Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie ASC do roku 2020. Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Proč strategie?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie ASC do roku 2020. Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Proč strategie?"— Transkript prezentace:

1 Strategie ASC do roku 2020

2 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Proč strategie? K čemu je to dobré? Co si pod tím představit?

3 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________

4 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________

5 Strategická komise Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________

6 Strategická komise Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Martin Loučka

7 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Nemusíme hledat „poslání“. Opíráme se o PAŽ. Hledáme, jak konkrétně realizovat PAŽ „tady a teď “.

8 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________

9 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________

10 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________

11 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Výzvy body generace mladých vyrostla v jiných podmínkách - nerozumíme jejich potřebám, na naše společenství je již nenalákáme78 spolupráce se Salesiánskými fungujícími díly65 krize rodiny52 islám v Evropě, odkřesťanštění Evropy, ztráta identity51 ve společnosti je mnoho lidí na okraji = široké možnosti, pěstování sousedských vztahů39 Co se děje za dveřmi?

12 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ pomoc mezi větvemi SR společný jmenovatelkumulované bodypříčinybody vztahy 25 nepřítomnost lidského přátelství11 nezpůsobilost pro rodinné vztahy6 předsudky4 chybí důvěra3 nedostatek odvahy a síly pro nové vztahy1 malá touha komunikace 15 špatná a nedostatečná komunikace7 neznáme se, málo o sobě víme4 vzdálenost v km1 nevíme co dělají1 nikdo nás nepozval a neřekl co potřebuje1 nikdo o díle nemluví1 separatismus 10 svůj píseček7 projekty nevznikly společně2 neplánuje se na provinciální úrovni1 každá větev ma svých starostí dost přílišné zdůrazňování samostatnosti větví formace 5 nevidíme smysl společného díla4 vzájemná neznalost cílů, díla1 nekompatibilita kvalifikací chybí odbornost pro zapojení do díla

13 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ společný apoštolát v MS společný jmenovatelkumulované bodypříčinybody vztahy 23 chybí přirozené vztahy a přátelství 17 nedostatek osobního setkávání 6 řevnivost komunikace 13 chybí dovednost sdílet se a moderovat 7 pocit, že se vytahuju, když mluvím o svém apoštolátu 6 vzdálenost v km formace 11 spolupracovník nevnímá své povolání jako přednostní 5 přetíženost aktivitami (práce, rodina, farnost, …) 3 nedostatečná kvalita a připravenost koordinátora 2 pasivita místní rady 1 individualismus 8 8 když dělám sólo, nemusím nic vysvětlovat

14 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ aktivní oslovování nových společný jmenovatelkumulované bodypříčinybody komunikační strategie 22 chybí jasně vyslovená identita, hodnota členství 17 chybí přijatelná propagace 2 představujeme spíše formu než styl 2 obava z neúspěchu, stud 1 neschopnost vytvářet vhodné prostředí pro pozvání a oslovení uzavřenost 14 je nám spolu dobře - uzavřenost 11 chybí nabídka otevřených aktivit 3 nenabízíme účast na díle 13 nenabízíme konkrétní zajímavé dílo, na kterém by mohli spolupracovat 13 formace 6 pohodlnost, lenost a malá osobní aktivita 3 chybíme jako autentické vzory 3

15 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ nadšení a šťáva společný jmenovatelkumulované bodypříčinybody duchovní život 22 vytrácí se napojení na kořeny (kdo ví proč, snese jakékoliv jak) 13 absence vděčnosti obdarovaného křesťana 7 ochabnutí v duchovním životě 2 spoléhám jen na vlastní síly stereotyp únava 11 únava a vyhoření - část sdružení se jen veze 6 pohodlnost učit se nové věci a dělat věci nově 3 upadáme do stereotypu 2 psychohygiena 8 stárnutí a přetíženost v práci 8 malé sebevědomí společná činnost 6 chybí společná činnost, apoštolát, vize 6 vztahy 3 nezájem okolí, není ocenění, povzbuzení 3

16 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ ochota přijmout odpovědnost společný jmenovatelkumulované bodypříčinybody formace 30 chybí formace k přebírání odpovědnosti a stanovení priorit 11 mám jiné priority 9 chybí pocit sounáležitosti 5 absence zakořeněnosti v křesťanství 5 styl života 18 pracovní vytíženost a časová tíseň 11 obava z dalších starostí a povinností 5 změna stylu života (je více možností a aktivit) 2 psychohygiena 3 hrbatá pokora (přeci tady nebudu dělat kariéru) 2 nevěřím si 1

17 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Příčiny slabých stránek body chybí přirozené vztahy a přátelství17 chybí jasně vyslovená identita, hodnota členství17 nenabízíme konkrétní zajímavé dílo, na kterém by mohli spolupracovat13 vytrácí se napojení na kořeny (kdo ví proč, snese jakékoliv jak)13 nepřítomnost lidského přátelství11 je nám spolu dobře - uzavřenost11 chybí formace k přebírání odpovědnosti a stanovení priorit11 pracovní vytíženost a časová tíseň11 mám jiné priority9 Individualismus8 stárnutí a přetíženost v práci8 špatná a nedostatečná komunikace7 svůj píseček7 chybí dovednost sdílet se a moderovat7 absence vděčnosti obdarovaného křesťana7

18 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Kam se vydat – na co se dál zaměřit?

19 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Definice strategických oblastí Strategická oblast Slabé a silné stránky výzva Příčiny slabých stránek

20 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ 1. identita salesiána spolupracovníka Fascinace Donem Boskem a jeho následovníky (dnes i v minulosti, doma i v zahraničí) Úzké propojení duchovního života a práce Salesiáni jsou "normální"- ze života, praktický přístup Je citlivý (vnímavý) pro potřebné, hledá je a ujímá se jich Humor, veselost, radostnost Rozvíjí osobní povolání od Boha a prožívá věrnost svému závazku

21 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ 2. spolupráce s fungujícími SDB díly Chybí vztahy a přátelství Nedostatečná komunikace Separatismus - každý svůj píseček Vázne formace ke spolupráci (nevidíme smysl společného díla)

22 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ 3. Krize rodiny Manželství Rodičovství Základní buňka společnosti Domácí církev Jiné (mužství, gender, ekonomická podpora potřebných rodin, …)

23 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ 4. Nerozumíme mladým Trávit s nimi čas Znát jejich potřeby (motivace) Znát jejich hodnoty (co je pro ně důležité) Klást jim otázky Předsudky, soudíme je Naučit se formulovat a argumentovat křesťanské hodnoty Dívají se a čtou věci, které nechápeme Chceme být kamarády, ale oni to nechtějí Nerozumíme jejich vztahům (hromádka, atd.) 50% pochází z rozpadlých rodin

24 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ 5. Nemáme otevřené dveře Jsme uzavření Schopnost předávat vlastní salesiánskou identitu Nenabízíme účast na konkrétním díle (např. v rámci místního společenství) Být zdravě hrdý / nestydět se, že jsem salesián spolupracovník Přijatelná propagace

25 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ 1. identita salesiána spolupracovníka Fascinace Donem Boskem a jeho následovníky (dnes i v minulosti, doma i v zahraničí) Dohledat výroční zprávy, abych získal povědomí o jiných střediscích a jejich dílech. Sledovat www a facebook salesiánských děl Pojedu na Velehrad (200 let výročí) a vyzvu naše společenství, ať jedeme společně Číst Dona Boska Číst informace hlavního představeného (emailem nebo na www) Účast na Dnech salesiánské spirituality (letos = Velehrad) Číst Salesiánský magazín za účelem následného setkání s lidmi z jiných aktivit Dohodnout, aby střediska měla den otevřených dveří Jednou za měsíc se podívám na www jiného střediska Aktivně navštívím salesiány v Ostravě, nejen pokecám, ale zeptám se, co dělají nového z pohledu „jak by to Don Bosco dělal dnes?“ Navštívím spolubratry v jiné lokalitě v díle (V ústraní nebo formou diskuse) Číst Dona Boska a životopisy jiných salesiánů Zintenzivnit osobní přátelství za účelem získání informací o jiných společenstvích Účast na festivalu Salesiánské rodiny Pročtu si web komunity v Prostějově a navštívím jejich jednu akci a) osobní setkání s jinými b) četba o jiných dílech – co se děje dnes c) četba o Don Boskovi, představeném, a jiných osobnostech

26 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ 3. Krize rodiny Manželství Každý rok připravím prodloužený víkend bez dětí a pozvu na něj svoji manželku. Já - na manželské dovolené si budeme společně číst nějakou knihu a bavit se o ní ASC - ve farnostech budeme propagovat Manželská setkání Budu investovat do vztahu (manželáky, víkend na horách) Hlídat děti ano, nedelegovat na ně svoje povinnosti, modlit se za ně moc...... O dovolené 2015 každý den alespoň 30 min. povídání na téma, které zajímá moji ženu Programy pro reflexi manželství jako součást aktivní formace salesiána spolupracovníka - např. manželská setkání, téma duch. cvičení Dobrý příklad našich manželství navenek Organizovat duchovní cvičení, přednášky, víkendy pro manžele mimo salesiánskou rodinu S manželkou pojedu na 3 dny na Hostýn (1x ročně) a) zavést opakovanou termínovanou investici do manželství (víkend bez dětí, účast na manželských setkáních, společná četba+rozbor knihy)

27 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Dotazy

28 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Jak postupovat dál? Seznámit se strategií ASC místní společenství Společně formulovat 1 cíl pro MS Každý formulovat 1 cíl osobní Leden 2016 Připomenutí cílů Krátké hodnocení a sdílení Září 2016 Vyhodnocení plnění cílů a sdílení Společně formulovat 1 cíl pro MS Každý formulovat 1 cíl osobní Leden 2017

29 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ cílpřipomenutívyhodnocení

30 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Princip MRKAT Budu často cvičit. Budu cvičit 3x týdně. M - měřitelný Budu cvičit 3 hodiny denně. Budu cvičit 10 minut denně. R - reálný Budu cvičit. Budu cvičit 10 kliků, 20 dřepů a 30 shybů. K - konkrétní Každý víkend ujdu aspoň 100 metrů. Každý víkend ujdu aspoň 5 km. A - ambiciózní Uklidím si v dílně. Uklidím si v dílně příští sobotu. T - termínovaný

31 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Princip MRKAT Budu lépe prožívat nedělní mši svatou. V roce 2016 si každou sobotu večer přečtu nedělní liturgická čtení a „Zamyšlení“ k textům na www.vira.cz

32 Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Strategie ASC do roku 2020. Sdružení salesiánů spolupracovníků - Česká provincie ______________________________________________________________ Proč strategie?"

Podobné prezentace


Reklamy Google