Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o zadávání veřejných zakázek v Polsku. Právní základ ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o zadávání veřejných zakázek prováděcí vyhlášky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o zadávání veřejných zakázek v Polsku. Právní základ ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o zadávání veřejných zakázek prováděcí vyhlášky."— Transkript prezentace:

1 Zákon o zadávání veřejných zakázek v Polsku

2 Právní základ ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o zadávání veřejných zakázek prováděcí vyhlášky

3 Podmínky zadávání veřejných zakázek Podmínka racionality – způsob hodnocení, zda byly splněny podmínky účasti ve výběrovém řízení, musí být adekvátní předmětu zakázky, tj. bez ukládání nadbytečných požadavků nad rámec skutečných potřeb. Podmínka všeobecnosti - povinnost aplikovat ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek se týká celé řady subjektů, taxativně uvedených v zákoně. Podmínka čestné hospodářské soutěže, Podmínka rovného postavení uchazečů, Podmínka nestrannosti a objektivity, Podmínka transparentnosti, Podmínka písemné formy

4 Čestná hospodářská soutěž Čl. 7 odst.1. Zákona – zadavatel připravuje a vede řízení o zadání zakázky způsobem zajišťujícím dodržení pravidel čestné hospodářské soutěže. Čl. 22 odst. 2 Zákona – zadavatel nemůže určovat pravidla pro účast v řízení o zadání zakázky způsobem, který by mohl omezovat čestnou hospodářskou soutěž Čl. 29 odst. 2 Zákona – předmět zakázky nesmí být popsán způsobem, který by mohl omezovat čestnou hospodářskou soutěž

5 Rovné postavení uchazečů Podmínka rovného postavení účastníků: čl. 7 odst. 1 Zákona – Zadavatel připravuje a provádění řízení o zadání zakázky způsobem zajišťujícím rovné postavení uchazečů zakazuje zvýhodňování nebo diskriminace některého z uchazečů, zaručuje rovné postavení a přístup k informacím – rovné šance při získávání zakázky, zabraňuje využívání monopolního postavení, přispívá k racionálnímu a efektivnímu vynakládání veřejných prostředků, propaguje poctivé a spolehlivé podniky/podnikatele

6 Podmínka nestrannosti a objektivity čl. 7 odst. 2 Zákona – úkony související s přípravou a průběhem řízení o zadání zakázky provádějí osoby zaručující nestrannost a objektivitu. čl. 17 odst. 3 Zákona – úkony provedené podjatou osobu musí být opakovány

7 Podmínka transparentnosti čl. 8 odst. 1 Zákona – řízení o zadání zakázky je veřejné čl. 86 odst. 2 Zákona – otevírání obálek s nabídkami je veřejné čl. 96 odst. 3 Zákona – protokol s přílohami je veřejný Přílohy k protokolu jsou zveřejněny po výběru nejvýhodnější nabídky nebo zrušení řízení s tím, že nabídky jsou veřejné od doby otevření obálek čl. 139 odst. 3 Zákona – smlouvy jsou veřejné a podléhají zveřejňování dle podmínek uvedených v předpisech o přístupu k veřejným informacím

8 Podmínka písemné formy Čl. 9 odst. 1 Zákona - řízení o zadání veřejné zakázky probíhá při zachování písemné formy, kromě výjimek vymezených zákonem, Čl. 91 odst.1. Zákona – dokumentování úkonů prováděných zadavatelem – protokol A Čl. 139 odst. 2 Zákona – smlouvy vyžaduje vyhotovení v písemné formě

9 Limitní částky - čl. 11 odst. 8 Zákona Obecný limit - 30 tis. eur Služby – 207 000 eur Dodávky– 207 000 eur Stavební práce – 5 186 000 eur

10 Druhy zadávacích řízení Základní -otevřené zadávací řízení, užší zadávací řízení (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony) Ostatní -jednací řízení s uveřejnění, soutěžní dialog, jednací řízení bez uveřejnění, podlimitní zjednodušené řízení– přímé zadání, uzavřená výzva/minitendr a elektronické aukce (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej) Zadavatel může zadat zakázku pouze v případech vymezených v zákoně.

11 Otevřené zadávací řízení druh zadávacího řízení, po jehož zveřejnění mohou nabídky podávat všichni zájemci (uchazeči),

12 Užší zadávací řízení druh zadávacího řízení, kdy po uveřejnění řízení podávají zájemci žádost o účast v řízení a následné nabídky mohou podávat pouze zhotovitelé vyzvaní zadavatelem

13 Jednací řízení s uveřejněním po veřejném oznámení jednacího řízení si zve zadavatel k účasti zhotovitele kvalifikované k účasti v řízení s předložením úvodních nabídek neobsahujících ceny, vyjednává s nimi a následně je vyzve k předložení nabídek;

14 Soutěžní dialog po oznámení řízení vede zadavatel s jim vybranými zhotoviteli dialog a následně je vyzve k podání nabídek;

15 Jednací řízení bez uveřejnění zadavatel vyjednává smluvní podmínky veřejné zakázky s jim vybranými zhotoviteli a následně je vyzve k podání nabídek;

16 Přímé zadání zadavatel po vyjednávání zadá zakázku pouze jednomu zhotoviteli;

17 Uzavřená výzva/minitendr zadavatel vyzve ke sdělení ceny jim vybrané zhotovitele a následně je vyzve k podání nabídek

18 Elektronické aukce pomoci formuláře uvedeného na internetových stránkách, kde je možné zadat požadované údaje on-line, uvádějí zhotovitelé postupně stále výhodnější nabídky (příhozy), podléhající automatické klasifikaci.

19 České firmy účastnící se VŘ v Polsku

20 Příklady zakázek zadaných českým firmám Oprava bojových vozidel BWP 1 a BWP 1D Oprava mostu Grota Roweckého ve Varšavě

21 Získávání informací o zakázkách v Polsku Tenders Electronic Daily (TED) – internetová verze „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie”, ve kterém jsou zveřejňovány informace o výběrových řízeních, podléhajících ustanovením EU. TED nabízí bezplatný přístup k obchodním možnostem a je aktualizován pět krát týdně s asi 1500 oznámeními o veřejných zakázkách.Tenders Electronic Daily Národní databáze veřejných zakázek Stránky SIMAP – stránky IT systému zaměřeného na evropské veřejné zakázky, nabízí přístup ke všem národním databázím veřejných zakázek.národním databázím veřejných zakázek Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - oznámení o veřejných zakázkách v databázi TED obsahují odkazy na určené číselné kódy. Tyto kódy odkazují na Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV), skládající se ze dvou částí: Společný slovník pro veřejné zakázky - hlavní části, tedy 8-místných číselných kódů popisujících předmět zakázky (popis dodávek, prací nebo služeb) - doplňkové části, umožňující přidání dalších podrobných informací k popisu předmětu objednávky.

22 Získávání informací o konání výběrových řízení v Polsku Portál UZP - http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/ Bulletin "Biuletyn Informacji Publicznej" veřejné zakázky v hodnotě do 30 000 EUR

23 Silné stránky polsko-české spolupráce Cestovní ruch Obranyschopnost Kultura Silniční infrastruktura

24 Překážky rozvoje česko-polské spolupráce Jazyková bariéra Právní a administrativní překážky

25 Řízení se lze účastnit jako: Firma Organizační složka v Polsku Subdodavatel Požadavky a omezení

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o zadávání veřejných zakázek v Polsku. Právní základ ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o zadávání veřejných zakázek prováděcí vyhlášky."

Podobné prezentace


Reklamy Google