Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.6 Marie Terezie Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.6 Marie Terezie Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.6 Marie Terezie Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Výkladová hodina pro žáky 5.ročníku, významné okamžiky českých dějin. Materiál je určen pro práci s interaktivní tabulí, pro dataprojektor nebo do počítačové učebny.

2  Marie Terezie (1717-1780) Nejstarší dcera císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické Díky pragmatické sankci se stala jedinou vládnoucí ženou na českém trůnu

3  Pragmatická sankce – umožnila nástup dcery na trůn Nástup na trůn Pragmatická sankce - dokument, vydaný 19.dubna 1713 ve Vídni císaře m Karlem VI, v němž byla ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské. Cílem pragmatické sankce bylo zajištění nástupnictví po Karlu VI. pro jeho vlastní děti, tedy i pro jeho dcery, v případě, že by nezanechal mužské potomky. V takovém případě měly mít při nástupnictví přednost dcery Karla VI. před dcerami jeho předchůdců Josefa I. a Leopolda I..

4  Válka o rakouské dědictví Reakce ostatních dědiců : -Vyprovokování války o dědictví rakouské -Vojenské obsazení zemí České koruny Důsledky: - Nezkušená Marie Terezie vojenskou prohrou ztratila většinu Slezska, součást Koruny - Tím se trvale změnila rozloha Českého království

5  Příčiny porážky -Negramotní velitelé vojska -Vojáci rekrutovaní povinně na 7 let nebo také na doživotí -Žádné zkušenosti s bojem -Špatné vybavení vojska -Málo peněz na změny -Cášský mír (ukončil války o rakouské dědictví)

6  Osvícenské reformy -Střety s cizími mocnostmi ukázaly nutnost změn uvnitř státu -Nutnost změnit řízení státu -Soustředění moci do rukou panovníka -Podpora výroby a obchodu Trestní zákoník Marie Terezie

7  Reformy správní -česká dvorská kancelář a rakouská dvorská kancelář zrušeny, namísto nich nové – společné - zrušena definitivně česká samostatnost zřízením Česko-rakouské kanceláře -v úřadech profesionální c.k.úředníci (císařsko-královští) = byrokratizace správy -samostatně organizovaná soudní moc, změněn trestní zákon - sjednocení existujícího rakouského a českého práva - odstraněno právo útrpné (mučení), ale ponechány tělesné tresty -roku 1747 proveden soupis půdy -od roku 1753 periodické sčítání obyvatelstva; číslování domů; příjmení -rozdělení státu na kraje (v Čechách zřízeno 16 krajů)

8  Reformy hospodářské - podpora podnikání – textilní manufaktury – a ochrana před zahraniční konkurencí - Jednotná měna – tolarová a zlatková (1 tolar = 2 zlaté), první papírové peníze (bankocetle) - jednotná soustava dolnorakouských měr a vah -Zrušeny hranice mezi jednotlivými zeměmi, odstraněna soukromá mýta, budovány silnice - Celní unie = zrychlen pohyb zboží (kromě Uher) - Soupis půdy a obyvatel (tereziánský katastr) pro daňové účely (spravedlivější daně)tereziánský katastr -Daně musí odvádět i vrchnost

9  Reformy školské -v roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka od 6 do 12 let -Školy triviální na venkově, školy hlavní ve městech (německy) a školy normální (výuka pedagogů) -Místo latiny se učí německy, jezuitům odňaty střední školy i univerzita -Snaha o zvýšení gramotnosti -Sjednoceno písmo

10  -podle pruského vzoru se začala budovat stálá armáda -odvody, jednotný výcvik, uniformy, výzbroj -růst nákladů – potřeba výběru daní -minimální žold -Pevnosti Terezín a Josefov – výcvik vojáků Vojenská reforma

11   Omezení roboty na 3 dny v týdnu  Pravidelné poštovní spojení Další změny ve státě

12  Zajímavosti  Víte, co mají společného Josef II., Karel Josef, Leopold II., Ferdinand Karel, Maxmilián František, Marie Anna, Marie Kristina, Marie Alžběta, Marie Amálie, Johana Gabriela, Marie Josefa, Marie Karolína a Marie Antoinetta?  Všechno jsou to děti jediné ženy na českém trůnu, arcivévodkyně rakouské, královny uherské a české, Marie Terezie žijící v letech 1717 – 1780. Tato panovnice měla dětí dohromady 16, ale 3 z nich umřely před dosažením věku tří let.

13   POTOMCI MARIE TEREZIE  Děti Marie Terezie byly vychovávány jednotlivě, nebo po dvojicích (to pokud se k sobě hodily jak věkem, tak pohlavím). Marie Terezie byla milující, ale velmi přísná matka. Jejím krédem ve výchově dětí byla poslušnost, zbožnost a kázeň. V jednom dopise, který psala vychovatelce několika svých dcer hraběnce Marii Walpurze Lerchenfeldové stálo "Děti se rodí k poslušnosti a musí si na to včas zvyknout." Vychovatelé dostávali pokyny k výchově dětí buď písemně, nebo přímo od Marie Terezie.  Marie Terezie velice dbala na čistotu a hygienu dětí. Také dbala na to, jak se její děti stravují. Děti musely jíst všechno a nesměly si v jídle vybírat. Děti se začínaly učit od šesti let čtení a psaní. Později také počtům a přibývaly jim hodiny hudby, jízdy na koni, tance, dějepisu, zeměpisu a jazyků. Panovnice sama sestavovala studijní plány, které musely být přesně dodržovány. Důležitou úlohu ve výchově hrálo náboženství. Každý den začínal a končil modlitbou.  Výchova synů byla zaměřena na přípravu role budoucího panovníka. Dcery byly zase připravovány na roli manželky. V žádném případě se žena nemá míchat do politiky, nemá si stěžovat, dělat žárlivé scény nebo se s mužem hádat a nikdy se muže nemá pokusit nijak ovládat. Toto neúnavně vtloukala svým dcerám.  Všichni synové i dcery dostali po smrti Františka Štěpána opis životních pravidel, který jejich otec sám sepsal (pod názvem Pokyny pro mé děti (Instructions pour mes enfans)). Ve spisu jsou popsány úvahy Františka Štěpána o vztahu člověka k bohu, o postavení ve společnosti a pokyny pro vytváření charakteru. Ve spisu byla hesla jako dobromyslnost, pravdivost, dobročinnost, soucítění s chudými a denní zpytování svědomí.  Marie Terezie své děti i v dospělosti chválila, napomínala a v dopisech, které jim posílala, jim vytýkala nedostatky, kterých se dopouštěli. V dopisech svým dětem vytýkala nejen způsob života, ale i to jak se oblékají nebo jaké mají účesy. Marie Antoinetta jednou řekla "Miluji císařovnu, ale bojím se jí dokonce i na dálku. Ani když jí píši, nemám pocit jistoty."

14   Pragmatická sankce  Velkou část Slezska  6 – 12 let  Měnu a míry a váhy Co sis zapamatoval? Zákon, který umožnil vstup ženy na trůn Válkou o dědictví přišly České země o Povinnou školní docházku uzákonila od V zemích Rakouska – Uherska sjednotila

15   http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230075/ http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230075/  http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230074/ http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230074/  http://www.rozhlas.cz/webik/skolicka/_zprava/9 54643 http://www.rozhlas.cz/webik/skolicka/_zprava/9 54643 Chceš vědět víc?

16   NEZNÁMÝ. Pevnost Olomouc [online]. [cit. 15.4.2012]. Dostupný na WWW: http://olomouckapevnost.webgarden.cz/rubriky/fotogalerie http://olomouckapevnost.webgarden.cz/rubriky/fotogalerie  www.obrazky. Citace


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.6 Marie Terezie Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google