Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

2 Úrazy jsou největším nepřítelem dětí! úrazy v ČR = cca 200 - 250 mrtvých dětí ročně Úraz není náhoda! každému úrazu předchází konkrétní nebezpečná situace Stačí tak málo, aby se úraz nestal! vytvořit bezpečné prostředí a naučit dítě chovat se bezpečně Úrazům lze úspěšně předcházet! preventivní aktivity

3 Úrazy dětí v ČR za rok 200 - 250 3 000 35 000 550 000

4  jakékoli neúmyslné či úmyslné poškození organismu, ke kterému došlo tepelným, mechanickým, elektrickým či chemickým působením  úraz není náhodný  má své příčiny  je možné mu zabránit http://www.centrumpomoci- penizezautonehod.wbs.cz/Pracovni- uraz.html

5 Existují dva způsoby, jak úrazům předcházet: 1. pasivní prevence = vytváření bezpečného prostředí 2. aktivní prevence = výchova a motivace k bezpečnému chování http://www.ikea.com/cz/cs/catalog /products/10098949/

6 smrt nevratné poškození mozku ztráta končetiny, snížená pohyblivost ztráta zraku, sluchu jizvy po popáleninách, opařeninách, poleptání narušení somatického vývoje dlouhodobá bolest http://www.digizone.cz/texty/nemocnice-na-kraji-mesta-nove-osudy/

7  narušení psychického vývoje  expozice extrémnímu stresu  narušení rodinných vztahů  narušení sociálního zařazení (jizvy, deformace)  dlouhodobý pobyt v nemocnici http://zpravy.idnes.cz/ruseni-luzek-v- nemocnicich-ddf- /domaci.aspx?c=A121029_111147_dom aci_zt

8  popáleniny  opařeniny  otravy  pády  tonutí http://www.zapakatel.cz/cs/liberec/detail/id- 3506--miniskolka-u-vcelicek-pro-predskolni-deti- od-210

9  zlomeniny  vykloubení  poranění povrchu těla  poranění hlavy a smyslových orgánů těla http://www.fiftyfifty.cz/Drogove-nebezpeci- muze-na-dospivajici-cihat-temer-vsude- 4044533.php

10

11 Záchranná služba (155) Policie (158) Požární ochrana (150) Evropské mezinárodní tísňové číslo (112) CO ŘÍCI? Vaše telefonní číslo přesná lokalizace místa (jasný orientační bod) informace o druhu a závažnosti akutní příhody počet, pohlaví, věk postižených, příp. i charakter jejich poranění http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/den- integrovaneho-zachranneho-systemu-v- jablonci-nad-nisou-26422/

12 První pomoc ◦ soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky poškození Cíle 1.pomoci:  Zachránit život člověka!  Zabránit zhoršení zdravotního stavu postiženého!  Zajistit postiženému co nejpřijatelnější prostředí pro zlepšení jeho stavu!  Předejít rozvoji šoku a komplikací!  Zajistit bezpečnost pro raněné i zachránce! http://ona.idnes.cz/pet-mytu-o-prvni-pomoci- aneb-kdy-zranenemu-spise-ublizite-p3g- /zdravi.aspx?c=A090529_100256_zdravi_pet

13 Dušení cizím předmětem Krvácení z nosu Drobné ranky Mdloba Otrava alkoholem Anafylaktický šok

14  vdechnutí sousta či cizího předmětu je jednou z nejčastějších příčin dušení 1.pomoc při dušení:  pokud je postižený při vědomí a kašle = nezasahovat a nechat překážku vykašlat  pokud postižený nemůže mluvit a je-li slyšet pískot = 5x úder mezi lopatky a 5x tzv. Heimlichův manévr ◦ prudké stlačení nadbříšku sevřenou pěstí při obejmutí zezadu a poloze v předklonu

15 http://brnensky.denik.cz/serialy/co-delat- kdyz-10-dil-spolkneme-cizi-vec- 20120310.html http://ppp.zshk.cz/media.aspx?id=Fre415& TB_iframe=true&height=750&width=820 http://ppp.zshk.cz/media.aspx?id=Fre41 7&TB_iframe=true&height=750&width= 820

16  postiženého posadit s hlavou v hlubokém předklonu  stlačit nosní křídla, příp. nechat krev volně vytékat  je možné chladit kořen nosu, v zátylku nebo pod jazykem (ledem)  neustává-li krvácení do 30 minut = vyhledat ORL

17  důkladně odstranit nečistoty a cizí tělesa  vydezinfikovat ránu (Betadine, Septonex) nebo vymýt mýdlovou vodou  přikrýt ránu sterilním čtvercem z buničiny či polštářkovou náplastí  u hlubších ran stáhnout tzv. leukostehem – mašliškou ◦ navštívit chirurgii na zašití rány; přeočkování na tetanus  v případě vzniku zarudnutí, bolesti v ráně či výtoku hnisu – kontrola na chirurgii http://158.194.48.95/5 a/nacitani.php?soubor=z k-skolni_rad

18  Podle hloubky: ◦ povrchové ◦ hluboké ◦ penetrující (proniká několika vrstvami)  Podle vyvolané příčiny: ◦ mechanické (bodné, sečné, řezné, tržné, střelné, pokousání, odřeniny) ◦ teplo – popáleniny ◦ chlad – omrzliny ◦ chemické látky – poleptání http://klaratumova.blog.idnes.cz /c/331117/Uraz-aneb-jak-jsme- skoncili-s-vencenim.html

19  krátkodobá porucha vědomí způsobená poruchou prokrvení a okysličení mozku  spontánně se upraví po cca 1 minutě  příčiny: nevětraná místnost, rychlé změny polohy těla, neurologické příčiny (např. migrény), poruchy srdečního rytmu, psychický podklad  až ve 40 % je příčina neznámá

20 1. pomoc při mdlobě:  zvednout postiženému dolní končetiny  zkontrolovat stav vědomí a dýchání  pokud postižený nereaguje na bolestivý podnět a dýchá nepravidelně = resuscitace  pokud dýchá normálně – uložit do stabilizované polohy  ZZS volat v případě zmatenosti a jiných obtížích po návratu vědomí  ošetřit zranění způsobená pádem

21  alkohol = tlumí CNS  ↑ množství alkoholu v krvi = porušená pohybová i řečová koordinace 1.pomoc:  zajistit průchodnost dýchacích cest  položit do stabilizované polohy (aby nedošlo k vdechnutí zvratků)  pravidelná kontrola vědomí postiženého  zavolat záchranku v případě hlubokého bezvědomí http://clanky.vareni.cz/otrava- alkoholem-1dil/

22  od 0,5 ‰ v krvi = zarudnutí kůže, ztráta zábran, euforie  od 1 ‰ = poruchy řeči a rovnováhy, poruchy vnímání  od 2 ‰ = zmatenost, zvracení, pomočení, rozšířením cév dochází k poklesu tělesné teploty, bezvědomí s rizikem vdechnutí zvratků a udušení  nad 5 ‰ = může být smrtelná dávka alkoholu

23  co nejrychleji zavolat ZZS  položit dítě do stabilizované polohy se sníženou horní polovinou těla  zajistit dýchání při otoku horních cest dýchacích  vystříkání dutiny nosní a hrdla některým nosním sprejem = zpomalení a zmenšení otoku  okamžité chlazení krku (kostky ledu do pusy, zmrzlina, obklad)

24 neexistuje vyhláška ani hygienická norma vybavení lékárničky by mělo odrážet rizika vznikající při pracovní činnosti lékárničce musí být vhodně označeny a snadno přístupné konkrétní obsah lékárničky určuje = smluvní lékař organizace zaměstnavatel je ze Zákoníku práce povinen vybavit pracoviště potřebným počtem lékárniček a zajistit jejich kontrolu http://www.vmbal.cz/lekarnicky-s- naplni?gclid=CNvF3uu_n7wCFUwd3godUgsAuQ na pracovištivšechny prostředky v

25 Gáza hydrofilní 2 ks Obinadlo škrtící, délka 70 cm 1 ks Skládaná sterilní gáza (7,5 x 7,5 cm) 5 ks Obvaz NERIT 4 ks Spofaplast rychloobvaz (6 x 1 cm) 1 ks Polštářek PORIN 10 ks Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 cm 2 ks Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m 10 ks Acylpyrin tbl. 10 1 ophthal 1 ks Carbosorb tbl. 1 analgetikum 1 ks Gastrogel tbl. (nebo jiné antacidum) 1 Septonex (či jiná dezinfekce) 1 ks Ochranné rukavice 2 páry Svítilna 1 ks Nůž, nůžky 1 ks Zavírací špendlíky 6 ks Anatomická pinzeta 1 ks teploměr 1 ks Příručka „první pomoci“ 1 ks Traumacel, zásyp 1 ks Resuscitační rouška 2 ks Doporučený obsah příruční lékárny

26 úraz, který se stal žákům/studentům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech – úrazy na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích, při výuce plavání, při lyžařském výcviku, na sportovních a turistických kurzech, při účasti na soutěžích,… ustanovení § 29 Školského zákona: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. povinnost vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

27  objektivní zjištění + odstranění všech příčin úrazu  nutno objasnit příčinu hned na místě (hrozí změna podmínek)  vyhodnotit, zda šlo o pochybení učitele, který byl pověřen dozorem  výslech postiženého žáka (je-li výslechu schopen) + svědků  při podezření požití alkoholu/drog postiženého je nutné zajistit lékařský posudek  po shromáždění důkazů a okolností – určení příčiny úrazu

28 vyhláška č. 64/2005 sb. § 1: eviduje všechny úrazy dětí/žáků/studentů (nejpozději do 24 hod od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví) obsahuje: – pořadové č. úrazu, jméno a datum narození zraněného, popis úrazu, popis události – (datum, místo,…), zda a kým byl úraz ošetřen, podpis zaměstnance školy (který provedl zápis), jakékoli další údaje… je nutné evidovat všechny úrazy žáků a studentů, nehledě na závažnost úra zu! http://www.e- safetyshop.eu/product.asp?c ookiecheck=yes&P_ID=541

29

30

31 prokazuje vznik úrazu a okolnosti, za kterých k němu došlo pro stanovení náprav a preventivních opatření podklad pro evidenci, statistiku, prevenci pro posouzení míry odpovědnosti za vzniklou škodu ze strany žáka pro posouzení příp. trestní odpovědnosti v případech zanedbání dohledu (hl. u trvalých následků na zdrav. stavu žáka) je sepsán po řádném a objektivním vyšetření příčin sepisuje se u všech úrazů zvl. přílohy: podrobné vylíčení, výslech svědků (hl. u tragických či hromadných úrazů) záznam škola zasílá za uplynulý kalendářní měsíc (nejpozději do 5. dne následujícího měsíce) a) zřizovateli b) zdravotní pojišťovně žáka c) přísl. Inspektorátu České školní inspekce d) popř. Policii ČR http://portal.skolaonline.cz/Clanky/tabi d/124/articleType/ArticleView/articleId/ 1898/Vyhlaska-meni-zpusob-hlaseni- skolnich-urazu-CSI.aspx

32 škola bezodkladně kontaktuje zákonné zástupce v případě přestupku/spáchání trestného činu – Policii ČR hlášení pojišťovně (má-li pojištění sjednáno) hlášení o úrazu příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce hlášení se podává bezprostředně po úrazu http://finance.idnes.cz/nahra da-skody-pri-urazu-na- pracovisti-neni- samozrejmosti-pm9- /viteze.aspx?c=A090115_104 646_viteze_hru

33 Dítě může utonout i v 10 cm vody. Z dětí, které zůstanou pod vodou delší dobu a ztratí při tonutí vědomí – umírá až 50 %. Pro děti od 6 měsíců do 3 let jsou nebezpečné hračky menší než 4 cm v průměru. Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého člověka při pádu již při rychlosti 11 km/hod., dítě i při nižší rychlosti. Čelní náraz v rychlosti 50 km/hod. do pevné překážky odpovídá pádu z výšky 4.patra domu. Cyklista nepoužívající přilbu má 6,6krát větší možnost utrpět zranění hlavy a 8,3krát větší možnost utrpět vážná poranění.

34 a) od narození do 1 roku nenechávat dítě bez dozoru na vysoko umístěných místech chránit dítě před horkými tekutinami a jídlem nenechávat v dosahu malé předměty v autě musí být dítě umístěno v bezpečnostní sedačce

35 b) od 1 – 10 let nenechávat dítě bez dozoru na schodišti, u okna, na hřišti odstranit nábytek s ostrými hranami při jízdě na kole musí dítě mít helmu (pravidla silničního provozu) chránit dítě před: opařením, tepelnými spotřebiči, požitím léků/toxických látek, utonutím (I ve velmi mělké vodě!) v autě musí být dítě umístěno v bezpečnostní sedačce

36 c) od 10 let dále zakázat dítěti nekvalif. zásahy do el. spotřebičů nenechat dítě bez dozoru při někt. domácích pracích nenechat v dosahu dítěte léky, toxické látky,… nenechat dítě bez dozoru při koupání v neznámém prostředí použ. pásů v autě, cyklistické helmy, učit pravidla silnič. provozu nedovolit dítěti nepřiměřené sportovní výkony učit dítě základy první pomoci seznámit dítě s linkami, kam mohou v nouzi volat

37

38  ve škole dochází k úrazům nejčastěji při tělesné výchově ◦ více než polovina všech úrazů odehrávajících se ve školách!  nejrizikovější skupinu (z hlediska vzniku úrazu) = děti ve věku 13-14 let  na vyšším počtu úrazů (zejména sportovních) se pravděpodobně podílí: ◦ nižší tělesná zdatnost dítěte ◦ narůstající hmotnost dětské populace

39 ÚZIS ČR, aktuální informace č. 24/2011

40

41

42

43

44

45 www.centrumprevence.cz = konkrétní aktivity pro předškoláky a školáky I. a II. stupně www.centrumprevence.cz www.vychovakezdravi.cz www.szu.cz = Státní zdravotní ústav www.szu.cz www.detske-urazy.cz http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/prevence-detskych-urazu_1002_3.html = Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017 http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/prevence-detskych-urazu_1002_3.html www.ibesip.cz = Ministerstvo dopravy www.ibesip.cz www.nszm.cz = Národní síť zdravých měst www.nszm.cz www.nszm.cz/zdrskola = síť škol podporujících zdraví www.nszm.cz/zdrskola www.uzis.cz/ = Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.cdv.cz = centrum dopravního výzkumu www.cdv.cz www.nkcpu.cz = Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (FN Motol) www.nkcpu.cz http://portal.gov.cz/portal/obcan/ - portál veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/ http://detstvibezurazu.cz/ - projekt ESF 2006 – 2008, zdroj informací http://detstvibezurazu.cz/ http://rollinsfordlibrary.org /

46  Bydžovský, J. Předlékařská první pomoc. Praha: Grada, 2011.  Dandová, E.: Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. Praha, 2008.  Kelnarová, J., Toufarová, J., Váňová, J., Číková, Z. První pomoc I. Praha: Grada, 2012.  Kelnarová, J., Toufarová, J., Váňová, J., Číková, Z. První pomoc II. Praha: Grada, 2012.  Srnský, P. První pomoc u dětí. Praha: Grada, 2007.  Vaníčková, E. Provazníková, H.: Stručný průvodce dětskou krizovou intervencí. Stres a zdraví dítěte. Praha, 2006.


Stáhnout ppt "PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google