unikátní akci. Kruté řádění nacistů, které mělo být odvetou za Heydrichovu smrt, pak v mnohém usnadnilo uznání pozdějšího odsunu německého obyvatelstva ze strany západních spojenců.

11 VIDEO The Assassination of Reinhard Heydrich – atentát na Heydricha

12 KURT DALUEGE

13 Kurt Daluege se narodil 15. září 1897 v Horním Slezsku. Účastnil se jako dobrovolník I. světové války, ve které byl těžce raněn a vyznamenán za statečnost. V letech 1918 až 1921 pracoval v Berlíně jako tovární dělník. Od roku 1922 do 1924 studoval na Vyšší škole stavební v Berlíně a nějakou dobu působil jako projektant - statik. V roce 1922 vstoupil do freikorpsu Rossbach. Od 1926 organizoval berlínské oddíly SA a zároveň plnil funkci gauleitera tamější NSDAP. Roku 1930 přestoupil na Hitlerovo přání z SA do SS a následujícího roku potlačily jeho oddíly povstání některých jednotek SA. Od 1936 do 1942 byl Göringem pověřen řízením uniformované pořádkové policie.

14 KURT DALUEGE Po Heydrichově smrti byl dne 4. června 1942 jmenován novým zastupujícím říšským protektorem Protektorátu Čechy a Morava se sídlem na zámku v Dobříši, kam se odstěhoval i s rodinou. Hned po příjezdu vyhlásil stanné právo a zahájil akci, která vešla do dějin pod názvem heydrichiáda. Jeho působení je spojeno s vyhlazením Lidic, Ležáků a téměř s 1400 popravami českých vlastenců. Dne 20. srpna 1943 byl pro onemocnění (dva infarkty) Hitlerem odvolán. Po skončení druhé světové války byl britskými úřady vydán na žádost československé vlády do Československa, kde byl mimořádným lidovým soudem odsouzen k smrti a popraven dne 23. října 1946 v Praze. Byl pohřben do neoznačeného hrobu na Ďáblickém hřbitově.

15 Veřejná poprava Kurta Daluegeho v Pankrácké věznici

16 WILHELM FRICK

17 Svá studia započal v Kaiserslauternu. Poté studoval v univerzitním městě Heidelbergu práva a v roce 1901 byl promován na doktora práv. Od roku 1903 pracoval u bavorské státní správy jako právník na policejním prezídiu v Mnichově. V roce 1910 se oženil s Elisabethou Emilií Nagel, s níž měl dva syny a jednu dceru. Manželství skončilo v roce 1934 rozvodem. Téhož roku se podruhé oženil s Margarete Schultze-Naumburg. Se svou druhou ženou Margaretou měl syna a dceru.

18 WILHELM FRICK V roce 1923 se jako tehdejší ředitel mnichovské kriminální policie zúčastnil Hitlerova tzv. pivního puče. Posléze byl zatčen a v roce 1924 odsouzen pro velezradu k 15 měsícům podmíněného vězení a odvolán z postu policejního ředitele. V roce 1925 vstoupil do NSDAP. V roce 1924 byl zvolen do Reichstagu a roku 1930 se stal durynským ministrem vnitra a vzdělávání. Po Hitlerově zvolení kancléřem se Frick stal ministrem vnitra a setrval zde až do roku 1943, kdy byl nahrazen Heinrichem Himmlerem. V srpnu 1943 byl jmenován říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava, kde setrval až do konce druhé světové války. Po válce byl Frick zatčen, obžalován a souzen v Norimberském procesu. Za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti byl odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 16. října 1946.

19 VYSVĚTLIVKY Freikorps - byly původně označovány dobrovolnické armády, ve 20. století se tak nazývaly pravicové polovojenské organizace v Německu. Sicherheitsdienst ( SD) - byla zpravodajská služba SS a NSDAP. Tato organizace byla první zpravodajská služba nacistické strany, která byla založena. Schutzstaffel (SS) - byla ozbrojená organizace NSDAP vytvořená v roce 1925 z horlivě oddaných přívrženců Adolfa Hitlera působících původně jako jeho osobní stráž. V čele SS v době její největší moci stál Heinrich Himmler. S postupem času si organizace podřizovala veškerý státní i bezpečnostní aparát nacistického státu včetně vyhlazovací politiky. Sturmabteilung ( SA ) - byla paramilitární organizace založená na počátku 20. let 20. století v Německu, která přináležela k nacistické straně (NSDAP). Lidově se jim také říkalo „hnědé košile“. Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP), též označovaná jako nacistická strana - byla německá krajně pravicová politická strana, jež vznikla 24. února 1920 přejmenováním Německé dělnické strany (DAP). Gauleiter - župní vedoucí. Pivní či pivnicový puč - byl neúspěšný pokus o nacistický státní převrat v Německu, který se odehrál v bavorském Mnichově od večera 8. listopadu do brzkých ranních hodin 9. listopadu 1923. Reichstag - Říšský sněm

20 ZDROJE https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_Protektor%C3%A1tu _%C4%8Cechy_a_Morava https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_von_Neurath#/media/File:Bundesarchiv_N_1310_ Bild-135,_Konstantin_von_Neurath.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_von_Neurath https://hollywoodsubliminals.wordpress.com/ Youtube.com http://spartacus-educational.com/GERneurath.htm https://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich www.jewishvirtuallibrary.org www.alamy.com https://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Frick http://www.ww2incolor.com/german_leadership/nfrick.html


Stáhnout ppt "Zpracoval M. Jelínek ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI. ŘÍŠŠTÍ PROTEKTOŘI: 1. Konstantin von Neurath (1939–1943) 2. Reinhard Heydrich (zastupující říšský protektor 1941–1942)"

Podobné prezentace


Reklamy Google