Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KS Osoby v krizi Mgr. Barbora Fleischerová 22.6.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KS Osoby v krizi Mgr. Barbora Fleischerová 22.6.2015."— Transkript prezentace:

1 KS Osoby v krizi Mgr. Barbora Fleischerová 22.6.2015

2 Krize „Selhání dosavadních regulativních mechanismů, nefunkčnost v oblasti biologické, psychické nebo sociální“ (Hartl a Hartlová, 2000), způsobené: -ztrátou (blízké osoby, domova) -změnou (postavení, stavu) -nutností volit mezi dvěma žádoucími či nežádoucími možnostmi (Matoušek, 2008)

3 Aktuální seznam členů KS Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (Azylový dům, Azylový dům Kompas, Děčínské doléčovací centrum, Kontaktní centrum pro uživatele drog) Charitní sdružení Děčín (Občanská poradna) Křesťanské společenství Jonáš, o.s. MM Děčín (OSV) Policie ČR (Preventivně informační skupina) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva; pobočka Děčín Probační a mediační služba ČR; středisko Děčín Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence (Krizová poradna) Úřad práce ČR; kontaktní pracoviště Děčín

4 Zásady při tvorbě KP -Poučit se z toho, co se v minulosti neosvědčilo -Uvědomit si rezervy a usilovat o jejich odstranění -Přemýšlet realisticky -Využívat dostupných zdrojů -Hledat úsporná a efektivní opatření -Podporovat kvalitu a odbornost

5 Struktura cílů III. KP Cíl 1: Udržení stávajících sociálních služeb Cíl 2: Rozvoj stávajících služeb Cíl 3: Vznik nových služeb Cíl 4: Zajištění systémových opatření

6 Cíl 1: Udržení stávajících služeb Osoby bez přístřeší či s nejistým a nevyhovujícím bydlením Osoby ohrožené závislostí Nezaměstnaní Rodiče s dětmi ohrožení sociální exkluzí a dalšími jevy Osoby propuštěné z VTOS a z ústavní výchovy Pachatelé a oběti trestné činnosti Osoby ohrožené zadlužením Osoby zneužívané, týrané a zanedbávané Osoby ohrožené diskriminací Osoby ve finanční tísni

7 Cíl 2: Rozvoj sociálních služeb -Optimalizace kapacit Azylového domu -Rozvoj odborného sociálního poradenství v oblasti zadlužování -Zvýšení dostupnosti krizových lůžek

8 Optimalizace kapacit AD -Výstavba druhé budovy na pozemku AD -Vznik lůžek pro ženy bez dětí -Rozšíření počtu lůžek pro muže -Oddělení jednotlivých cílových skupin -Nevyžaduje zvýšení personálních nákladů

9 Rozvoj OSP v oblasti dluhů -Navýšení personálních kapacit Občanské poradny -Rozšíření provozní doby poradny Prosapia -Zkrácení čekacích lhůt, včasná intervence -Méně prostoru pro komerční poradce

10 Dostupnost krizových lůžek -Rekonstrukce objektu o.s. Prosapia -Dva byty - osm lůžek -Zvýšení dostupnosti krizových lůžek Spirála

11 Cíl 3: Vznik nových služeb - Vznik nízkoprahového klubu či terénního programu pro mládež ve spolupráci s KS Rodina, děti a mládež

12 NZDM či TP pro mládež -Podpora při zvládání dospívání -Podpora při hledání identity -Snížení rizik plynoucích ze životního stylu -Posilování motivace ke vzdělávání -Preventivní působení -Smysluplné trávení volného času mládeže

13 Cíl 4: Systémová opatření -Podílet se na vypracování koncepce bydlení ve městě Děčín -Podílet se na zaměstnávání osob z cílové skupiny - Monitoring situace spojené s problematikou bezdomovectví

14 Koncepce bydlení -Podílet se na tvorbě koncepce bydlení -Spolupráce s OMH a bytovou komisí -Propojení se strategií města: prostupné a sociální bydlení

15 Zaměstnávání osob v krizi -Zvyšování kvalifikace osob v krizi -Zapojování do projektů a dotačních výzev -Podílet se na zaměstnávání osob v krizi -Úzce spolupracovat s ÚP

16 Monitoring bezdomovectví Zmapování situace Monitoring potřebnosti sociálních služeb pro danou cílovou skupinu v Děčíně. Sumarizace a revize dostupných dat o dané cílové populaci.

17 Děkuji za pozornost Zdroje: -Hartl, P., Hartlová, H. : Psychologický slovník, Portál, 2000 -Matoušek, O. : Slovník sociální práce, Portál, 2008 -3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín na roky 2015 - 2018


Stáhnout ppt "KS Osoby v krizi Mgr. Barbora Fleischerová 22.6.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google