Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení CDV 1 Evropská a tuzemská legislativa. Školení CDV 2 CEN - Comité Européen de Normalisation - z pověření EK - z pověření EK TC 226 Technický výbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení CDV 1 Evropská a tuzemská legislativa. Školení CDV 2 CEN - Comité Européen de Normalisation - z pověření EK - z pověření EK TC 226 Technický výbor."— Transkript prezentace:

1 Školení CDV 1 Evropská a tuzemská legislativa

2 Školení CDV 2 CEN - Comité Européen de Normalisation - z pověření EK - z pověření EK TC 226 Technický výbor pro dopravní zařízení WG pracovní skupina (2 VDZ, 3 SDZ) TG úkolová skupina Norma – harmonizovaná norma „CE“ --------- CUAP- Common Understanding of Assesment Procedure (pro ETA podle CPD 89/106/EC, www.eota.be)

3 Školení CDV 3 Notifikovaná osoba (stanovené výrobky, CE, ETA) vykonává činnosti při posuzování shody stanovených výrobků dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Jedná se o výrobky z oblasti vybavení komunikací. Požadavky na tyto výrobky jsou stanoveny harmonizovanými normami vykonává činnosti při posuzování shody stanovených výrobků dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Jedná se o výrobky z oblasti vybavení komunikací. Požadavky na tyto výrobky jsou stanoveny harmonizovanými normami.

4 Školení CDV 4 Autorizovaná osoba (nestanovené výrobky) provádí u nestanovených výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

5 Školení CDV 5 Certifikační orgán pro certifikaci výrobků je akreditován Českým institutem pro akreditaci. Certifikační orgán uplatňuje dva certifikační postupy: - certifikaci prototypu - hodnocení konkrétního jednoho nebo přesně určeného a identifikovaného počtu kusů výrobku, tzv. kusová výroba, kdy se neprovádí inspekce systému jakosti výrobce a následující dozor - certifikaci výrobků stálé produkce - počáteční zkoušení výrobků stálé produkce (zkoušení vzorku výrobku) a posouzení systému jakosti jeho dodavatelů následované dozorem, který bere v úvahu systém jakosti výrobků a zkoušení vzorků

6 Školení CDV 6 Normy Technické podmínky MD PPK ŘSD Politika jakosti PK Systém správy PK

7 Školení CDV 7 WG 2 Vodorovné dopravní značení (ČSN EN)“ 1424: Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina 1436:Požadavky na dopravní značení 1463-2: Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích 1790: Materiály pro dopravní značení - Předem připravené VDZ 1824: Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích 1871: Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti 12802:Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci 13197:Simulátory opotřebení 13212: Materiály pro dopravní značení - Požadavky na řízení výroby u výrobce 13459-1:Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 1: Odběr vzorků ze zásob a zkoušení 13459-2:Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 2: Směrnice pro přípravu plánů jakosti pro pokládku materiálů 13459-3:Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 3: Funkční charakteristiky v provozu

8 Školení CDV 8 WG3 Stálé svislé dopravní značení (ČSN EN): h12899-1: Stálé dopravní značky 12899-2: Prosvětlované dopravní majáčky 12899-3:Směrové sloupky a odrazky 12899-4: Systém řízení výroby 12899-5:Počáteční zkouška typu prEN 12899– 6: Vizuální vlastnosti retroreflexních materiálů EN 13422+A1:Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce

9 Školení CDV 9 www.pjpk.cz TP 65 Zásady pro DZ na PK TP 66 Zásady pro přechodné DZ na PK TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení VDZ TP 100 Zásady pro orientační DZ na PK TP 133 Zásady pro VDZ na PK TP 143 Systém hodnocení přenosných SDZ TP 169 Zásady pro označ. dopr.situací na PK VL 6.1 Svislé dopravní značky VL 6.2 Vodorovné dopravní značky

10 Školení CDV 10 http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni PPK-FOL Tabulka pro identifikaci třídy folie PPK-PRE Přechodné SDZ PPK-SZ Stálé SDZ PPK-VZ Stálé VDZ

11 Školení CDV 11 Politika jakosti PK „ochrana oprávněných zájmů“ www.pjpk.cz TKP 1 Všeobecně TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení

12 Školení CDV 12 Systém správy PK ŘSD (D, R, I) Kraje (II, III, místní PK)


Stáhnout ppt "Školení CDV 1 Evropská a tuzemská legislativa. Školení CDV 2 CEN - Comité Européen de Normalisation - z pověření EK - z pověření EK TC 226 Technický výbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google