Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití nově vybudovaného energetického zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy, pro centrální zásobování Kutné Hory teplem. Závěrečná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití nově vybudovaného energetického zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy, pro centrální zásobování Kutné Hory teplem. Závěrečná."— Transkript prezentace:

1 Využití nově vybudovaného energetického zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy, pro centrální zásobování Kutné Hory teplem. Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Závěrečná práce předmětu N_Lob Lobbying (léto 2013) Přednášející: Ing. Naděžda Petrů Vypracoval: Bc. David Hrma UČO: 15287 Studium: Magisterské kombinované Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance Období: 2. semestr, léto, 2013

2 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma2 Projekt Energetické Centrum Kutná Hora (ECKH) Vize: Využití nově vybudovaného energetického zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy, pro centrální zásobování Kutné Hory teplem, které zlevní současnou cenu průměrně o deset procent. Mise: Uzavřít s městem Kutná Hora dlouhodobou smlouvu o dodávkách tepelné energie.

3 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma3 Základní informace o projektu EC Kutná Hora CO? KDO? KDE? Nově zbudovaný energetický zdroj využívající zemědělskou biomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla Vlastníkem a provozovatelem zdroje je společnost EC Kutná Hora s.r.o., patřící do skupiny Redwood Capital Zdroj byl zbudován v areálu ČKD Kutná Hora a.s. vedle stávající uhelné kotelny KDY? Zdroj byl uveden do provozu 26.9. 2011

4 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma4 Základní informace o projektu EC Kutná Hora TECHNOLOGIE VÝKON PALIVO EMISE Tepelný: 23 MWt Elektrický: 7,45 Mwe Roční výroba (el.):42 000 MWh Roční výroba (teplo):150 000 GJ Tepelný: 23 MWt Elektrický: 7,45 Mwe Roční výroba (el.):42 000 MWh Roční výroba (teplo):150 000 GJ Lisovaná zemědělská biomasa (obilná sláma, řepková sláma, traviny) LimitSkutečnost% limitu CO:65016425% NOx:65019530% TZL:801,72% LimitSkutečnost% limitu CO:65016425% NOx:65019530% TZL:801,72%

5 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma5 Základní informace o projektu EC Kutná Hora EKONOMIKA INVESTICE PALIVO Výstavba zdroje: 600 mil Kč Výstavba horkovodu: 60 mil Kč Dotace:150 mil Kč Výstavba zdroje: 600 mil Kč Výstavba horkovodu: 60 mil Kč Dotace:150 mil Kč 55 000 tun ročně Kontrakty na dodávku paliva uzavřeny na 10 let s 48 dodavateli / zemědělci 55 000 tun ročně Kontrakty na dodávku paliva uzavřeny na 10 let s 48 dodavateli / zemědělci OSTATNÍ 38 nových pracovních míst

6 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma6 Využití opory v zákoně při vyjednávání s městem Kutná Hora Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) § 80 Výkup tepelné energie (1) Držitel licence na rozvod tepelné energie, který má vhodné technické podmínky, je povinen vykupovat a) tepelnou energii 1. získanou z obnovitelných zdrojů a z tepelných čerpadel, 2. získanou z druhotných energetických zdrojů. b) tepelnou energii z kombinované výroby elektřiny a tepla. (2) Povinnost výkupu tepelné energie nevzniká a) je-li potřeba tepelné energie uspokojena podle odstavce 1 b) pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepelné energie pro soubor stávajících odběratelů c) pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení v místě připojení (3) Vynaložené náklady spojené s připojením zdroje tepelné energie podle odstavce 1 hradí vlastník tohoto zdroje.

7 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma7 Vyjednávání se zástupci města Kutná Hora Vlastníkem rozvodné soustavy teplé vody: KH TEBIS s.r.o. 100% vlastníkem KH TEBIS s.r.o. je město Kutná Hora Společnost vlastní rozvodnou síť zásobující cca 7000 odběratelů, tedy přibližně třetinu města včetně škol a veřejných institucí. Současný způsob vytápění: zemní plyn Alternativa ECKH: odběr tepla z biomasy od společnosti EC Kutná Hora Alternativa 2: odběr tepla od jiné společnosti Cíl vyjednávání: odběr tepla od ECKH zůstane dlouhodobě levnější variantou než současný způsob vytápění, a naplněním tak povinnosti vlastníka rozvodné soustavy o odběru dodávek tepla z levnějšího zdroje dle zákona 458/2000 Sb. viz. předchozí strana prezentace

8 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma8 Argumentace při vyjednávání Budoucnost dodávek z centrálního zdroje tepla v Kutné Hoře má 3 varianty: PLYN Pokračování ve výrobě tepla ve stávající technologii KH TEBIS ECKH Uzavření dlouhodobého kontraktu na dodávky tepla z bioelektrárny ECKH Jiná biomasa Vybudování jiného zdroje na výrobu tepla z biomasy Všechny 3 varianty mají svá rizika. Zásadně se však liší dopad těchto rizik na spotřebitele tepla a také pravděpodobnost zda tato rizika skutečně nastanou.

9 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma9 Argumentace při vyjednávání Varianta PLYN Ve variantě PLYN bude KH TEBIS pokračovat ve výrobě tepla ve stávající technologii. Tato varianta odpovídá současné situaci a zůstane platná i pokud nedojde k žádné změně ■Není potřeba přijmout žádné další rozhodnutí ■Pokud by došlo k významnému pádu cen zemního plynu (více než 30%) bude výroba tepla z plynu nejlevnější NEVÝHODY VÝHODY ■Vzhledem k vývoji cen plynu na Evropském trhu a zdanění neobnovitelných zdrojů energie, bude s velkou pravděpodobností dále pokračovat zvyšování ceny tepla pro spotřebitele v Kutné Hoře

10 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma10 Argumentace při vyjednávání Varianta PLYN

11 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma11 Argumentace při vyjednávání Varianta PLYN Zdroj: www.eru.cz

12 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma12 Argumentace při vyjednávání Varianta ECKH Ve variantě ECKH uzavře KH TEBIS dlouhodobý kontrakt na dodávku tepla se společností EC Kutná Hora která vlastní a provozuje nově zbudovanou bioelektrárnu v areálu ČKD Kutná Hora ■Po zbudovaní horkovodu dojde okamžitě ke snížení cen tepla o cca 10% ■Stanovená cena zůstane po odečtení inflace konstantní minimálně dalších 8 let ■Zdroj dodávající teplo již existuje a disponuje dlouhodobými smlouvami na dodávku paliva NEVÝHODYVÝHODY ■Nutnost zavázat se k dlouhodobému odběru (investor jinak není ochoten financovat výstavbu horkovodu) ■Riziko že v případě razantního poklesu ceny plynu (o více než cca 30%) by cena tepla z biomasy byla vyšší než cena tepla z plynu

13 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma13 Argumentace při vyjednávání Varianta jiná biomasa Ve variantě „JINÁ BIOMASA“ se KH TEBIS pokusí hledat partnera, který vybuduje nový zdroj tepla, zajistí pro tento zdroj dostatek paliva a současně nabídne cenu která bude výhodnější než nabídka ECKH VÝHODYNEVÝHODY ■Zdroj zatím neexistuje ani ve fázi projektu ■Vzhledem k již existujícím zdrojům (Čáslav, ECKH) nedostatek vhodného paliva v okolí Kutné Hory ■Nový zdroj by přinesl zvýšení emisí prachu a NOx (emise ECKH by neklesly, místo tepla by vyrábělo elektřinu) ■Není možné identifikovat (zatím neexistuje žádný projekt o němž by bylo možné diskutovat)

14 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma14 Úspěch / Neúspěch ÚSPĚCH ■ECKH spoléhá při vyjednávání na platný zákon, který udává povinnost provozovateli distribuční soustavy odebírat levnější zdroj tepla z biomasy ■Při úspěchu se ECKH zaváže k výstavbě nového horkovodu s investicí v řádu 60milionů CZK ■Podepíše se smlouva na minimálně 8 let s opcí prodloužení na 2 x 3 roky (maximálně 6 let) NEÚSPĚCH ■ECKH v případě neúspěchu, bude nadále využívat zdroj energie na výrobu elektrické energie, kterou již dodává do distribuční soustavy přes lokálního distributora ■ECKH nebude investovat 60milionů CZK do výstavby horkovodu ■Zvýší se doba návratnosti investice do výstavby zdroje, která je již provedena

15 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma15 Časový harmonogram AkceDatum Začátek výstavby elektrárny8/2010 Spuštění výroby energie a tepla11/2011 Začátek jednání s městem Kurná Hora6/2011 Podpis smlouvy o dodávkách5/2012 Výstavba horkovodu zahájení Výběrového Řízení 7/2013, vyhlášení vítěze 8/2013, výstavba 9/2013 – 6/2014 Dodávka tepla7/2014

16 Závěrečná práce Lobbying: Bc. David Hrma16 Jak to dopadlo Zástupci společností EC Kutná Hora a.s. a KH Tebis s.r.o. (řízená městem) podepsali smlouvu o dodávkách tepla pro město Kutná Hora dne 3.5.2012


Stáhnout ppt "Využití nově vybudovaného energetického zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy, pro centrální zásobování Kutné Hory teplem. Závěrečná."

Podobné prezentace


Reklamy Google