Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Poruchy osobnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Poruchy osobnosti."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Poruchy osobnosti

2 Porucha osobnosti Osobnost představuje individuální soubor duševních a tělesných vlastností člověka, které se utvářejí v průběhu jeho vývoje a projevují se v sociálních vztazích.V průběhu individuálního vývoje se stále více doplňují vrozené dispozice (temperament) a obohacují se vlastnostmi získanými (charakter)

3 Poruchy osobnosti Pojmy: osobnost,struktura osobnosti, poruchy osobnosti,klasifikace poruch osobnosti, prevalence, etiologie a patogeneze poruch osobnosti,epidemiologie, klasifikace poruch osobnosti, MKNN- 10,specifické poruchy osobnosti, diagnostické kritéria,hyperprotektivní výchova, restriktivní výchova, psychotraumatická stresová porucha, emoce, psychoaktivní látky mentální retardace,genetické predispozice

4 Klasifikace porucha osobnosti: Dle poslední MKNO – 10 ( 10 decenální revize mezinárodní klasifikace nemocí ) Významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvláště utváří vztahy s druhými, tyto vzorce chování jsou relativně stálé. Specifická porucha osobnosti: těžké narušení v charakterové skladbě a tendencích jedince, zahrnující obvykle několik oblastí osobnosti, které téměř vždy zahrnuje závažné osobní a sociální selhání.

5 Klasifikace poruchy osobnosti Dle definice MKN -10 se projevují v následovních oblastech: 1. poznávání, tj. způsoby vnímání, a interpretace věcí, lidí a události, formování přístupu k sobě a ostatním 2.emotivita(rozsah, intenzita a přiměřenost emočního vznětu a odpovědi 3.Ovládání impulzů a uspokojování potřeb 4.Způsob chování k ostatním a zvládání interpersonálních potřeb

6 Projevy poruch osobnosti Se zpravidla projevují ve věku pozdního dětství, nebo adoslescence a přetrvávají prakticky celý život. Mluvíme o období kompenzace a dekompenzace stavu a to podle výkyvů, které jsou vyvolené nepříznivými vnějšími (pracovní,partnerské problémy) nebo vnitřními faktory (tělesné onemocnění, přechod do dalšího generačního období).

7 Specifické poruchy osobnosti v klasifikaci MKN-10: F60 -Paranoidní porucha osobnosti -Schizoidní porucha osobnosti -Disociální porucha osobnosti -Emočně nestálá porucha osobnosti -Histriónská porucha osobnosti -Anankastická porucha osobnosti -Anxiózní porucha osobnosti -Závislá porucha osobnosti -Jiné: -Smíšené poruchy osobnosti -Narcistická porucha osobnosti -Pasivně agresivní porucha osobnosti

8 Prevalence a etiologie poruch osobnosti - relativně časté v běžné populaci -6 – 9 % -Etiologie – představuje komplexní kombinaci mezi temperamentem(tj.genetickými a dalšími biologickými faktory) a charakterem (tj. vývojovými a environmentálními faktory) -jde o multifaktoriální biologické determinanty (genetické vlivy, perinatální poškození, poranění a záněty mozku apod.) a vlivy z okolního prostředí(rodinné, sociální a kulturální vlivy, psychotraumatické životní události apod. -Predispozice ke vzniku je dána nejspíše geneticky. -Souvislost s prenatálním vývojem dítěte, ale i zevními zátěžovými faktory působící na matku v období gravidity --vliv rodinného prostředí na v ranném dětství - psychosociální vlivy:neúplnost rodiny, konfliktní,emočně vypjaté rodinné prostředí (hyperprotektivní ale i restriktivní způsob výchovy) mají vliv na rozvoj dispozice k poruše osobnosti -- v dalším vývoji vlivy školy, vrstevníků a kulturální vlivy, které mají patoplastický a akcelerující vliv (násilí v TV, počítačové hry apod.)

9 Diferenciální diagnóza: U dg.disociání poruchy osobnosti je možné si ji splést např.: -Narcistickou poruchou osobnosti -Asociálním chování v dospělém věku -Poruchami vyvolanými účinkem psychoaktivních látek -Mentální retardací -Hraniční poruchou osobnosti -Histrionská poruchou osobnosti

10 Diagnostická kritéria: A.Musí být splněna obecná kritéria pro poruchu osobnosti B.Musí být vždy splněny nejméně 3 - 4 ze specifických příznaků dle dané poruchy osobnosti Příklad:Disociální porucha osobnosti: (KAZUISTIKA tzv. Berdychův gang – soudně znalecké posudky) Přítomnost 3 příznaků z následujících: 1) chladný nezájem o cítění druhých 2) hrubý a trvalý postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským normám, pravidlům a závazkům 3) neschopnost udržet trvalé vztahy při nedotčené schopnosti takové vztahy bez obtíží vytvářet 4) velmi nízká tolerance k frustraci a nízký práh pro uvolnění agrese, včetně násilí 5) neschopnost zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu 6) výrazná tendence ke svádění viny na jiné nebo k uvádění racionálního vysvětlení pro chování, které jedince přivádí do konfliktu se společností

11 Použité zdroje a literatura Zdroj 1: Ján Praško a kol. Poruchy osobnosti,1 vydání nakl.Portál Praha,2003 Zdroj 2: František Koukolík. Vzpoura deprivantů,vyd. Galén, 2008 Zdroj 3: Baštecká Klinická psychologie v praxi,vyd,Portál 2008 Kazuistiky: v hodinách jsou používané soudně znalecké posudky z klinické psychologie a psychiatrie v konkrétních soudních kauzách, týkající se probíraných poruch osobnosti ( např.Dr.S.Hubálek,Dr.Preiss, Dr.Skulová,Dr.Humhal, atd)

12 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor:PhDr.Alena Uváčiková Předmět:Psychologie Datum:20.5. 2010


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Poruchy osobnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google