Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platební styk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platební styk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 Platební styk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 PRACOVNÍ LIST Kontrolní otázky 1. Vysvětlete, co je platební styk? Platební styk je pohyb peněz k vyrovnání závazků a pohledávek mezi podniky, organizacemi a občany. DODAVATEL pohledávka → ODBĚRATEL (prodávající) ← závazek (kupující) Pohledávka vzniká dodavateli vůči odběrateli např. za dodaný materiál, zboží nebo poskytnuté služby. Závazek je dluh odběratele k dodavateli např. za dodaný materiál, zboží nebo poskytnuté služby.

3 2. Uveďte a popište způsoby platebního styku. Způsoby platebního styku: a) hotovostní – prostřednictvím hotových peněz b) bezhotovostní – prostřednictvím převodů mezi bankovními účty. K bezhotovostnímu platebnímu styku je třeba založit běžný účet v některé komerční bance.

4 3. Popište běžný účet a vysvětlete způsob zřízení a použití. Běžný účet je komerční bankou zřízený účet pro právnické nebo fyzické osoby k provádění platebních a úvěrových operací. Otevření a vedení běžného účtu se provádí na základě písemné smlouvy. Součástí smlouvy je podpisový vzor (právo majitele účtu disponovat peněžními prostředky). Výpis z účtu předává banka majiteli o provedených platbách a zůstatku.

5 4. Uveďte a popište formy bezhotovostního platebního styku. Formy bezhotovostního platebního styku: a) úhradové – placení z příkazu plátce (odběratele) b) inkasní – placení z příkazu příjemce peněz (dodavatele)

6 5. Ke kterým platbám se používá příjmový pokladní doklad? Příjmový pokladní doklad se používá při příjmu hotových peněz do pokladny podniku. Doklad vyhotovuje pokladník. Např. tržba v hotovosti za prodané zboží, výběr peněz z běžného účtu do pokladny.

7 6. Ke kterým platbám se používá výdajový pokladní doklad? Výdajový pokladní doklad se používá při výdeji hotových peněz z pokladny podniku. Doklad vyhotovuje pokladník. Např. nákup za hotové, vyplacení zálohy na cestovné, výdej peněz z pokladny při jejich skládání do banky.

8 7. Jaký doklad se používá ke složení hotovosti na běžný účet v bance? Ke složení hotovosti na běžný účet v bance se používá pokladní složenka, součástí je výčetka. Výčetka je rozpis částky na požadovaný počet jednotlivých druhů bankovek a mincí.

9 8. Jaký doklad se používá k vybírání hotovosti z běžného účtu v bance? K vybírání hotovosti z běžného účtu v bance se používá: ● výběrní lístek, součástí je výčetka. ● šek – vystavován na jméno, výstavce (zpravidla podnik) dává příkaz bance k vyplacení peněz z účtu podniku osobě uvedené na šeku.

10 9. Ke kterým platbám se používá příkaz k úhradě? Příkaz k úhradě se používá pro bezhotovostní úhradové platby např.: ●příkaz k úhradě jednorázový (pro 1 platbu) ●příkaz k úhradě hromadný (pro více plateb) ●příkaz k úhradě trvalý (pro pravidelně se opakující platby)

11 10. Ke kterým platbám se používá příkaz k inkasu? Příkaz k inkasu se používá pro bezhotovostní inkasní platby např.: ●příkaz k inkasu jednorázový (pro 1 platbu) ●příkaz k inkasu hromadný (pro více plateb) ●příkaz k inkasu trvalý (pro pravidelně se opakující platby)

12 11. Uveďte náležitosti platebního příkazu k platbám v tuzemsku. Náležitosti platebního příkazu jsou: ● označení, zda se jedná o příkaz k úhradě (příp. k inkasu) ● bankovní spojení plátce i příjemce tj. ► číslo účtu ► kód banky ● částka v české měně (CZK) ● konstantní symbol (čtyřmístné číslo pro účel platby) ● variabilní symbol (pro identifikaci platby) ● specifický symbol (pro identifikaci platby) ● datum splatnosti ● datum vystavení ● podpis příkazce podle podpisového vzoru


Stáhnout ppt "Platební styk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google