Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení REACH Jana Kozmíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení REACH Jana Kozmíková."— Transkript prezentace:

1

2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení REACH Jana Kozmíková odbor ekologie © 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Poplatek za registrace látek Poplatek se vybírá za registrace látek samotných, látek obsažených v přípravcích nebo v předmětech včetně společného předkládání skupinou žadatelů Poplatek při registraci látek v rozmezí (samostatné předložení): 1 – 10 t 1 600 € 10 – 100 t 4 300 € 100 – 1000 t 11 500 € nad 1000 t 31 000 €

4  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Registrace látek Poplatek se nevybírá v případě registrace látky v množství od 1 do 10 t, pokud registrační dokumentace obsahuje veškeré informace podle přílohy VII nařízení REACH (tzn. je úplná) Není-li úplná – poplatek se platí podle příl. I nařízení o poplatcích = 1600 € při samostatném předložení Stejně tak je to u izolovaného meziproduktu na místě nebo přepravovaného izolovaného meziproduktu: je-li dokumentace k těmto meziproduktům úplná při registrovaném množství 1-10 t – poplatek se neplatí

5  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Společné předložení registrace V případech společného předložení vybere agentura snížené poplatky od každého žadatele Když některý žadatel předloží část údajů zvlášť bude tento žadatel platit poplatek za jednotlivé předložení (např. klasifikaci, souhrny studií, žádost o nezveřejnění některých údajů uvedených v čl. 119 odst. 2 REACH)

6  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 PŘÍLOHA I, Tab. 1 Jednotlivé předložení Společné předložení Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun 1 6001 200 Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun 4 3003 225 Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun 11 5008 625 Poplatek za látky nad 1 000 tun 31 00023 250 (EUR) Standardní poplatky Poplatky za žádosti o registraci podané podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006

7  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Další poplatky Při aktualizaci množstevního rozmezí (poplatek podle přílohy III) V případě jiných aktualizací – změna totožnosti žadatele o registraci – změna právní subjektivity Pokud se aktualizuje společné předložení – opět snížený poplatek Malé a střední podniky - snížený poplatek (poplatek rovněž podle přílohy III)

8  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Další poplatky Poplatek za oznámení pro účely osvobození od povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy – výjimka z registrace Poplatek se vybírá za každou žádost o povolení látky podle čl. 62 nařízení REACH základní poplatek zahrnuje žádost o povolení jedné látky pro jedno použití a jednoho žadatele Poplatek za přezkum povolení podle čl. 61 Poplatek za odvolání proti rozhodnutí agentury

9  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Další poplatky Pokud se při registraci látky zároveň žádá o nezveřejnění některých informací = tj. informací pro které se žádá důvěrnost (stupeň čistoty, druh nečistot nebo přidaných látek, příslušné množstevní rozmezí, souhrn nebo podrobný souhrn studií, některé informace v bezpečnostním listu, obchodní názvy látky, název IUPAC pro nezavedené látky, které nejsou nebezpečné, pro nebezpečné používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy) Agentura vybere poplatek za každou položku, která je předmětem žádosti (poplatek podle přílohy IV)

10  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Osvobození z poplatků Agentura nevybere poplatek za aktualizace těchto údajů: změna z vyššího množstevního rozmezí na nižší změna z nižšího množstevního rozmezí na vyšší, uhradil-li žadatel o registraci již dříve poplatek za toto vyšší množstevní rozmezí změna statusu nebo totožnosti žadatele o registraci, pokud nedojde ke změně právní subjektivity změna složení látky informace o nových určených použitích včetně použití, která se nedoporučují

11  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Osvobození z poplatků informace o nových rizicích látky změna klasifikace a označení látky změna zprávy o chemické bezpečnosti změna pokynů pro bezpečné používání látky oznámení o nutnosti vypracování zkoušky uvedené v příloze IX nebo X nařízení REACH (zkoušky související s dosažením vyšší tonážní hladiny) žádost o zpřístupnění informací, které byly dosud důvěrné

12  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Malé a střední podniky Je-li žadatelem o registraci MSP, platí se snížený poplatek Zařazení do kategorie MSP znamená, že počet zaměstnanců je nižší než 250 roční obrat nepřevyšuje 50 mil. EUR nebo roční úhrn rozvahy nepřevyšuje 43 mil. EUR Definice mikro, malého a středního podniku najdete v doporučení Komise 2003/361/EC MSP mikropodnikmalý podnik střední podnik

13  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Malé a střední podniky malý podnik: méně než 50 zaměstnanců roční obrat menší než 10 mil. EUR nebo roční úhrn rozvahy menší než 10 mil. EUR mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců roční obrat menší než 2 mil. EUR nebo roční úhrn rozvahy menší než 2 mil. EUR Agentura může požadovat doklad prokazující, že jsou splněny podmínky pro snížení poplatku

14  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 PŘÍLOHA I, Tab. 2 Snížené poplatky pro MSP (EUR) Střední podnik (Jednotlivé předložení) Střední podnik (Společné předložení) Malý podnik (Jednotlivé předložení) Malý podnik (Společné předložení) Mikro podnik (Jednotlivé předložení) Mikro podnik (Společné předložení) Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun 1 120840640480160120 Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun 3 0102 2581 7201 290430323 Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun 8 0506 0384 6003 4501 150863 Poplatek za látky nad 1 000 tun 21 70016 27512 4009 3003 1002 325 Poplatky za žádosti o registraci podané podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006

15  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Výhradní zástupce Výhradní zástupce výrobce ze třetí země V případě výhradního zástupce se použití snížení pro MSP posoudí podle počtu zaměstnanců obratu a údajů z rozvahy Myslí se údaje o výrobci, který nepochází ze Společenství a je zastoupen tímto výhradním zástupcem v souvislosti s danou transakcí

16  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Fakturace Po předložení žádosti o registraci nebo jiných žádostí agentuře Účet elektronicky v REACH-IT systému a zároveň poštou Doba splatnosti závisí na typu předložení Agentura může požadovat doklad o zaplacení Doklad o zaplacení zaslat poštou na adresu agentury do Helsinek nebo naskenovat a zaslat e-mailem (e-mail payments@echa.europa.eu ) payments@echa.europa.eu doklad je třeba označit a uvést číslo faktury, např.: „Proof of payment 12345678“

17  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Fakturace Pozn.: každou fakturu je třeba platit zvlášť, tj. nelze seskupovat několik faktur do jedné platby (znemožňuje to elektronické zpracování) Agentura nezasílá potvrzení o obdržení platby můžete si zkontrolovat stav faktury v REACH-IT

18  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Bankovní informace o ECHA IBAN: FI9850000120243349 BIC/SWIFT: OKOYFIHH Číslo účtu Agentury: 500001-20243349 Banka: Pohjola Bank Plc, P.O.Box 308, FIN- 00013 POHJOLA Finland Platba v EUR Poplatky jsou osvobozeny od DPH

19  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Navracení přeplatků Agentura stanoví pravidla pro navracení přeplatků poplatků nebo plateb plátci a zveřejní je na své internetové stránce Je-li však výše přeplatku nižší než 100 EUR a dotčená strana navrácení výslovně nepožaduje, přeplatek se nevrací Poplatek za registraci se nevrací, když žadatel nedoplnil chybějící údaje při registraci a registrace byla proto zamítnuta

20  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Dotazy k platbám V případě dotazů k platbě (faktuře) je třeba kontaktovat agenturu http://echa.europa.eu/about/contact- form_en.asp v sekci „Enquiry on specific submission to ECHA“ http://echa.europa.eu/about/contact- form_en.asp zde vyplníte formulář a uvedete svůj dotaz

21  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Revize poplatků Stanovené poplatky a platby se ročně revidují s ohledem na míru inflace měřenou podle Evropského indexu spotřebitelských cen

22  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Děkuji za pozornost ! Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz

23  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 PŘÍLOHA I, Tab. 1 Jednotlivé předložení Společné předložení Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun 1 6001 200 Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun 4 3003 225 Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun 11 5008 625 Poplatek za látky nad 1 000 tun 31 00023 250 (EUR) Standardní poplatky Poplatky za žádosti o registraci podané podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006

24  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 PŘÍLOHA I, Tab. 2 Snížené poplatky pro MSP (EUR) Střední podnik (Jednotlivé předložení) Střední podnik (Společné předložení) Malý podnik (Jednotlivé předložení) Malý podnik (Společné předložení) Mikro podnik (Jednotlivé předložení) Mikro podnik (Společné předložení) Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun 1 120840640480160120 Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun 3 0102 2581 7201 290430323 Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun 8 0506 0384 6003 4501 150863 Poplatek za látky nad 1 000 tun 21 70016 27512 4009 3003 1002 325 Poplatky za žádosti o registraci podané podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006

25  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 PŘÍLOHA II, Tab. 1 Standardní poplatky Jednotlivé předloženíSpolečné předložení Poplatek 1 6001 200 (EUR) Poplatky za žádosti o registraci podané podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 nebo 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006

26  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 PŘÍLOHA II, Tab. 2 Poplatky za žádosti o registraci podané podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 nebo 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006 Střední podnik (Jednotlivé předložení) Střední podnik (Společné předložení) Malý podnik (Jednotlivé předložení) Malý podnik (Společné předložení) Mikro podnik (Jednotlivé předložení) Mikro podnik (Společné předložení) Poplatek1 120840640480160120 Snížené poplatky pro MSP (EUR)

27  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 PŘÍLOHA III, Tab. 1 Jednotlivé předložení Společné předložení Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun 2 7002 025 Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1000 tun 9 9007 425 Z množstevního rozmezí 1–10 tun navíce než 1000 tun 29 40022 050 Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1000 tun 7 2005 400 Z množstevního rozmezí 10–100 tun navíce než 1000 tun 26 70020 025 Z množstevního rozmezí 100–1000 tun navíce než 1000 tun 19 50014 625 Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č.1907/2006 Standardní poplatky za aktualizaci mno ž stevního rozmezí (EUR)

28  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 PŘÍLOHA III, Tab. 2 Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č.1907/2006 Sní ž ené poplatky pro MSP za aktualizaci mno ž stevního rozmezí (EUR) Střední podnik (Jednotlivé předložení) Střední podnik (Společné předložení) Malý podnik (Jednotlivé předložení) Malý podnik (Společné předložení) Mikro podnik (Jednotlivé předložení) Mikro podnik (Společné předložení) Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun 1 8901 4181 080810270203 Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1000 tun 6 9305 1983 9602 970990743 Z množstevního rozmezí 1–10 tun navíce než 1000 tun 20 58015 43511 7608 8202 9402 205 Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1000 tun 5 0403 7802 8802 160720540 Z množstevního rozmezí 10–100 tun navíce než 1000 tun 18 69014 01810 6808 0102 6702 003 Z množstevního rozmezí 100–1000 tun navíce než 1000 tun 13 65010 2387 8005 8501 9501 463

29  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 PŘÍLOHA III, Tab. 3 Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č.1907/2006 Poplatky za další aktualizace (EUR) Druh aktualizace Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity 1 500 Druh aktualizaceJednotlivé předložení Společné předložení Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti (za položku) 1 5001 125

30  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 PŘÍLOHA III, Tab. 4 Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č.1907/2006 (EUR) Snížené poplatky za další aktualizace pro MSP Druh aktualizaceStřední podnikMalý podnikMikropodnik Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity 1 050600150 Druh aktualizace Střední podnik (Jednotlivé předložení) Střední podnik (Společné předložení) Malý podnik (Jednotlivé předložení) Malý podnik (Společné předložení) Mikro podnik (Jednotlivé předložení) Mikro podnik (Společné předložení) Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti (za položku) 1 050788600450150113

31  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 PŘÍLOHA IV, Tab. 1 Poplatky za žádosti podle čl. 10 písm. a) bodu xi) nařízení (ES) č. 1907/2006 (EUR) Standardní poplatky Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost Jednotlivé předložení Společné předložení Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek 4 500 3 375 Příslušné množstevní rozmezí 1 5001 125 Souhrn nebo podrobný souhrn studií 4 500 3 375 Informace v bezpečnostním listu 3 000 2 250 Obchodní název látky 1 500 1 125 Název IUPAC pro nezavedené látky, které jsou nebezpečné 1 5001 125 Název IUPAC pro nebezpečné látky používané jako meziprodukt,ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy 1 5001 125

32  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 32 PŘÍLOHA IV, Tab. 2 Snížené poplatky pro MSP Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost Střední podnik (Jednotlivé předložení) Střední podnik (Společné předložení) Malý podnik (Jednotlivé předložení) Malý podnik (Společné předložení) Mikro podnik (Jednotlivé předložení) Mikro podnik (Společné předložení) Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek 3 1502 3631 8001 350450338 Příslušné množstevní rozmezí 1 050788 600450150113 Souhrn nebo podrobný souhrn studií 3 1502 3631 8001 350450338 Informace v bezpečnostním listu 2 1001 5751 200900300225 Obchodní název látky 1 050788600 450150 113 Název IUPAC pro nezavedené látky, které jsou nebezpečné 1 050788600450150113 Název IUPAC pro nebezpečné látky používané jako meziprodukt,ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy 1 050788600450150113 (EUR)

33  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 33 PŘÍLOHA V, Tab. 1 Poplatky a platby za oznámení výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (EUR) Poplatky za oznámení výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy

34  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 34 PŘÍLOHA V, Tab. 2 Poplatky a platby za oznámení výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 Platby za prodloužení osvobození pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (EUR)

35  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 35 PŘÍLOHA VI, Tab. 1 Standardní poplatky Poplatky za ž ádost o povolení podle č lánku 62 na ř ízení (ES) č. 1907/2006

36  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 36 PŘÍLOHA VI, Tab. 2 Poplatky za ž ádost o povolení podle č lánku 62 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Sní ž ené poplatky pro st ř ední podniky

37  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 37 PŘÍLOHA VI, Tab. 3 Poplatky za ž ádost o povolení podle č lánku 62 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Sní ž ené poplatky pro malé podniky

38  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 PŘÍLOHA VI, Tab. 4 Poplatky za ž ádost o povolení podle č lánku 62 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Sní ž ené poplatky pro mikropodniky

39  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 PŘÍLOHA VII, Tab. 1 Platby za p ř ezkum povolení podle č lánku 61 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Standardní platby

40  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 PŘÍLOHA VII, Tab. 2 Platby za p ř ezkum povolení podle č lánku 61 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Snížené platby pro střední podniky

41  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 41 PŘÍLOHA VII, Tab. 3 Platby za p ř ezkum povolení podle č lánku 61 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Snížené platby pro malé podniky

42  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 42 PŘÍLOHA VII, Tab. 4 Platby za p ř ezkum povolení podle č lánku 61 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Snížené platby pro mikropodniky

43  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 43 PŘÍLOHA VIII, Tab. 1+2 Poplatky za odvolání podle č lánku 92 na ř ízení (ES) č. 1907/2006 Standardní poplatky Snížené poplatky pro MSP (EUR)


Stáhnout ppt "NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení REACH Jana Kozmíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google