Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Greenways Jizera Seminář Mladá Boleslav 24.11.2008 A.Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny B.Povolovací řízení - cyklostezky- liniové stavby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Greenways Jizera Seminář Mladá Boleslav 24.11.2008 A.Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny B.Povolovací řízení - cyklostezky- liniové stavby."— Transkript prezentace:

1 Greenways Jizera Seminář Mladá Boleslav 24.11.2008 A.Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny B.Povolovací řízení - cyklostezky- liniové stavby

2 TURNOV SEMILY ROKYTNICE N. J. HARRACHOV MNICHOVO HRADIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV ŽELEZNÝ BROD BAKOV N. J. BENÁTKY N. J. LÁZNĚ TOUŠEŇ A. Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny KRNAP CHKO JH CHKO ČR CHKO KOKOŘÍNSKO Horský reliéf Nížinný charakter Prostupnost území z hlediska terénního reliéfu majetkoprávní vztahy zastavěnost území využitelnosti stávajících komunikačních systémů

3 TURNOV SEMILY ROKYTNICE N. J. HARRACHOV MNICHOVO HRADIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV ŽELEZNÝ BROD BAKOV N. J. BENÁTKY N. J. LÁZNĚ TOUŠEŇ KRNAP CHKO JH CHKO ČR CHKO KOKOŘÍNSKO Horský reliéf Nížinný charakter Požadavky na další funkce trasy rozvoj destinace turistického ruchu - jednodenní - vícedenní pobyty dopravní funkce trasy přídavné sportovně-rekreační aktivity A. Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny

4

5 MLADÁ BOLESLAV DĚČÍN MĚLNÍK TRUTNOV TURNOV ČESKÁ LÍPA LIBEREC RALSKO KRKONOŠE JIZERSKÉ HORY ČESKÉ ŠVÝRARSKO MIMOŇ MN. HRADIŠTĚ KOKOŘÍNSKO LABSKÉ PÍSKOVCE LUŽICKÉ HORY ČESKÝ RÁJ

6 LÁZNĚ TOUŠEŇ BENÁTKY N. J. MN, HRADIŠTĚ BAKOV N. J. MALÁ SKÁLA MLADÁ BOLESLAV TURNOV ŽELEZNÝ BROD SEMILY JABLONEC N. J. HARRACHOV ROKYTNICE N. J. 2518910 2971625311 DALŠÍ FUNKCE CYKLOTRASY DOPRAVNÍ FUNKCE REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ FUNKCE

7 TURNOV SEMILY ROKYTNICE N. J. HARRACHOV MNICHOVO HRADIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV ŽELEZNÝ BROD BAKOV N. J. BENÁTKY N. J. LÁZNĚ TOUŠEŇ KRNAP CHKO JH CHKO ČR CHKO KOKOŘÍNSKO Horský reliéf Nížinný charakter Soulad se záměry dalších účastníků stavby zpřístupnění břehu toku pro údržbovou mechanizaci (správce toku) zpřístupnění lesů budováním nových svážnic (správce lesa) plánovaná úprava povrchů komunikací místní i krajské sítě (správce sítě) přístupy k dráze pro její možnou údržbu, stabilizování tělesa dráhy (správce dráhy) přístup požární techniky do lokalit doplnění komunikační sítě v sídelních útvarech A. Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny

8 TURNOV SEMILY ROKYTNICE N. J. HARRACHOV MNICHOVO HRADIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV ŽELEZNÝ BROD BAKOV N. J. BENÁTKY N. J. LÁZNĚ TOUŠEŇ KRNAP CHKO JH CHKO ČR CHKO KOKOŘÍNSKO Horský reliéf Nížinný charakter Rozvoj služeb podél trasy propagace a marketing vně oblasti vybudování informačního systému, IC výstavba místních parkovacích ploch půjčovny sportovního náčiní podpora budování ubytovacích kapacit A. Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny

9 TURNOV SEMILY ROKYTNICE N. J. HARRACHOV MNICHOVO HRADIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV ŽELEZNÝ BROD BAKOV N. J. BENÁTKY N. J. LÁZNĚ TOUŠEŇ KRNAP CHKO JH CHKO ČR CHKO KOKOŘÍNSKO Horský reliéf Nížinný charakter Vztah k životnímu prostředí průchody chráněnými oblastmi (Jizerské hory, Český ráj) a národním parkem (KRNAP) ochranná pásma vodních zdrojů A. Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny

10 TURNOV SEMILY ROKYTNICE N. J. HARRACHOV MNICHOVO HRADIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV ŽELEZNÝ BROD BAKOV N. J. BENÁTKY N. J. LÁZNĚ TOUŠEŇ KRNAP CHKO JH CHKO ČR CHKO KOKOŘÍNSKO Horský reliéf Nížinný charakter Základní parametry cyklotrasy druh povrchu šířka podélné spády A. Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny

11 ZÁVĚR K ČÁSTI A 1) Získání razantní politické a organizační podpory na úrovni řízení kraje 2) Zajištění prostředků pro vytvoření pozice technického manažera přípravy stavby a to v celém rozsahu záměru 3) Aktualizovat a koordinovat harmonogram přípravy stavby a její následné realizace 4) Zintenzivnit mediální informovanost o programu 5) Koordinovat činnost s dalšími (nadregionálními) složkami rozvoje turistické destinace, získat jejich podporu k záměru A. Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny

12 1. Zadání vypracování PD 2. Zpracování PD 3. Výkon IČ - územní rozhodnutí, stavební povolení B. Povolovací řízení – cyklostezky – liniové stavby

13 ad1) Zadání vypracování PD přímá specifikace záměru zadavatelem režim povolovacího řízení: - územní řízení - ohlášení stavby - stavební povolení B. Povolovací řízení – cyklostezky – liniové stavby

14 ad2) Zpracování PD stupně projektové dokumentace: ● předprojektová příprava - studie - investiční záměr ● projektová příprava- dokumentace k územnímu rozhodnutí - dokumentace ke stavebnímu povolení - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ● prováděcí dokumentace- realizační dokumentace stavby ● kolaudační podklady- dokumentace skutečného provedení stavby projednání se třetími osobami ve stupni projektové přípravy (řídí a dokládá zhotovitel dokumentace) ● třetí osoby: - orgány statní správy a obcí - vlastníci a správci dotčených komunikací, drah, rozvodných energ. zařízení, vodních toků, nádrží atd. - vlastníky stavbou dotčených nemovitostí B. Povolovací řízení – cyklostezky – liniové stavby Tato vyjádření nejsou stanovisky ve smyslu stavebního zákona, nezajištění předchozích souhlasů však zpravidla znamená podstatné prodloužení povolovacích řízení a změny v dokumentaci.

15 ad3) Výkon IČ – zajištění rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení B. Povolovací řízení – cyklostezky – liniové stavby druh rozhodnutítýká se staveb obvyklé lhůty od podání žádosti od předání PD a)stavba s vydáním územního rozhodnutí novostavby, stavby částečně zasahující do cizích pozemků 2,5-3 měsíce+ min 2 měsíce b)stavební povolení u staveb na § 15 pro spec. Staveb. Úřad a u staveb s územním rozhodnutím stavby na stávajících pozemcích, opravy, rekonstrukce 1,5 – 2 měsíce+ min 1,5 měsíce c)Souhlas s provedením ohlášené stavby (Sdělení k ohlášení udržovacích prací) opravy, údržba dle §14 vyhlášky č. 104/1997 Sb. po dohodě se spec. staveb. úřadem možno do 14 ti dnů

16 Příklad časové osy přípravy úseku Turnov – Železný Brod B. Povolovací řízení – cyklostezky – liniové stavby Podklady - předprojektová příprava Studie Projedníní studie Investiční záměr Odsouhlasení investičního záměru Podklady - projekt Dokumentace ÚR IČ ÚR DSP IČ DSP Dokumentace pro výběr zhot. Časová osa - měsíce 123456789101112123456789101112123456 Stupeň přípravyPředprojektová přípravaProjekt a IČ - ÚRProjekt a IČ - DSP PD Výběr

17 ZÁVĚR K ČÁSTI B Při bezproblémovém průběhu etapovité přípravy liniové stavby je nutno počítat lhůtou vydání příslušných povolovacích rozhodnutí v rozmezí 1 - 2 roky od zahájení přípravy (pro jednotlivé úseky trasy). Na komplexní podklady pro realizaci stavby „Greenways Jizera“ je reálný odhad přípravy 2 – 4 roky To vše za předpokladu zajištění průběžného financování přípravy stavby, které budou zpravidla vlastní účastí zadavatelů pro podání žádosti o přidělení dotačních titulů B. Povolovací řízení – cyklostezky – liniové stavby

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Greenways Jizera Seminář Mladá Boleslav 24.11.2008 A.Aspekty pro návrh a usazení trasy do krajiny B.Povolovací řízení - cyklostezky- liniové stavby."

Podobné prezentace


Reklamy Google