Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference 31.3.2015 Pět oblastí analýzy k událostem v Uherském Brodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference 31.3.2015 Pět oblastí analýzy k událostem v Uherském Brodu."— Transkript prezentace:

1 Tisková konference 31.3.2015 Pět oblastí analýzy k událostem v Uherském Brodu

2 5 témat analýzy: 1.Komunikace s kraji a obcemi za krizových situací, 2.Aktualizace krizových plánů, 3.Zásahové jednotky, 4.Výcvik a školení policistů, 5.Role obce v procesu udělování / odebírání zbrojního průkazu.

3 Materiál „Analýza pěti aspektů vyplývajících z události v Uherském Brodu“ Předložen pro informaci členů BRS na schůzi konané dne 23.3.2015 Materiál byl vzat na vědomí usnesením č. 9

4 Komunikace s obcemi a kraji – aktuální stav Funguje komunikace operačních středisek HZS s obcemi a kraji ve všech krajích. V některých krajích funguje komunikace operačních středisek PČR s obcemi a kraji. Zástupce samosprávy je vyrozuměn vždy operačním střediskem té složky IZS, která velí zásahu. PČR nemůže vždy zástupcům samosprávy sdělovat bezprostředně informace o probíhajícím zásahu.

5 Komunikace s obcemi a kraji – žádoucí stav Proběhla dvě jednání se zástupci Asociace krajů a Svazem měst a obcí. Je třeba nastavit jednotnou formu komunikace všech krajských ředitelství PČR se zástupci obcí a krajů. Jako optimální se jeví forma SMS zpráv zasílaných na čísla uvedená v neustále aktualizovaném seznamu zástupců obcí a krajů. Proběhne jednání bezpečnostních komisí Asociace krajů a Svazu měst a obcí k nadefinování typů událostí, o nichž budou zástupci obcí a krajů informováni.

6 Aktualizace krizových plánů – aktuální stav Systém krizových, typových a havarijních plánů nebyl událostmi v Uherském Brodu zpochybněn. Pokud kraje budou mít potřebu a plány jim v některých ohledech nevyhovují, může dojít ke změnám Není třeba aktualizovat typovou činnost zásahu složek IZS vůči aktivnímu střelci.

7 Zásahové jednotky a prvosledové hlídky – aktuální stav Zásahové jednotky jsou na osmi krajích (+ 2 zásahové jednotky na jaderných elektrárnách), dojezdové časy jsou do 2 hodin. Funkci prvosledových hlídek plní: pohotovostní a eskortní oddělení (na úrovni KŘP), oddělení hlídkové služby a obvodní oddělení (na úrovni územních odborů). Prvosledové hlídky jsou standardně vybaveny základní balistickou ochranou, pouze některé však dlouhými zbraněmi.

8 Zásahové jednotky a prvosledové hlídky – žádoucí stav Klíčové je vybavit vždy min. 2 prvosledové hlídky na každém územním odboru balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Dojezdový čas těchto prvosledových hlídek musí být max. 15 minut. Není třeba mít zásahové jednotky v každém kraji Je třeba však personálně posílit stávající zásahové jednotky a zajistit jim materiální a technické zabezpečení (výzbroj, výstroj, dopravní prostředky – velkokapacitní vrtulníky). Je třeba posílit prvosledové hlídky, jejich vybavení a výzbroj, aby byly schopné zvládnout i situaci aktivního střelce/útočníka.

9 Výcvik a školení policistů – aktuální stav Pro zákrok proti aktivnímu střelci/útočníkovi existuje metodika taktického postupu. Probíhá výcvik v oblasti eliminace aktivního střelce, realizována jsou cvičení na úrovni KŘP i územních odborů, díky kterým si policisté i ostatní zasahující mají možnost osvojit si postup při zásahu proti aktivnímu střelci/útočníkovi.

10 Výcvik a školení policistů – žádoucí stav Je třeba zahrnout problematiku eliminace aktivního střelce/útočníka do vzdělávání všech policistů. Je třeba nadále realizovat cvičení s tématikou aktivního střelce, aby si co nejvíce policistů osvojilo postup při zákroku proti němu. Je nutné zlepšit taktickou vycvičenost, fyzickou připravenost, ovládání výzbroje a psychickou odolnost policistů.

11 Role obce v procesu udělování/odebírání zbrojních průkazů – aktuální stav Zbrojní průkazy vydává KŘP dle příslušného místa pobytu žadatele. U žadatele o zbrojní průkaz se zjišťují: bezúhonnost, spolehlivost, odborná způsobilost a zdravotní způsobilost.

12 Role obce v procesu udělování/odebírání zbrojních průkazů – negativa aktuálního stavu Nedostatky právní úpravy: 1.Neinformovanost lékařů o tom, že je pacient držitelem zbrojního průkazu. 2.Nedostatečná spolupráce PČR s obcemi při posuzování podmínek pro vydání zbrojního průkazu. 3.Neexistence registru přestupků. 4.Nemožnost odnětí zbraně v obydlí. 5.Nemožnost předběžného zajištění zbrojního průkazu a zbraně při podezření na změnu zdravotního stavu.

13 Role obce v procesu udělování/odebírání zbrojních průkazů – žádoucí stav 1.Zvážit možnost přístupu lékařů do centrálního registru zbraní. 2.Obce a její orgány (např. obecní policie) budou mít přístup do centrálního registru zbraní. 3.PČR bude moci vstoupit do obydlí žadatele, jehož zbrojní průkaz pozbyl platnosti, a zajistit jeho zbraně a zbrojní průkaz. 4.Lékař, jenž nabyde u pacienta podezření na ztrátu zdravotní způsobilosti, bude muset informovat PČR. PČR následně bude moci předběžně zajistit zbraň a zbrojní průkaz. 5.Vznikne registr přestupků. Novela zákona o zbraních reflektující výše uvedené body bude vládě předložena do konce června letošního roku.


Stáhnout ppt "Tisková konference 31.3.2015 Pět oblastí analýzy k událostem v Uherském Brodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google