Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H ARMONIZACE PRÁVEM EU 1. B) PROVÁDĚNÍ ČLENSKÝMI STÁTY Při provádění různých opatření - zejména programů - spolupůsobí členské státy  Oznamují Komisi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H ARMONIZACE PRÁVEM EU 1. B) PROVÁDĚNÍ ČLENSKÝMI STÁTY Při provádění různých opatření - zejména programů - spolupůsobí členské státy  Oznamují Komisi."— Transkript prezentace:

1 H ARMONIZACE PRÁVEM EU 1

2 B) PROVÁDĚNÍ ČLENSKÝMI STÁTY Při provádění různých opatření - zejména programů - spolupůsobí členské státy  Oznamují Komisi národní instituce, pověřené prováděním.  Provádění členskými státy naplňuje jeden z cílů ES - znamená provádět princip EU „blíže k občanům“.  Značný rozsah při provádění práva EU členskými státy zaujímá jeho implementace nařízení a transpozice směrnic do národního práva

3 HARMONIZACE PRÁVA ČLENSKÝCH ZEMÍ Význam harmonizace práva pro vnitřní trh EU Právní úprava harmonizace podle Smlouvy o založení ES (SES) do schválení Jednotného evropského aktu (JEA, 1978) vliv judikatury ESD rozhodnutí Cassis de Dijon ( 1979) Bílá kniha pro jednotný vnitřní trh (1985) Právní úprava harmonizace na základě JEA (1987) a Maastrictské Smlouvy EU (1992) Amsterdsmská smlouva (1997) 3

4 H ARMONIZACE NÁRODNÍCH PRÁVNÍCH ÚPRAV Cíl : Odstranit napětí pravidla společného vnitřního trhu x národní právní režimy úpravy veřejnoprávní – bezpečnost výrobků Soukromoprávní – náležitosti smluv (spotřebitelé) Směrnice ES k harmonizaci národního práva Oblasti: rovnocenný standard ochrany otevření národních trhů 4

5 M ETODY HARMONIZACE PRÁVA harmonizace minimální - členské státy mohou zachovat stávající nebo přijmout novou přísnější právní úpravu, která jde nad rámec úpravy v právu EU (např. ochrana spotřebitele) harmonizace alternativní – norma EU nabízí alternativy pro přizpůsobení úpravy členskými státy, z nichž každý stát musí jednu zvolit (např. směrnice o značení výrobků a jejich složení ) harmonizace opční (zejm. pro technické normy) umožňuje zachovat v platnosti či přijímat vnitrostátní právní předpisy odlišné (výrobek nemá přístup na trh EU) 5

6 M ETODY HARMONIZACE PRÁVA metoda odkazů na normy - závaznou povahu mají pouze kvalitativní standardy ( bezpečnosti, jakosti apod. - např. ve formě generálních klauzulí ), v podrobnostech odkaz na technické normy, Notifikační směrnice Rady EU (1998) - vydávání národních technických norem avizuje stát 6 předem ostatním členským státům 6

7 VÝJIMKY Z POVINNOSTI HARMONIZOVAT musí být splněny hmotné i procesní podmínky A. hmotné podmínky pro zisk výjimky: kvalifikovaný neekonomický důvod pro zbavení se povinnosti podřídit se již přijatému opatření ve prospěch zachování existujícího národního omezení nebo přijetí nového národního omezení týkajících se životního nebo pracovního prostředí přiměřenost (proporcionalita) – národní opatření není nutné, pokud přesahuje potřeby sledovaného legitimního cíle nejde o nástroj úmyslné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi členskými státy nebrání fungování vnitřního trhu 7

8 VÝJIMKY Z POVINNOSTI HARMONIZOVAT B. procesní podmínky výjimky povinnost okamžitě nahlásit Komisi zamýšlené opatření a zdůvodnit ho Komise rozhodne do 6 měsíců, pokud nerozhodne, bere se to jako schválené žalobu k ESD mohou podat členský stát nebo Komise, pokud si myslí, že členský stát zneužil výjimky nebo pokud žádají zrušení rozhodnutí Komise 8

9 D OKUMENTY PRO KONCEPCI HARMONIZACE změna koncepce sbližování práva 1985 A. Bílá kniha Komise o „dokončení jednotného vnitřního trhu“ návrhy harmonizačních opatření B. Rozhodnutí Rady ES o nové koncepci v oblasti technické harmonizace a normalizace zásada flexibilních odkazu na normy evropských normalizačních institucí Správní orgány členských států jsou povinny předpokládat, že při postupu výrobce podle normy je dodržen soulad s požadavky směrnice Výrobce má sice právo volby vyrábět nikoli podle norem, nese pak ale důkazní břemeno slučitelnosti se směrnicí

10 D OKUMENTY PRO KONCEPCI HARMONIZACE změna koncepce sbližování práva 1985 (pokrač.) C. Sdělení Komise „Komunitární právo pro potraviny “ - „nový přístup“ pro oblast potravin vzájemné uznávání funkčně rovnocenných národních úprav opuštěna harmonizace způsobu přípravy výrobku (”zákony o recepturách”) omezení harmonizace na ochranu podstatných veřejných zájmů

11 N ÁSTROJE HARMONIZACE PRÁVA právní akty Rady a Komise – nařízení, směrnice, rozhodnutí, atypické právní formy („soft law“) – akční programy, hlavní směry v současnosti platí cca 3000 nařízení a over 2000 směrnic Změny právní úpravy harmonizace přinesla Amsterodamská smlouva (1997) 11

12 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "H ARMONIZACE PRÁVEM EU 1. B) PROVÁDĚNÍ ČLENSKÝMI STÁTY Při provádění různých opatření - zejména programů - spolupůsobí členské státy  Oznamují Komisi."

Podobné prezentace


Reklamy Google